Menu

Praha zahájila první práce na elektrifikaci linky č. 119

Vizualizace tříčlánkového trolejbusu Škoda-Solaris 24m pro pražskou linku 119, jež by měla nést po dokončení elektrifikace číslo 59. (zdroj: DPP)
Vizualizace tříčlánkového trolejbusu Škoda-Solaris 24m pro pražskou linku 119, jež by měla nést po dokončení elektrifikace číslo 59. (zdroj: DPP)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
30. 11. 2022 14:38
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Dne 29. 11. 2022 došlo k předání první části staveniště druhé pražské trolejbusové linky, na níž budou sloužit tříčlánkové trolejbusy Škoda-Solaris 24m. Vítězem veřejné zakázky v hodnotě 345,5 mil. Kč (bez DPH) se stala společnost Elektrizace železnic Praha. Stavební činnosti se v současné době soustředí výhradně do oblasti garáží Řepy, kde vznikne potřebná nabíjecí infrastruktura a nová trolejbusová měnírna. Vlastní práce na ulicích Evropské a K Letišti by měly být zahájeny v závislosti na klimatických podmínkách v průběhu ledna 2023.

Rozběhu prací na Evropské ulici brání momentálně zejména probíhající předsednictví ČR v Radě EU, které končí s posledním prosincem letošního roku. Na silnici využívané velkým počtem zahraničních delegací pro rychlé spojení na letiště byly v maximální míře omezeny veškeré uzávěrky, což ovlivňuje mj. i výstavbu tramvajové tratě na Sídliště Na Dědině.

Stavba druhé novodobé pražské trolejbusové tratě k Letišti Václava Havla by měla zabrat 15 měsíců, Rada hl. m. Prahy schválila její vybudování v září 2019, výběrové řízení na dodávku vozidel bylo ukončeno na začátku letošního roku, v případě stavby byl zhotovitel vybrán na podzim. Práce v garážích Řepy zahrnují i vybudování nové měnírny s tím, že ta by měla v budoucnu sloužit nejen lince číslo 119, ale i dalším linkám, které mají na levém břehu Vltavy vzniknout. Z garáží pak budou i tyto linky vypravovány. Nynější stavební činnost v garážích se ovšem soustředí výhradně na potřeby nabíjení tříčlánkových trolejbusů. Vzniknout zde má 21 nabíjecích míst, tedy o jedno více, než je teoreticky zapotřebí. Pro další linky bude nutné vybudovat dalších zhruba 50 míst, přičemž je zřejmé, že existující venkovní stání nebudou pro potřebu těchto linek dostatečná.

V této souvislosti tak DP hl. m. Prahy uzavřel nedávno (22. 11. 2022) dodatek ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace pro první etapu elektrifikace vybraných linek na levém břehu Vltavy se společnostmi Pragoprojekt a SUDOP Praha, který se samostatně zabývá potřebou vytvoření technické studie odstavů v řepských garážích při zohlednění požadavků hasičského záchranného sboru, přičemž posouzeny mají být dvě varianty řešení, a sice úprava stávající haly D7, anebo demolice této haly a její nahrazení pouze venkovními nabíjecími místy, jež by mohly mít pouze lehké zastřešení (podobně jako je tomu například u venkovních odstavů v Hradci Králové).    

Problematice trolejbusové linky číslo 119 jsme se podrobně věnovali (včetně historického přesahu) v našem dřívějším článku, na který si dovolíme případně zájemce o další podrobnosti odkázat.

Podobné články