Menu

Ex-brněnské tramvaje RT6N1 se dočkají modernizace

Tramvaje Tatra RT6N1 se sice v Brně podařilo zprovoznit, avšak cestujícím sloužily nakonec stejně jen 8 let, všechny tři současně dokonce jen necelé 4 roky. (foto: Adam Zemek)
Tramvaje Tatra RT6N1 se sice v Brně podařilo zprovoznit, avšak cestujícím sloužily nakonec stejně jen 8 let, všechny tři současně dokonce jen necelé 4 roky. (foto: Adam Zemek)
Stáhnout PDF
Tramvaje
06. 07. 2020 20:57
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Poznaňský DP (MKP Poznań) uzavřel výběrové řízení na modernizaci dvojice vozů typu RT6N1, které se do města dostaly počátkem roku 2018 z Brna. Jedná se o vozy původních brněnských čísel 1801 a 1802, které tak nakonec má přece jen čekat ještě světlá budoucnost.

Projekt tramvají RT6N1 je ukázkou nesmírné porevoluční ambice závodu ČKD Tatra dohnat skluz ve vývoji moderních tramvají. První prototyp byl představen již v roce 1993, nicméně přes papírově velký zájem DP se s na svou dobu poměrně moderní tramvají nepodařilo uspět na prakticky žádném trhu. Za jediný úspěch se dalo požadovat vítězství v zakázce na deset vozů pro polskou Poznaň, přičemž pět vozů putovalo do Polska jako kompletní a zbylých pět se kompletovalo až v Polsku. Mimoto bylo vyrobeno již jen 8 vozů, a sice pro Prahu (4 ks) a Brno (4 ks). Atypický prototyp byl po sérii zkoušek nakonec zlikvidován, Praha vzdala pokusy o zprovoznění v roce 2006 a své tramvaje prodala české společnosti, jež je následně deponovala v železničních opravnách v Nymburku. Všechny čtyři vozy poté od nového majitele koupila Poznaň, která je nechala po vzoru svých desíti vozů modernizovat. Po modernizaci, při níž se mj. zasahuje do původního designového řešení, nese tramvaj poněkud složité typové označení RT6 MF 06 AC, přičemž realizátorem modernizací je společnost Modertrans, jež je z větší části vlastněná poznaňským DP.

Brno se oproti tomu snažilo první české nízkopodlažní tramvaje „přivézt k rozumu“ a zařadit je do provozu s cestujícími. To se v roce 2008 k nemalé radosti fanouškovské veřejnosti podařilo, když byl po zkouškách zařazen do ostré služby s pasažéry vůz ev. č. 1801. Po něm následoval hned o rok později (2009) vůz ev. 1803 a po delší přestávce v roce 2011 i vůz ev. č. 1802. Tramvaj ev. č. 1804, která sloužila jako zdroj náhradních dílů, se už zprovoznění nedočkala, byť se o něm uvažovalo. Pro komplikovanou dostupnost originálních dílů a finanční náročnost bylo z možnosti opravy ustoupeno, záhy navíc došlo k rozhodnutí, že ani do trojice již provozních tramvají RT6N1 nebude dále investováno a postupně dojde k jejich odstavení.

Do Poznaně zamířily vozy RT6N1 brněnských ev. č. 1801 a 1802. Po odkoupení stály dva roky odstavené bez užitku. (foto: Ing. Jiří Černý)

Jako první byl odstaven vůz ev. č. 1801 (poslední vypravení dne 15. 5. 2014 na linku číslo 9), po něm následoval vůz ev. č. 1803 (poslední vypravení dne 26. 8. 2015, rovněž na linku číslo 9) a nejdéle se udržel v provozu vůz ev. č. 1802, který dojezdil dne 25. 1. 2016 na 16. pořadí linky číslo 2. Vůz ev. č. 1804 byl v mezičase prodán společnosti Modertrans (v říjnu 2015), která jej ovšem hodlala využít jen jako zdroj náhradních dílů. Po nabídnutí k odprodeji dalších dvou vozů RT6N1 však stejný zájemce využil této možnosti a za částku 510 000 Kč (bez DPH) za každý vůz koupil dvě tramvaje brněnských ev. č. 1801 a 1802. Vůz ev. č. 1803 se podařilo naštěstí uchovat pro budoucnost na našem území – do svých sbírek jej zakoupilo Technické muzeum v Brně, které vůz uložilo do líšeňského depozitu.

Tramvaje ev. č. 1801 a 1802 byly dne 12. 2. 2018 převezeny na silničním trajleru do Poznaně, kde oba vozy převzal místní DP. Vozům byla přidělena ev. č. 399 a 400 (předcházejí tak číselně originálním vozům z Poznaně i ex-pražským vozům, které nesou ev. č. 401–414). Do provozu ale ani jeden z ex-brněnských vozů nevyjel. Teprve po více než dvou letech od koupě bylo vypsáno výběrové řízení na jejich modernizaci, přičemž bylo požadováno, aby vozy po modernizace odpovídaly typové verzi RT6 MF 06 AC. Nebylo tak těžké odhadnout, že zájemce o modernizaci bude patrně jen jediný, a sice Modertrans, který k předmětné modernizaci vlastní dokumentaci. A tak se také stalo. Za opravu obou tramvají si společnost řekla 5,53 mil. zlotých bez DPH (cca 33,2 mil. Kč, tedy 16,6 mil. Kč za vůz). To bylo více, než DP původně očekával (odhadovaná hodnota zakázky byla 5 mil. zlotých bez DPH, tedy cca 30 mil. Kč).

Oprava tramvají, jež má být provedena podle vzoru tzv. referenčního vozu ev. č. 403, má být realizována do 6 měsíců od podpisu smlouvy, k čemuž však prozatím ještě nedošlo. Předpokládá se, že vozy po modernizaci budou v ulicích města sloužit minimálně dalších 10–12 let.     

Podobné články