Menu

Ostrava zrušila tendr na nové trolejbusy. Těsně před rozhodnutím ÚOHS

Výjev z trolejbusové bitvy o Ostravu, 2020, neznámý autor, kolorováno
Výjev z trolejbusové bitvy o Ostravu, 2020, neznámý autor, kolorováno
Stáhnout PDF
Trolejbusy
13. 07. 2020 20:15
Libor Hinčica
4 minuty čtení

Dopravní podnik Ostrava zrušil výběrové řízení na dodávku 12 parciálních trolejbusů, které vypsal více než před rokem. V soutěži na dodávku tuctu trolejbusů mohly být nabídky podávány do 26. 9. 2019, přičemž se plánovalo, že smlouva s vítězným uchazečem bude uzavřena nejpozději do šesti měsíců, tedy přibližně do konce března 2020.

Zájem o účast v tomto tendru projevila mimo jiné dceřiná společnost DPO Ekova Electric, která krátce předtím získala schválení svého parciálního trolejbusu Ekova Electron 12T. DPO však změnu kritérií, která by jeho vlastní dceřiné společnosti umožnila podání nabídky na nově vyvinuté vozidlo, zamítl. I přesto se však našel další účastník, který se do daného tendru vedle tradičního sólisty trolejbusových soutěží v ČR – Škody Electric – poprvé do tendru v ČR přihlásil. Jednalo se o poměrně nečekanou účast česko-ukrajinského konsorcia firem Tram for Envi a ukrajinské Bogdan Motors. Přestože měla ostravská trolejbusová soutěž dvě nabídky, vítěz znám není.

Konsorcium Tram for Envi a Bogdan Motors do soutěže nabídlo trolejbus T70120 (inovovaná a modifikovaná verze pro EU). Není bez zajímavosti, že přímo DPO se v letech 2010-2012 podílel na projektu výroby a homologace trolejbusu Bogdan T701.15 AC pro český trh. Právě česko-ukrajinské sdružení mělo podle kuloárních informací nabídnout výrazně nižší cenu, DP Ostrava však účastníka hned dvakrát vyloučil.

Setkání trolejbusu Škoda 14 Tr a Bogdan T601 na Krymu. Bogdan patří k největším výrobcům trolejbusů v Evropě, zásobuje jimi však v současné době především domácí Ukrajinu. (zdroj: Wikipedia.org, foto: A. Savin)

V rámci zadávacího řízení bylo mj. požadováno tzv. poskytnutí jistoty, což zákon umožňuje realizovat trojím způsobem. Česko-ukrajinské sdružení doložilo kopii prohlášení pojistitele, což bylo přesně v souladu se zákonnými požadavky. Dopravní podnik ale účastníka vyloučil s tím, že měl doložit originál tohoto dokumentu, nikoli pouhou kopii. Proti takovému pokřivení zákona se však vyloučený účastník ohradil a sklidil se svou argumentací úspěch. Dopravní podnik jej na několik vteřin do soutěže vrátil, avšak následně jej znovu vyloučil s tím, že měl doložit jiný dokument v originále, a sice originál záruční listiny ke sjednané pojistce. O něm se ovšem zákon nezmiňuje již vůbec (sám DPO navíc uváděl, že mohou být všechny dokumenty předloženy v prosté kopii, s výjimkou těch daných zákonem). Sdružení proto argumentaci DPO opět odmítlo, neboť se domnívalo, že dopravce požaduje dokument nad rámec zákona a vlastních zadávacích podmínek, což je (v civilizovaném světě) nepřípustné. Dopravce jeho protest ale tentokrát překvapivě zamítl. Jedinou cestou, pakliže se chtěl vyloučený účastník domoci navrácení do soutěže, bylo obrátit se na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž podání takového protestu komplikovalo načasování odeslaného zamítnutí ze strany ostravského Dopravního podniku. Ten totiž poslal zamítnutí v pozdních odpoledních hodinách v pátek dne 20. 12. 2019. Desetidenní odvolací lhůta tak vlastně zahrnovala jenom dva pracovní dny (pondělí 23. 12 a pátek 27. 12). Přesto se podařilo sdružení protest k ÚOHS včas podat.

