Menu

Opava vypsala opakovanou soutěž na tři trolejbusy

Poslední soutěže na dodávku nových trolejbusů ovládla Škoda Electric s modelem 32 Tr. Celkem je v Opavě již 15 těchto trolejbusů, z nichž deset je řešeno jako parciální. Na snímku projíždí poslední dodaný parciální trolejbus ev. č. 323 z roku 2018 Olomouckou ulicí. (foto: Bc. Vojtěch Jandásek)
Poslední soutěže na dodávku nových trolejbusů ovládla Škoda Electric s modelem 32 Tr. Celkem je v Opavě již 15 těchto trolejbusů, z nichž deset je řešeno jako parciální. Na snímku projíždí poslední dodaný parciální trolejbus ev. č. 323 z roku 2018 Olomouckou ulicí. (foto: Bc. Vojtěch Jandásek)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
12. 03. 2022 18:57
Matěj Stach
2 minuty čtení

Městský dopravní podnik Opava (MDPO) vypsal dne 8. 3. 2022 opakované výběrové řízení na dodání trojice 12m trolejbusů, jež nebudou shodně jako minulá dodávka vybaveny trakčními bateriemi. Odhadovaná hodnota kontraktu zůstala zachována na úrovni 34 mil. Kč (11,3 mil. Kč/vůz).

Původní výběrové řízení bylo vypsáno dne 17. 9. 2021 a nabídky do něj měly být předkládány do 18. 10. 2021. Proti zadávacím podmínkám byly již v průběhu tendru využívány opravné prostředky ze strany potenciálních dodavatelů, kteří upozorňovali dopravce na netransparentní nastavení podmínek v oblasti nastavené délky dodací lhůty. Celý spor nakonec dospěl až k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kam podala podnět společnost Cegelec. Jablkem sváru bylo, že MDPO uvedl fixní termín dodání do 30. 9. 2022. Výrobci ovšem už v doplňujících dotazech poukazovali na to, že lhůta není jednoznačně vymezena, protože dodavatelé nemohou tušit, kdy dojde k podpisu smlouvy. MDPO oproti tomu argumentoval tím, že lhůta vymezena je a je podle něj dostatečná, když činí více než rok od vypsání veřejné zakázky.  

Výběrová řízení tradičně obsahují údaj o tom, jak dlouho jsou nabízející vázáni svou nabídkou (v případě opavské soutěže šlo o půl roku). Během této doby tak může zadavatel soutěž vyhodnocovat. V případě, že by zadavatel využil celou lhůtu, a následně by došlo k odvolání proti výsledkům soutěže ze strany některého z neúspěšných uchazečů, skončil by celý spor u ÚOHS a uvedená lhůta by byla dále nadstavována. Prakticky by tak mohlo dojít k situaci, kdy by byla smlouva s výhercem soutěže podepsána těsně před stanoveným termínem dodání, přičemž výherce soutěže by byl dán vázán fixním termínem plnění (tj. v opavském tendru 30. 9. 2022) a vystavoval by se riziku vysokých penále za pozdní dodání. Výrobci tak žádali, aby byla lhůta změněna z fixního data na jednoznačně stanovený termín dodání uvedený v měsících a odvíjený od data podpisu smlouvy.

Přestože se jedná o jeden z nejtypičtějších sporů mezi dodavateli a zadavateli, MDPO trval na své původní argumentaci. O celé záležitosti tak musel rozhodnout až ÚOHS, který v souladu se svou dřívější rozhodovací praxí vyhodnotil danou podmínku tendru jako diskriminační a nařídil jej zrušit. MDPO již ve sporu dále nepokračoval (tj. nevyužil možnosti odvolání) a soutěž skutečně dne 10. 2. 2022 zrušil. Z dokumentů na profilu zadavatele přitom vyplývá, že nabídku do termínu podali nakonec dva uchazeči – Škoda Electric a SOR Libchavy, přičemž první nabídl vozidla za částku 26,28 mil. Kč bez DPH (8,76 mil. Kč/vůz) a druhý za sumu 27,147 mil. Kč bez DPH (9,049 mil. Kč/vůz). Cena tedy oproti očekávání poklesla o zhruba 22 %. Spor u ÚOHS ovšem v té době již běžel, a jak bylo vysvětleno výše, nesměřoval proti výsledkům výběrového řízení, ale proti jeho podmínkám. Výběrové řízení tak nebylo možné uzavřít.

Nově vypsaná soutěž, jež momentálně počítá s termínem odevzdání nabídek do 22. 4. 2022, je s původním zadáním prakticky identická. Liší se však právě v bodě délky dodání, jež již byla stanovena na 14 měsíců od podpisu kupní smlouvy.

Podobné články