Menu

Německé Kiepe Elektrik mění majitele

Kiepe dodává elektrické výzbroje pro vybraná teritoria také Solarisu, mj. pro vozidla Trollino 12 v německém Solingenu. (foto: Libor Hinčica)
Kiepe dodává elektrické výzbroje pro vybraná teritoria také Solarisu, mj. pro vozidla Trollino 12 v německém Solingenu. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
22. 08. 2023 20:08
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Významný výrobce elektrických výzbrojí především pro prostředky hromadné dopravy, mezi nimiž dominují tramvaje, Stadtbahny a trolejbusy, mění po pouhých sedmi letech svého majitele. Novým vlastníkem se stává společnost Heramba GmbH mající registrovaná sídla v Berlíně a Atlantě.

Společnost Kiepe nese název svého někdejšího zakladatele Theodora Kiepeho, jenž zřídil takřka před 120 lety (přesněji v roce 1906) v Düsseldorfu dílnu na opravy tehdy populárních obloukových lamp, načež postupně přibývalo rozšiřování portfolia o výrobky vlastní produkce. Po druhé světové válce se společnost věnovala opravám elektrických výzbrojí tramvají poškozených válečnými událostmi a v roce 1950 se pustila do výroby zcela nových elektrických výzbrojí pro trolejbusy, což byl patrně nejvýznamnější milník v historii společnosti. Zatímco karoserie pro expanzi trolejbusů v západním Německu měla zajistit trojice dodavatelů (MAN, Daimler-Benz a Henkel), elektrické výzbroje – v počtu neuvěřitelných 700 ks – měl dodat jen závod Kiepe. Raketový růst ale nesl zvýšené nároky na zajišťování zakázek v dalších letech, přičemž odklon od elektrické veřejné dopravy v 60. letech znamenal pro rodinný podnik příchod horších časů, které v roce 1973 vyvrcholily prodejem belgické firmě ACEC (Ateliers de Constructions Électriques de Charleroi). Zvučné jméno zůstalo zachováno (nově s přídomkem „Elektrik GmbH“), rodina však žádný vliv na chod firmy už neměla.

Kiepe Elektrik GmbH následně měnilo majitele ještě několikrát. V roce 1988 jej převzal GEC Alsthom, od nějž již v roce 1993 putuje pod křídla AEG, načež jej v roce 1996 získává holding Schaltbau. Po dalších pouhých šesti letech kupuje firmu Vossloh, jenž ji začleňuje do své struktury pod jménem Vossloh Kiepe. Pod touto značkou jsou prodávány elektrické výzbroje jen do roku 2016, potažmo počátku roku 2017, kdy kontrolu získává Knorr-Bremse a vrací se k původnímu jménu Kiepe Elektrik. Další putování nastává v roce 2023, kdy bylo oznámeno, že společnost získá investiční společnost Heramba GmbH, jež byla založena teprve v lednu 2023 v Berlíně (své sídlo má ale i v USA, konkrétně v Atlantě) a v jejímž čele stojí Hans-Jörg Grundmann, kteří dříve působil mj. coby generální ředitel v Siemens Mobility a dalších manažerských pozicích (Siemensu a AEG).

Kiepe má po světě šest dceřiných společností a zaměstnává okolo 580 lidí. Její tržby činily v loňském roce okolo 110 mil. €.  

Podobné články