Menu

Povodeň spláchla škodovácké trolejbusy na Krymu

Běsnění řeky Huvy zpečetilo osud desítek škodovackých trolejbusů na Krymu, které byly odstaveny právě v blízkosti jaltské trolejbusové vozovny. (foto: vk.com, uživatelka Janina Pavlenko)
Běsnění řeky Huvy zpečetilo osud desítek škodovackých trolejbusů na Krymu, které byly odstaveny právě v blízkosti jaltské trolejbusové vozovny. (foto: vk.com, uživatelka Janina Pavlenko)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
29. 06. 2021 22:10
Petr Bystroň
2 minuty čtení

Přívalová povodeň spláchla poslední naději desítkám odstavených škodováckých trolejbusů na Krymu

V časných ranních hodinách dne 18. června zasáhly krymskou Jaltu přívalové deště, kdy během 6 hodin spadlo bezmála 30 mm srážek, což představuje téměř měsíční úhrn srážek pro daný měsíc. V důsledku toho se z břehů do ulic města vylily místní řeky. Jednou z nich je i řeka Huva (rusky Guva), jež zasáhla trolejbusovou vozovnu v Jaltě a přilehlou odstavnou plochu.

V dubnu 2021 byla v blízkosti jaltské trolejbusové vozovny zřízena odstavná plocha pro odstavené trolejbusy Škoda 9 Tr a 14 Tr, které v posledních letech zcela nahradily trolejbusy Trolza, SVARZ-MAZ a VMZ. Celkem zde bylo odstaveno téměř 30 vozidel, z nichž byla údajně značná část v momentě odstavení pojízdná. Obdobná odstavná plocha se nachází v simferopolských ústředních trolejbusových dílnách, která vznikla již v roce 2018.

Pohled na odstavnou plochu krátce po jejím zřízení. První dva trolejbusy 9 Tr zleva jsou zde jako jediné dopravcem vyřazené, které měly sloužit jako případné donory náhradních dílů. (foto: transphoto.org, MAXMASTER)

Přestože byla většina vozidel z provozu odstavena do roku 2019 v důsledku masové obnovy vozového parku, dopravce Krymtrolejbus tyto vozidla stále nevyřadil. Existuje několik důvodů, proč tyto desítky let staré a morálně zastaralé trolejbusy stále nebyly sešrotovány. Jedním z důvodů je skutečnost, že stále může dojít ke změně politické situace v Autonomní republice Krym, která byla v roce 2014 anektována Ruskou federací. Díky finanční podpoře Ruské federace mohlo dojít ke kýžené obnově vozového parku trolejbusů, kdy Krymtrolejbus v letech 2016–2019 obdržel celkem 138 nových trolejbusů typů Trolza „Megapolis“, VMZ „Avangard“ a SVARZ-MAZ. Pořízení těchto trolejbusů proběhlo formou leasingu, tudíž by v případě změny politické situace muselo s největší pravděpodobností dojít k navrácení pořízených vozidel zpět do Ruské federace. Jednoduše řečeno, staré „devítky“ a „čtrnáctky“ si dopravce ponechává jako jakási „zadní vrátka“ i pro případ, že by mohlo dojít k masovému snížení počtu provozuschopných vozidel z řad nedávno pořízených trolejbusů, jejichž kvalita je diskutabilní. Za další důvod lze považovat fakt, že v roce 2016 vznikla myšlenka, spočívající v zavedení retro linky na nejdelší trolejbusové trati světa, kterou provozuje právě Krymtrolejbus. K zajištění provozu této retro linky by bylo vyčleněno několik z provozu odstavených vozidel, jež by tímto doznaly dalšího využití, nicméně k realizaci tohoto nápadu stále nedošlo.

Stejný pohled na odstavnou plochu, avšak o dva měsíce později. 4 dny po povodni připomíná odstavná plocha spíše štěrkovnu. (foto: transphoto.org, Aztec)

Roli odstavné plochy v Jaltě definitivně změnila přívalová povodeň 18. června, kdy odstavené trolejbusy čelily běsnění řeky Huvy. Po jejím běsnění zde zůstaly tuny říčních nánosů a štěrku, které zde rozvodněná řeka přinesla. Po této události je zřejmé, že tyto trolejbusy čeká jedině fyzická likvidace. Štěstím bylo, že samotná trolejbusová vozovna byla řekou zasažena minimálně, díky čemuž nedošlo k poškození deponovaných vozidel, které tvoří trolejbusy Bogdan a SVARZ-MAZ.. Blesková povodeň i přesto na několik dní paralyzovala trolejbusový provoz v Jaltě, poněvadž mnoho ulic bylo zcela zatopených a zaneseno říčními nánosy. S následky této živelné události pomáhala i ruská armáda.

Připomeňme, že epochu provozu trolejbusů Škoda 9 Tr zakončil na konci roku 2018 vůz 9 TrH27 ev. č. 7706 z roku 1980, který dojezdil na linkách v Aluště. Samotnou éru provozu škodováckých trolejbusů na Krymu zakončily vozy 14 Tr02/6 ev. č. 6050, 6051, 6054, 14 Tr89/6 ev. č. 6102 a 14 Tr11/6 ev. č. 6157 na jaltských linkách, které se zde objevovaly až do počátku pandemie čínského viru COVID-19, přičemž většina těchto „čtrnáctek“ skončila právě na inkriminované odstavné ploše.

Podobné články