Menu

Německo čeká záplavu elektrobusů. Stát podpořil nákup stovek vozů

Jeden z 24 elektrobusů eCitaro G pro Darmstadt. Německé DP se do nákupu elektrobusů pustily ve větší míře až poté, co místní producenti Mercedes a MAN uvedli na trh své produkty. Zejména díky zájmu německých dopravců se tak Mercedesu v loňském roce podařilo docílit růstu v prodejích elektrobusů o 236 % v porovnání s rokem 2020. (foto: Daimler Truck)
Jeden z 24 elektrobusů eCitaro G pro Darmstadt. Německé DP se do nákupu elektrobusů pustily ve větší míře až poté, co místní producenti Mercedes a MAN uvedli na trh své produkty. Zejména díky zájmu německých dopravců se tak Mercedesu v loňském roce podařilo docílit růstu v prodejích elektrobusů o 236 % v porovnání s rokem 2020. (foto: Daimler Truck)
Stáhnout PDF
Autobusy Trolejbusy
09. 04. 2022 20:09
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Spolková republika Německo dále pokračuje ve své cestě za zelenější veřejnou dopravou postavenou primárně na elektrobusech. Do listopadu 2021 mohli zájemci z řad měst a dopravních společností žádat o přidělení finančních prostředků na nákup nových vozidel a související infrastruktury. Stát se rozhodl podpořit nejen nákup vozidel, ale také potřebné náklady na vybudování infrastruktury.

Jako základ podpory je brána skutečnost, že nákup vozidel určených pro obnovu vozového parku by se musel odehrát bez ohledu na to, zda by dotace přiklepnuta byla, nebo nebyla. Proto byla vzata referenční hodnota dieselových autobusů jako základ, na který si musí nalézt každý dopravce peníze sám, a dotace je určena jen na pokrytí vícenákladů v porovnání s touto referenční hodnotou. Konkrétně jde o 80 % vícenákladů. Jinými slovy: pokud by elektrobus stál v přepočtu například 12 mil. Kč a hodnota referenčního dieselového vozu by byla 5,5 mil. Kč, 80% dotace je určena na pokrytí jen rozdílu mezi oběma částkami (tj. 6,5 mil. Kč; takže 80% dotace by mohla činit 5,2 mil. Kč). Tento model financování se týká elektrobusů, trolejbusů a vodíkových autobusů.

Kromě elektrobusů bylo možné získat dotaci i na autobusy poháněné bioplynem, zde však byla spoluúčast jen 40 % prokazatelných vícenákladů. Naopak dotace na infrastrukturu, rovněž ve výši 40 %, je brána z celkových investičních nákladů, včetně profinancování studií a projektů.

Celková výše předpokládaných prostředků na nákup vozidel (a výstavbu infrastruktury) je do roku 2024 astronomických 1,25 mld. €, tedy zhruba 32 mld. Kč. Nyní bylo potvrzeno, že se uvolní první část ve výši 600 mil. € (cca 15,3 mld. Kč). Ta má pokrýt nákup celkem 1699 vozidel, mezi nimiž největší část tvoří standardní elektrobusy, konkrétně má jít o 1 390 vozů. Nejmenší částku získá podpora trolejbusů (potažmo parciálních trolejbusů), kde se svým projektem uspěl Esslingen žádající o podporu nákupu 51 trolejbusů. 110 autobusů bude s pohonem na bioplyn a 148 má být vodíkových. K tomu je v řadě měst pokryt i nákup nabíjecí infrastruktury. Jen v Hamburku půjde o vybudování nepředstavitelných 702 nabíjecích míst (z toho 486 pro dopravce Hamburger Hochbahn a 216 pro Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein).

Právě do Hamburku také poputuje nejvíce peněz na vozidla, neboť dvojice zmíněných dopravců získala podporu na celkem 472 elektrobusů. Druhým největším příjemcem dotace z městských operátorů bude berlínský Dopravní podnik BVG, kterému se podařilo uspět s projektem na 350 vozidel. Velmi úspěšný byl také Transdev, který ovšem neprovozuje dopravu jen v rámci jednoho města. Peníze ze spolkové kasy mu mají pomoci s financováním 325 elektrobusů, 40 vodíkových vozů a 110 autobusů na bioplyn. Zajímavá je podpora nákupu elektrobusů pro službu na mnichovském letišti (dopravce AeroGroundFlughafen München GmbH), které se dočká 72 elektrobusů. Je to o jeden elektrobus více, než bude podpořeno v plánech nákupu pro městský DP přímo v Mnichově (zde tedy 71 ks). Po 50 elektrobusech zamíří do měst Brémy a Kiel. Vodíková flotila bude do provozu nasazena v Kolíně nad Rýnem, který díky státní pokladně pokryje vícenáklady nákupu 108 autobusů s palivovými články.  

Očekává se, že prostředky na nákup dalších vozidel budou uvolněny ještě do poloviny roku 2022.

Podobné články