Menu

Dvoudveřová Praga RND ve sbírkách libereckého Boveraclubu

Nádherně opravený autobus v areálu Technického muzea v Liberci. (foto: Zdeněk Mazánek)
Nádherně opravený autobus v areálu Technického muzea v Liberci. (foto: Zdeněk Mazánek)
Stáhnout PDF
Autobusy
11. 02. 2023 19:07
Zdeněk Mazánek
2 minuty čtení

Liberecký spolek Boveraclub zařadil slavnostně dne 27. prosince 2022 do své sbírky nový exponát. Jedná se o zrenovovaný autobus Praga RND z roku 1947 v unikátním dvoudvéřovém provedení.

Vozy Praga RND (Rychlý Nákladní Diesel) se vyráběly v pražské Pragovce, jež spadala pod ČKD, v letech 1934 až 1955, kdy zde vzniklo celkem 16 288 kusů (včetně benzinové verze RN), z čehož bylo přes 1 600 autobusů. Karosování dle dokumentace Pragovky zajišťovalo v rámci Československa, resp. během válečných let v protektorátu, několik výrobců, včetně například vysokomýtské karosárny Sodomka (pozdější Karosa).

Standardně opouštěly autobusy výrobu s jedněmi dveřmi mezi první a druhou nápravou. V roce 1947 ale začala pro ministerstvo zdravotnictví výroba dvoudvéřové verze, která byla v interiéru upravena jako pojízdná zubní ordinace. Vnitřní oddíl těchto vozů byl oddělen přepážkou na tři části. V přední bylo stanoviště řidiče, v zadní čekárna a ve střední (mezi oběma dveřmi) se nacházelo zubařské křeslo s veškerým vybavením. Pro lepší světelné podmínky se zde nacházela dvě velká střešní okna. Zahájení  provozu těchto autobusů zobrazuje krátký dokument dostupný pod tímto odkazem, kde je shodou náhod kromě jiného zachycen příjezd zubní ambulance před základní školu ve Vratislavicích nad Nisou.

Skládání autobusu Praga RND před zahájením renovace. (foto: Zdeněk Mazánek)

Pragovku získal Boveraclub v roce 2016 od spolku Zubrnická muzeální železnice, jehož hlavní činností je renovace a muzejní provoz na trati Velké Březno – Zubrnice a na opravu autobusu už neměl potřebnou kapacitu. Vozidlo bylo již v 50. letech přestavěno na běžný autobus odstraněním vnitřních přepážek a záměnou zubařského vybavení za sedačky, načež v následujících letech několikrát změnilo majitele. Přesto se v něm dochovalo několik pozůstatků po původním určení. Kromě druhých dveří za zadní nápravou i lišt vymezujících původní vnitřní přepážky ve stropě šlo o zmíněná dvě okna ve střeše. Vůz byl i po převzetí Boveraclubem stále provozní, ale vyžadoval celkovou rekonstrukci, jejíž cena vyšla na 3,5 milionu korun. Potřebné finance se podařilo získat z Programu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci projektu Historie průmyslu v Sasku a Čechách ve spolupráci s partnerským tramvajovým muzeem v Chemnitz, na předfinancování projektu se podílelo i Statutární město Liberec.

Sejmutá a odstrojená skříň autobusu ve Zlineru v březnu 2022. (foto: archiv Boveraclub)

Renovaci vozu v poněkud šibeničním termínu podzim 2021 až konec roku 2022 provedla zlínská společnost Zliner s.r.o., která vypouští v posledních letech na silnice opravdu skvostné kousky, mezi nějž lze nyní bezpochyby zařadit i libereckou Pragovku.

Vůz byl ve Zlíně kompletně odstrojen a některé části (jako například oplechovaní skříně) byly zhotoveny zcela nové. Opraven byl do podoby autobusu, tedy nikoli zubní ordinace, vnější lak v kombinaci krémové a olivově zelené odkazuje na poválečnou podobu vozů ČSD a ČSAD. Zpět do Liberce se unikátní autobus vrátil 22. prosince 2022 a o pět dní později byl ve zdejším Technickém muzeu slavnostně představen veřejnosti. V provozu s cestujícími by se měl poprvé objevit v květnu letošního roku na Muzejní noci pod Ještědem. 

Přímo ve službách libereckého DP sloužila v minulosti podle známých údajů jen jedna Praga RND. Vůz z roku 1949 byl v roce 1960 rekonstruován na montážní vůz pro údržbu trolejového vedení. Tomuto účelu sloužil pod čísly 66 a později 146 až do roku 1973. (foto: archiv Boveraclub)

Připomeňme, že ve sbírce Boveraclubu jde teprve o druhý autobus po midibusu Ikarus-Avia 553 (což je ovšem v českém muzejnictví také unikát). Co se týče historické působnosti autobusů Praga RND (potažmo RN) ve službách DP v Liberci či u Jabloneckých elektrických drah, tak historicky je doložen provoz pouze jediného vozu v Liberci, který měl být pořízen v roce 1949 a sloužil v MHD do roku 1960 (dosud však není známo, jaké evidenční číslo autobus nesl). Následně byl vůz upraven na trolejovou věžku, obdržel ev. č. 66 a používán byl do roku 1973, přičemž v mezičase byl ještě přečíslován na číslo 146. 

Repasovaný interiér autobusu Praga RND libereckého Boveraclubu. (foto: Zdeněk Mazánek)

Střešní okénka zůstala zachována i po přestavbě na běžný autobus. (foto: Zdeněk Mazánek)

Podobné články