Menu

Do Úholiček v teplických barvách

Vesnický ráz Úholiček narušuje městský SOR BN 10,5 ev. č. 33335, který před chvílí opustil zastávku ve středu obce. (foto: Matěj Stach)
Vesnický ráz Úholiček narušuje městský SOR BN 10,5 ev. č. 33335, který před chvílí opustil zastávku ve středu obce. (foto: Matěj Stach)
Stáhnout PDF
Autobusy
02. 03. 2024 18:39
Matěj Stach
3 minuty čtení

Proměněná autobusová linka 409 zajišťuje od pondělí 5. února 2024 zcela nové spojení Velkých Přílep a Úholiček se stejnojmennou železniční zastávkou ležící v kaňonu Vltavy. Dva týdny po zahájení provozu si v této relaci odbyl svou premiéru v Pražské integrované dopravě i ex-teplický SOR BN 10,5 ev. č. 33335 patřící společnosti LinkBus, který se tak zařadil po bok několika desítek autobusů, jež se stejným směrem vydaly už v minulosti.

Vůbec poprvé se autobusová linka 409 v systému Pražské integrované dopravy objevila 30. 9. 2001, kdy společně s linkou 410 propojila Kostelec nad Černými Lesy s Českým Brodem. Dopravce ČSAD POLKOST ji pod tímto číslem provozoval až do konce dubna 2017, kdy došlo s ohledem pokračující integraci nových oblastí k přečíslování nočních, školních a vybraných městských i příměstských denních linek (k 29. 4.2017). Číselná řada 401–420 byla tehdy uvolněna s ohledem na předpoklad, že „vznikne cca 20 nových autobusových linek, které spojí Středočeský kraj přímo s územím hl. m. Prahy.“ Původní linka 409 byla přečíslována na 659, aby mohlo o čtyři roky později vzniknout pod stejným označením spojení v trase Praha, Suchdolské náměstí – Statenice, Černý Vůl, Hospoda – Lichoceves – Velké Přílepy. Do druhé epochy linka 409 vyjela od 1. 9. 2021 jako midibusová, přičemž její provoz od začátku zajišťuje společnost ABOUT ME.

Pozměněná trasa linky 409. (zdroj: ROPID)

Zatím nejvýraznější proměny doznal provoz tohoto této linky od pondělí 5. 2. 2024. Midibus 409 byl s výjimkou čtyřech párů spojů vedených během školního roku až do pražského Suchdola přetrasován z Velkých Přílep přes Úholičky až ke stejnojmenné železniční zastávce nacházející se v údolí Vltavy, jež je od jádra obce vzdálena asi půldruhého kilometru. Na trase vznikly nové zastávky Úholičky, Podmoráň a V Chaloupkách, které pokrývají oblast veřejnou dopravou dosud zcela opomíjenou. Nové spojení si vyžádalo navýšení počtu vypravovaných autobusů na dva (pouze přes školní rok), přičemž toto vzniklé celodenní pořadí posléze (od 15. 2.) převzal do kmenového dopravce ABOUT ME subdodavatel LinkBus. Jeho provoz nejprve zajišťoval se zapůjčeným vozem SOR BN 9,5 ev. č. 1943, který od pondělí 26. února 2024 nahradil vlastním autobusem SOR BN 10,5 ev. č. 33335 pocházejícím z Teplic (ex-447).

Setkání obou midibusů z linky 409 v obratišti Úholičky, železniční zastávka. (foto: Matěj Stach)

Celkem osm vozů SOR BN 10,5 zakoupila na leasing tehdejší společnost Veolia Transport Teplice na konci roku 2010. Autobusy obdržely ev. č. 443–450 a umožnily do hlavního města předat třeba ex-švédské vozy Scania OmniLink nebo některé autobusy značky Karosa. První čtyři stroje do podkrušnohorského lázeňského města dorazily v červeno-šedém laku Veolie Transport, zbytek výrobce dodal v bílé barvě, která sloužila jako podklad pro v Teplicích rozšířené reklamní polepy. V letech 2021 a 2022 se postupně všechny autobusy BN 10,5 s výjimkou reklamního vozu ev. č. 448 převlékly do teplického žluto-modrého schématu (ve formě polepu), který v jeho moderní podobě bez bílé barvy do té doby existoval pouze na trolejbusech.

Trolejbusová trať do smyčky Zemská (za autobusem) je dnes již historií, zrovna tak jako autobusová linka 122 a celkově ARRIVA CITY na MHD v Teplicích. Vůz ev. č. 447 jezdí pod ev. č. 33335 na středočeské lince 409. (foto: Matěj Stach)

Odstavování autobusů SOR BN 10,5 započalo v loňském roce 2023 v souvislosti s blížícím se koncem smlouvy dopravce ARRIVA CITY na provozování teplické MHD, jíž od 1. 1. 2024 převzala příspěvková organizace Městská doprava Teplice. Nejdříve došlo k odstavení vozu ev. č. 444, který byl následován autobusem č. 449 (naposledy vypraven 22. 11. 2023). 19. 12. došlo k poslednímu nasazení námi sledovaného „hrbáče“ ev. č. 447. Zbylé autobusy vydržely až do závěru provozu. Konkrétně 30. 12. 2023 dojezdil vůz ev. č. 443, aby o den později ukončily třicetiletou éru soukromých dopravců v Teplicích autobusy čísel 445, 446, 448 a 450. SOR BN 10,5 č. 448 byl následně redislokován do Bíliny, kde sloužil do 5. 1. 2024 jako záložní. Poté jej nahradil autobus ev. č. 450. Ostatní ke konci roku odstavené autobusy byly převezeny do provozovny v pražských Malešicích a nabídnuty společně s dalšími přeživšími vozy k odprodeji přes prostředníka. Konkrétně vůz ev. č. 447 byl dopravcem LinkBus odvezen dne 5. února 2024, načež došlo k jeho vybavení dle standardů PID pro autobusy náhradní dopravy za vlaky. Připomeňme, že autobusy s pětimístnými evidenčními čísly řady 33000 mohou být na linkách Pražské integrované dopravy přechodně provozovány od 1. 9. 2022. Aktuálně je tato výjimka platná už pouze pro příměstské a regionální linky, kde se s jejím zrušením počítá společně se zahájením provozu podle nových smluv k 1. 12. 2024.

Pod novým evidenčním číslem 33335 navazujícím na další autobusy společnosti LinkBus vyjel ex-teplický SOR BN 10,5 na linku 409, pořadí první, poprvé v pondělí 26. 2. 2024. S relací spojující Velké Přílepy a Úholičky by měl být spjatý až do konce listopadu, což souvisí se skutečností popsanou na konci předchozího odstavce.

Vedle subdodávky pro ABOUT ME zajišťuje LinkBus vybraná pořadí také pro OAD Kolín (prov. Městec Králové) a společnost ARRIVA CITY (Praha-Satalice). Dopravce provozuje rovněž své vlastní dálkové linky spojující hlavní město s východními a jižními Čechami a zajišťuje i smluvní dopravu.

Podobné články