Menu

Plzeň objednala další tramvaje Škoda 40T. Cena se zvýšila o čtvrtinu

Tramvaj Škoda 40T zachycená v srpnu 2021 na sídlišti Košutka. (zdroj: Wikipedia.org, foto: Gejmřík vepřík)
Tramvaj Škoda 40T zachycená v srpnu 2021 na sídlišti Košutka. (zdroj: Wikipedia.org, foto: Gejmřík vepřík)
Stáhnout PDF
Tramvaje
01. 07. 2022 18:11
Libor Hinčica
1 minuta čtení

V závěru května letošního roku bylo oficiálně informováno o tom, že Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) využily opci na nákup dalších 10 nízkopodlažních tramvají Škoda 40T. Těch si mohl dopravce zakoupit až 22 na základě rámcové kupní smlouvy z roku 2018. Cena jedné nové tramvaje byla tehdy stanovena na 55 010 453 Kč.

Vítězství v tendru na dodání až dvaadvaceti vozů znamenalo svého času pro Škodu Transportation jistotu dodání pouze dvojice vozidel, z nichž první dvě byla dodaná se značným zpožděním v průběhu loňského roku. PMDP současně využily opci na pořízení dalších deseti vozů, takže k úplnému vyčerpání kontraktu zbývala možnost dodání ještě dalších 10 tramvají. Právě jejich koupě měla být schválena podle vyjádření pro média v závěru května 2022. Informace o nákupu nových tramvají ovšem jaksi postrádala zmínku o tom, že nákup nových vozů se PMDP výrazně prodraží.

Ze zveřejněné kupní smlouvy vyplývá, že PMDP vyzvaly Škodu Transportation už dne 1. 4. 2022 k dodání chybějících deseti tramvají. V reakci na tuto výzvu výrobce dne 5. 4. 2022 odpověděl, že z důvodu vyšší moci není chopen dostát svým závazkům vyplývajícím z kupní smlouvy, a to jak v otázce smluvního termínu dodání (do 31. 12. 2023), tak požadavkům na cenu vozidel (původních 55 mil. Kč/vůz). Odvolal se přitom na důsledky vyšší moci – Covid-19 a válku na Ukrajině. Výrobce měl toto potvrdit doložením posudku zpracovaného nezávislou agenturou (placenou výrobcem). Následně měla Škoda Transportation dopisem z 19. 5. 2022 navrhnout změnu dílčí kupní smlouvy, a to ve dvou variantách. První byla navržena s využitím indexu kupní ceny, která měla vycházet z předpokládaného vývoje složeného indexu do konce roku 2024. Další jednání poté vedla k vykrystalizování nabídkové ceny (již fixní) ve výši 67 990 000 Kč za vůz, což znamená zdražení o 23,6 %. Podle tvrzení ve smlouvě měly PMDP vyhodnotit tuto variantu jako nejméně rizikovou a na nabídkovou cenu bylo přistoupeno. Současně bylo dohodnuto, že tramvaje mohou být dodány až do 30. 6. 2025.

Podle výrobce sice nelze dostát závazkům na cenu cca 55 mil. Kč, která byla nabídnuta v minulosti, faktem ale zůstává, že například polská PESA nedávno podepsala smlouvu na dodání 23 nových tramvají pro Tallinn za 54 mil. Kč/vůz či 10 nových vozů pro Bydgoszcz, kde se má cena za velkokapacitní vozy rovněž pohybovat pod 60 mil. Kč. Právě PESA přitom v loňském roce jako jediná usilovala o dodávku velkokapacitních tramvají pro Plzeň. Soutěž ale byla zrušena s odůvodněním, že v ní byl jediný uchazeč. V minulosti to přitom v tendrech na dodávky tramvají a trolejbusů nikdy na překážku nebylo.

Podobné články