Menu

Francouzský Grenoble zvažuje návrat trolejbusů

Článkový trolejbus Renault ER180H v Grenoblu. Celkem bylo vyrobeno v letech 1982 až 1984 pouze 62 těchto trolejbusů, přičemž Grenoble jich pořídil šest. (zdroj: Flickr: JHM-1984-1760 – Grenoble, trolleybus)
Článkový trolejbus Renault ER180H v Grenoblu. Celkem bylo vyrobeno v letech 1982 až 1984 pouze 62 těchto trolejbusů, přičemž Grenoble jich pořídil šest. (zdroj: Flickr: JHM-1984-1760 – Grenoble, trolleybus)
Stáhnout PDF
Trolejbusy
29. 07. 2023 18:44
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Po takřka čtvrt století od „dočasného“ přerušení trolejbusového provozu zvažuje vedení francouzského Grenoblu návrat trolejbusů do svých ulic, a to v jejich moderní podobě tzv. parciálních trolejbusů, jež by měly obsluhovat hned trojici linek.

Trolejbusy začaly v Grenoblu sloužit veřejnosti 26. 7. 1949 a těšily se překvapivě rozvoji i v době, kdy se ostatní západoevropská města od nich odkláněla, tedy v 70. letech. Částečného omezení se trolejbusová doprava dočkala až na sklonku 80. let, kdy byla do provozu uvedena první novodobá tramvajová linka (konkrétně v roce 1987), čímž si oba dopravní prostředky prohodily po takřka 40 letech své historické role, protože postupná implementace trolejbusů ve druhé polovině 40. let vedle svého času k zániku původního tramvajového provozu (poslední linka dojezdila v roce 1952) – nyní tak tramvaje nahradily částečně trolejbusy.

Dne 24. 6. 1999 byly z provozu vyřazeny poslední trolejbusy ER 100, čímž byl ve městě provoz trolejbusů zastaven. Mělo jít ale o pouze dočasný akt a město s trolejbusy dále počítalo. Vypsalo dokonce výběrové řízení, které ovládl Irisbus se svým modelem Cristalis.

Trolejbus Berliet ER 100 v Grenoblu v roce 1984. Celkem bylo ve městě v provozu 50 těchto vozů. (zdroj: Wikipedia.org, autor: Smiley.toerist)

První část kontraktu počítala s dodáním 15 vozidel délky 12 m (Cristalis ETB12), mimoto bylo možné využít opce na dalších až 40 vozů (rozdělené na 18 a 22 ks), kdy bylo na dopravci, zda sáhne po vozech standardní délky, anebo článkových. Místní dopravní podnik SEMITAG (Syndicat Mixte des Transports de l’Agglomération Grenoble) ovšem přistoupil na zásadní změnu z hlediska koncepce vozidel, protože Irisbus nabídl vozidla vybavená pomocným dieselovým agregátem o výkonu 65 kW, zatímco původní znění zadávací dokumentace vyžadovalo plnohodnotný dieselový motor o výkonu alespoň 221 kW (mělo jít tedy o ryzí duobusy). Takováto dodatečná úprava nebyla schválena ze strany orgánu dozorujícího veřejné zakázky, neboť šlo o podstatnou změnu v předmětu plnění, a tak byl trolejbusový tendr zrušen. V nastalé situaci poté sice nikdo veřejně trolejbusy za mrtvé neprohlásil, zároveň se ale odkládala jejich budoucnost na vhodnější dobu a místo neuskutečněné dodávky trolejbusů (potažmo duobusů) byly objednány plynové autobusy.

Skutečnost, že byla trolejbusová doprava přerušena jen dočasně na druhé straně zabránila tomu, aby došlo ke snesení trolejové infrastruktury, resp. alespoň ne v úplném rozsahu. To oživilo myšlenku na možný návrat trolejbusů – tentokrát již parciálních – v letošním roce.

Dne 11. 5. 2023 byla zahájena předběžná jednání na studiích, jež mají prověřit implementaci parciálních trolejbusů na trojici současných linek, konkrétně C1, C3 a C4, což jsou momentálně nejvytíženější autobusové linky v Grenoblu. Studii je zapotřebí sladit s rozvojovými plány města na rozšiřování tramvají. Kdy by měla být studie dokončena prozatím veřejně komunikováno nebylo.

Podobné články