Menu

Liberec opustil první modernizovaný vůz GT6M pro Zwickau

Tramvaj GT6M ev. č. 901 v sousedství z pravidelného provozu již vyřazeného vozu T3 ev. č. 36/IV během nakládky v areálu vozovny v Liberci. (foto: Libor Hinčica)
Tramvaj GT6M ev. č. 901 v sousedství z pravidelného provozu již vyřazeného vozu T3 ev. č. 36/IV během nakládky v areálu vozovny v Liberci. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Tramvaje
23. 02. 2021 17:48
TZ Cegelec s úpravami redakce
2 minuty čtení

Dne 22. 2. 2021 okolo desáté hodiny večer projel bránou tramvajové vozovny Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ) silniční trajler s nákladem tramvaje GT6M ev. č. 901 dopravce SVZ (Städtische Verkehrsbetriebe Zwickau GmbH). Šlo o první z celkem devíti tramvají, na jejichž modernizaci pracují v Liberci technici pražské společnosti Cegelec.

Modernizaci celkem 12 tramvají zastřešuje společnost Cegelec na základě vítězství ve výběrovém řízení, přičemž práce na prvním voze byly zahájeny již v roce 2018. Přímo v Německu byly v kooperaci s místním partnerem modernizovány tři vozy (ev. č. 904, 907 a 909), na dalších již mají být vybrané práce na elektrické části realizovány pracovníky Cegelecu v areálu vozovny a dílen liberecko-jabloneckého DP. Jako první byl dne 10. 12. 2020 složen na Tatranské ulici vůz ev. č. 901. Ten byl po manipulaci po areálu vozovny zatažen na pronajaté pracoviště tramvají T3m ev. č. 58, která slouží pracovníkům zhotovitele jako provizorní univerzální zázemí (kancelář, sklad, šatna) překřtěné na „bojové velitelství“, v němž nechybí ani mikrovlnka či tiskárna s kopírkou.  

Ani ztížené pracovní podmínky neubírají pracovníkům zhotovitele modernizace smysl pro humor. Vůz T3m ev. č. 58 používaný jako univerzální zázemí byl překřtěn na „bojové velitelství“ pracovní skupiny. (foto: Libor Hinčica)

Práce na tramvaji se podle očekávání poněkud natáhly, protože dokumentace k cvikovským vozům GT6M byla v případě vozu ev. č. 901 částečně neupotřebitelná. „Do Liberce jako první připutoval vůz čísla 901, což je vůbec první tramvaj GT6M, kterou Zwickau v roce 1993 zakoupilo. Šlo tedy o jakýsi prototyp, který se od ostatních dodaných tramvají v řadě na první pohled neviditelných detailů odlišoval. Technická dokumentace tak byla použitelná jen částečně a mnohdy bylo nutné, aby naši technici pátrali, jak bylo zapojení některých součástí provedeno. Musím říct, že jsem nesmírně pyšný na naše pracovníky, že zvládli tuto nelehkou práci v termínu,“ uvedl výkonný ředitel společnosti Cegelec Ing. Miroslav Opa, Ph.D.

Dne 22. 2. 2021 byla dokončená tramvaj vytažena za vozem T3R.PLF ev. č. 42 ven z haly vozovny a poté, ještě mírně posunuta za použití legendárního nakladače HON blíže k připravenému silničnímu trajleru společnosti Universal Transport. Tramvaj se následně připojila k tažnému lanu a byla pomalu vytažena na trajler. Ve večerních hodinách pak opustila Liberec a zamířila do Zwickau, kde bude probíhat další část prací realizována na základě kontraktu přímo dopravcem SVZ (například zavázání opravených podvozků, kompletace interiéru). U zprovozňování vozidel pak budou opět přítomni čeští specialisté ze Cegelecu.

Vozu ev. č. 912 dělaly společnost během čekání na opravu liberecké historické tramvaje. Na snímku je dobře patrný vůz 6MT ev. č. 117 z roku 1953 ze sbírek Technického muzea v Brně, napravo pak „vykukuje“ vůz T2R ev. č. 17. (foto: Libor Hinčica)

V mezičase byla do Liberce přivezena z Německa další tramvaj GT6M (ev. č. 912), která byla složena dne 29. 1. 2021, tentokrát již přímo v areálu vozovny. Tramvaj musela být vzhledem ke stále probíhajícím pracím na voze ev. č. 901 odstavena na jinou kolej, přičemž k zatažení do haly vozovny posloužil historický vůz Bovera ev. č. 78. Vozidlu GT6M ev. č. 912 tak dělaly tři týdny společnost liberecké historické tramvaje. Jakmile vůz ev. č. 901 pracovní stanoviště uvolnil, bylo možné ještě 22. 2. 2021 natáhnout do vozovny (opět za pomoci vozu T3m ev. č. 58) druhou tramvaj a prakticky okamžitě na ní zahájit práce.  

Podobné články