Menu

Nový trolebus od Sinary v provozu s cestujícími

Parciální trolejbus v den prvního provozu s cestujícími v Jekatěrinburgu. (foto: Rezident)
Parciální trolejbus v den prvního provozu s cestujícími v Jekatěrinburgu. (foto: Rezident)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
27. 08. 2023 11:47
Vít Hinčica
2 minuty čtení

Nový trolejbus typu Sinara-6254 (psáno také jako SINARA-6254; СИНАРА-6254) byl v tomto létě uveden do komerčního provozu. Nestalo se tak překvapivě v Čeljabinsku, který se má díky koncesování trolejbusové dopravy jednomu z podniků skupiny Sinara dočkat celkem 168 nových vozidel tohoto typu, z toho 98 parciálních s prodlouženým chodem na vzdálenost až 20 km, ale v Jekatěrinburgu, který dostal v červenci 2023 prototypové vozidlo jako dárek od výrobce ke svému 300. jubileu.

Nový trolejbus na zkouškách v Čeljabinsku. Vozidlo je sestaveno přibližně ze 3 000 dílů. Od ostatních soudobých ruských i běloruských trolejbusů je vcelku jednoduše odlišitelné: vyšší kapotování střešních partií jej opticky dělá vyšším. Pokud člověk nestojí blízko vozidla nebo nekouká na jeho zadní část, je při sklopených sběračích nerozeznatelné od autobusů. Sinara paralelně s tímto trolejbusem vyvinula i elektrobus typu 6253. Ten nedávno nabídla některých africkým zemím. 

Jekatěrinburg sice obdržel svůj trolejbus, jenž byl vyroben loni v Petrohradu, později než Čeljabinsk, kde už na jaře 2023 testovali první dva trolejbusy, do provozu s cestujícími jej však vyslal už 22. srpna 2023, a to nejprve na linku 36. Ačkoli se v Čeljabinsku oba vozy, vyrobené částečně již v Čeljabinsku, zkoušely v ulicích města už na jaře 2023, teprve v tomto měsíci začalo intenzivní proškolování řidičů. První skupina řidičů sestává ze 14 zkušených osob. Dalších zhruba 20 vozidel je v různých fázích výroby, která se odehrává v areálu Čeljabinskogo truboprokatnogo zavoda, či procesu oživování.  

Výměna trakčních stožárů na snímku z podzimu 2022.

Práce na výměně trolejového vedení jsou soustřeďovány do nočních hodin. Snímek je z jara 2023. 

Vizualizace staré vozovny po rekonstrukci.

Vizualice nové vozovny.

Skupina Sinara na jaře 2023 slibovala čeljabinským obyvatelům zprovoznit první nové trolejbusy ještě v létě, vzhledem k nedokončenému schválení trolejbusů ze strany Ministerstva silničního hospodářství a dopravy Čeljabinské oblasti a probíhající plošné modernizaci sítě a stavbě nové vozovny, která by měla pojmout 40 ze 168 trolejbusů, však v červenci posunulula termín zahájení komerčního provozu na konec roku. Zástupce Čeljabinské oblasti loni na podzim dokonce sliboval, že první nové trolejbusy budou dodány už do konce roku 2022.

Plán modernizace prezentovaný v roce 2021. Dosud panují nejasnosti ohledně toho, zda budou stavěny nové měnírny, v médiích se totiž hovoří poslední dvě léta jen o modernizaci těch stávajících. Modře: oprava stávajících úseků; červeně: stavba nových. 

Koncesi na trolejbusový provoz získala skupina Sinara, resp. jí účelově založená společnost „Sinara – Gorodskije transportnyje rešenija Čeljabinsk“, v roce 2021. V říjnu roku 2022 začala skupina s plošnou modernizací trolejbusové sítě, která zahrnuje podstatnou obnovu trolejové infrastruktury místní sítě (troleje budou vyměněny všude, zatímco sloupy budou vyměněny jen na asi šestině sítě, která má délku něco okolo 40 km; bráno jednosměrně), modernizaci stávající vozovny a výstavbu další, jíž se mají minimalizovat jalové jízdy, a přinejmenším modernizaci místních měníren, k čemuž se má přidat ještě stavba několika nových kratších úseků.

Předání darovaného parciálního trolejbusu v rámci červencového veletrhu Innoprom-2023 konaného v Jekatěrinburgu.

Neoznačené foto a materiály: Gruppa Sinara

Poděkování: Rezident

Podobné články