Menu

Krakov pořídil další Düwagy z Düsseldorfu

Tramvaje GT8S prošly v Krakově modernizací, jež byla spojena mj. s doplněním středného nízkopodlažního článku, užití nového designu a u části vozů i výměnou původní elektrické výzbroje a doplnění klimatizace salónu cestujících. (foto: Ing. Filip Novotný)
Tramvaje GT8S prošly v Krakově modernizací, jež byla spojena mj. s doplněním středného nízkopodlažního článku, užití nového designu a u části vozů i výměnou původní elektrické výzbroje a doplnění klimatizace salónu cestujících. (foto: Ing. Filip Novotný)
Stáhnout PDF
Tramvaje
12. 12. 2022 19:00
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Krakovský DP (MPK Kraków) rozšířil svou flotilu obousměrných tramvají o další tramvaje Düwag GT8S pořízené z německého Düsseldorfu. Tramvaje z první poloviny 70. let mají před zařazením do provozu v Krakově projít modernizací spojenou mj. s doplněním středního nízkopodlažního článku.

Tříčlánkové tramvaje GT8S o délce 27 480 mm vyráběl německý Düwag pro Rheinbahn Düsseldorf v letech 1973 až 1975. Celkem vzniklo 65 vozů, plus čtyři příbuzné tramvaje GT8SU, které už byly uzpůsobeny i pro provoz na systému místního Stadtbahnu. Podle vzoru těchto čtyř tramvají bylo následně v průběhu 80. let upraveno i 36 z dříve dodaných 65 vozů GT8S, čímž bylo možné i tyto vozy nasazovat na tratě Stadtbahnu (hlavní úprava spočívala v doplnění sklopných schodů tak, aby bylo možné do vozů pohodlně nastupovat i z úrovně vyšších nástupišť). Se zahájením nákupu nových tramvají z produkce Siemensu (typ NF8U) Düsseldorf oznámil, že hodlá starší tramvaje prodat. Toho využil dopravní podnik v Krakově.

Ten měl pořídit celkem 28 vozů s tím, že první z nich byl dodán dne 26. 8. 2009 a už o tři měsíce později se v barvách MPK Kraków objevil v provozu s cestujícími (28. 11. 2009). Ještě do konce roku 2009 stihly do Krakova dorazit další dvě tramvaje, zbylých 25 vozů bylo přepraveno a zvětší části zařazeno do provozu v průběhu let 2010 a 2011. Tramvaje v Krakově nesly původně identická čísla jako ve svém někdejším působišti, tj. ev. č. 3037–3065. V řadě ale chybělo ev. č. 3050. Vůz tohoto čísla totiž ještě v Německu shořel a k jeho předání do Polska z tohoto důvodu vůbec nedošlo. MPK Kraków se rozhodl zacelit díru v číslování tím, že přeznačil vůz ev. č. 3037 na číslo 3050, takže nakonec nesly vozy čísla 3038 až 3050.  

Zajímavostí je, že část krakovských tramvají GT8S byla z Düsseldorfu přepravena nikoli do Krakova, ale do Poznaně, kde pak tyto vozy začaly svou polskou část působení. Důvodem byla skutečnost, že v Poznani bylo zapotřebí vytvořit v souvislosti s výstavbou tramvajového tunelu v části Franowo dočasný kyvadlový provoz s obousměrnými tramvajemi, kterých však dopravce neměl dostatek. Dohodl se proto s Krakovem na tom, že mu metropole Malopolského vojvodství půjčí dva ze svých vozů a dalších šest, které měly ještě dojít z Düsseldorfu, bude rovnou přepraveno do Poznaně. Tramvaje pak byly v Poznani v období let 2011 a 2012.

Původní provedení tramvají GT8S z Düsseldorfu ve službách MPK Kraków dokumentuje tato fotografie. (foto: Ing. Filip Novotný)

Přestože tramvaje Düwag GT8S nepatřily v době svého pořízení mezi právě nejmladší, jejich vynikající výrobní zpracování a bezpříkladná provozní spolehlivost vedly k tomu, že se MPK Kraków rozhodl, že do tramvají bude investovat další prostředky, což znamenalo modernizace spojené s vložením středního nízkopodlažního článku. Po nich tramvaje přeznačil na typ GT8N a GT8C (zde jde o vozy s novou výzbrojí), přičemž v roce 2018 přikoupil ještě jednu tramvaj, která nahradila jeden ze starších vozů, takže doprace měl nadále k dispozici 28 tramvají ev. č. RF301 až RF329 (bez ev. č. RF 303).

Nyní k těmto tramvajím zakoupil Krakov za výhodných podmínek dalších pět, z nichž první dorazila do Krakova na konci listopadu, další tři dne 9. 12. 2022 a jedna má ještě do konce roku přijít. Z pětice vozů mají být tři modernizovány podle dřívějšího vzoru, zbývající dva budou sloužit jen jako zdroj náhradních dílů.

Podobné články