ÚOHS se následně zabýval danou problematikou a koncem února 2020, těsně před vypršením 60denní lhůty, se v poněkud zmatečném vyjádření (v němž mj. zvládl připustit existenci složené jistoty, a následně ji popřít) přiklonil na stranu DP Ostrava. Sdružení Tram for Envi a Bogdan Motors se však ani tentokrát nevzdalo a podalo tzv. rozklad – tedy protest k předsedovi ÚOHS. Ten už 27. 4. 2020 vydal klíčové rozhodnutí, které argumentaci ostravského Dopravního podniku rozcupovalo. Předseda s ohledem na zákonné povinnosti vrátil celý případ k projednání nižší instanci s tím, že ta byla jeho rozhodnutím vázána. Fakticky vzato tedy měla pouze převzít vyjádření předsedy ÚOHS a překlopit jej do nového rozhodnutí. Zde však Úřad pro ochranu hospodářské soutěže opět zareagoval podivně. Nalajnované rozhodnutí nebyl schopen udělat celý květen a ani značnou část června. Blížila se přitom zákonná lhůta na ukončení zadávacího řízení. Dopravní podnik Ostrava, který pochopitelně jako účastník řízení rozhodnutí předsedy ÚOHS znal, mohl v daný okamžik své dřívější rozhodnutí včas stáhnout a vrátit vyloučeného účastníka do soutěže. Rozhodl se ale vyčkat na formální rozhodnutí ÚOHS, třebaže mělo tak jako tak kopírovat jednoznačný názor předsedy a rozkladové komise. ÚOHS si ale dával načas. Jakmile pak konečně oznámil, že hodlá vydat rozhodnutí (dne 10. 6. 2020 poskytl sedmidenní lhůtu účastníkům k vyjádření k podkladům), ostravský DP se rozhodl, že výběrové řízení – přestože ještě neuplynula v mezičase posunutá lhůta stanovená na 25. 6. 2020 – zruší. O tom informoval účastníky výběrového řízení dne 16. 6. 2020.

Vlastní dceřiné společnosti Dopravní podnik Ostrava účast ve výběrovém řízení na nové trolejbusy ani neumožnil, druhého účastníka pro jistotu pro domnělou formální chybu opakovaně vylučoval, takže v tendru zůstávala jen nabídky Škodovky. Společnost Ekova Electric pak nedávno DPO prodal (shodou okolností Škodě Transportation), a to mj. s odůvodněním na nenaplněnost výroby a neschopnost sehnat nové zakázky. Od toho se přitom odvíjela i cena spočtená v posudku (jenž byl sám o sobě diskutabilní). (foto: Libor Hinčica)

Od tohoto termínu běžela ještě 15denní odvolací lhůta pro oba účastníky. Oznámení o zrušení veřejné zakázky přitom obdržel i ÚOHS, který tentokrát zareagoval promptně a řízení zastavil bez toho, že by finální rozhodnutí (čekající v dané chvíli již jen na podpis) vydal. Znovu ale budil tento postup otazníky. S ohledem na zmíněnou 15denní odvolací lhůtu totiž nemohl ÚOHS vědět, zda se některý z účastníků proti postupu DPO neohradí a ani, zda mu (nebo oběma) DPO nedá zapravdu a nerozhodne se ve výběrovém řízení pokračovat. Navíc ÚOHS byl den před zastavením řízení informován, že sdružení Tram for Envi a Bogdan skutečně protest k DPO podalo (čímž se mj. v souladu se zákonem zase prodlužovala ona lhůta na uzavření výběrového řízení). Každopádně platí, že ÚOHS mohl klidně finální rozhodnutí ještě vydat, protože formálně soutěž ukončena nebyla.

Poslední protest Tram for Envi a Bogdanu DP Ostrava podle očekávání zamítl. Dopravce přitom ve svém vyjádření uvedl, že hodlá vypsat nové výběrové řízení. Předtím ale DP Ostrava tvrdil ve své argumentaci k ÚOHS, že je tlačen lhůtou a neváhal prohlásit, že uchazeč v podobě sdružení firem Tram for Envi a Bogdan: „…pouze zneužívá úřadu pro to, aby blokoval řízení a veřejnou zakázku. Veřejná zakázka je hrazena z dotace, kdy odložení okamžiku uzavření kupní smlouvy může vést k následnému neposkytnutí dotace zadavateli (…)“. Podle všeho však nyní už čas, který byl dle zvoleného stylu formulace využit jako nátlakový prostředek, takovou roli zázračně nehraje. Zjevně tedy v Ostravě došlo k nezvratnému důkazu Einsteinovy relativity času.   

Podobné články