Menu

Do Brna dorazila první nová tramvaj Škoda 45T

Tramvaj Škoda 45T v areálu vozovny Medlánky, jejíž bránou měla projet ve 2:44 ráno dne 12. 10. 2022.  Vůz byl na přání dopravce nalakován do barev, jež vycházejí z barevného schématu vozů EVO2. (zdroj: www.bmhd.cz; foto: hezzon)
Tramvaj Škoda 45T v areálu vozovny Medlánky, jejíž bránou měla projet ve 2:44 ráno dne 12. 10. 2022. Vůz byl na přání dopravce nalakován do barev, jež vycházejí z barevného schématu vozů EVO2. (zdroj: www.bmhd.cz; foto: hezzon)
Stáhnout PDF
Tramvaje
12. 10. 2022 09:35
Libor Hinčica
2 minuty čtení

V brzkých ranních hodinách dne 12. 10. 2022 byla do areálu vozovny Medlánky v Brně přepravena na silničním trajleru společnost APB – Plzeň první ze 100% nízkopodlažních tramvají Škoda ForCity Smart s typovým označením Škoda 45T. Jde o vůz z pětikusové objednávky, jež byl potvrzena v únoru loňského roku. DP města Brna může stále využít opci na nákup dalších až 35 vozidel.

Dopravní podnik města Brna (DPMB) dal trhu svůj zájem o nákup nových tramvají najevo v říjnu 2019, kdy vypsal tržní konzultace, v jejichž rámci oslovil celkem deset výrobců. Vypsání soutěže pak následovalo v lednu 2021 s tím, že lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 20. 4. 2021. Do té doby však podal nabídku jen jediný uchazeč – Škoda Transportation, která nabídla vozidlo z rodiny ForCity Smart s typovým označením Škoda 45T. Jednu tramvaj nabídl plzeňský výrobce za cenu 59 926 500 Kč, tedy o 73 500 Kč levněji, než byla odhadovaná hodnota zakázky za jeden vůz. Cena přitom v hodnoticích kritériích nebyla tím jediným, byť si s 80 % držela nejvyšší váhu. Dalších 10 % mohli dostat dodavatelé za obsaditelnost vozidla, 5 % za ceny náhradních dílů a 5 % za délku záruční doby. Vzhledem k tomu, že Škodovka protivníka v této veřejné zakázce neměla, nehrála zbylá kritéria tak jako tak roli.

Ačkoli DPMB odmítl v době začínající pandemie Covidu-19 prodloužení termínu na podání nabídek, mezi odevzdáním nabídek a podepsáním kupní smlouvy uplynulo bezmála deset měsíců – podpisy byly pod rámcovou kupní smlouvu připojeny až 2. 2. 2021, o den později byla smlouva zveřejněna v registru smluv, čímž se stala účinnou. Škoda Transportation měla na jejím základě dodat do Brna pět vozů Škoda 45T nejpozději do února 2023. První z dokončených tramvají byla do Brna přepravena v ranních hodinách dne 12. 10. 2022, nicméně vůz musí před zařazením do provozu s pasažéry absolvovat kompletní homologační testy. V jejich rámci se tramvaj objeví již i v provozu s cestujícími, což mj. umožní využít ji při slavnostním otevření nové tramvajové tratě k vysokoškolskému kampusu (konečná Nemocnice Bohunice), kde je s ohledem na absenci smyčky nutné nasazovat obousměrné vozy. První zkušební jízda na této 912 m dlouhé trati, jejíž součástí je 602 m dlouhý tramvajový tunel, se uskutečnila dne 15. 9. 2022 a od té doby se zde tramvaje na zkouškách objevují pravidelně. Termín zahájení provozu je předpokládán od 10. 12. 2022, kdy bude na novou konečnou přetrasována linka číslo 8 ze Starého Lískovce.

První vůz Škoda 45T obdrží ev. č. 1760. Tramvaj již byla oživena u výrobce, takže v Brně má proběhnout pouze technicko-bezpečnostní zkouška, načež budou následovat nezbytná školení předtím, než tramvaj vyrazí do provozu najíždět předepsanou porci kilometrů (standardně jde o 10 000 km bez zátěže, 10 000 km se zátěží a 20 000 km s cestujícími). Nejpozději do února mají dorazit zbylé čtyři vozy (ev. č. 1761–1764). DP současně projevil zájem pořídit i další tramvaje v rámci opce, nicméně město prozatím na jejich nákup nepřikleplo peníze. Opce umožňuje nakupovat tramvaje až do roku 2026.

Připomeňme, že tramvaj Škoda 45T má délku 31 m a nabízí obsaditelnost 233 cestujících (při 5 os/m2), z nichž 64 se může posadit. Výměnu cestujících zajišťuje pětice dveří na každé straně vozidel, z nichž krajní jsou pouze jednokřídlé. Vozidlo je usazeno na čtveřici hnacích (8x 70 kW) plně otočných podvozků, nad nimiž jsou v prostoru pro cestující rozmístěna sedadla v uspořádání 2+2. Z 16 mít situovaných nad jedním podvozkem je 8 přístupno přímo z úrovně nízké podlahy, ke zbylým je nutné překonat nízkou podestu. Max. rychlost tramvaje má činit 70 km/h. Tramvaje byly na přání DPMB nalakovány do barevné kombinace, která byla převzata z tramvají EVO2. Toto barevné schéma se již dříve objevilo v rámci oprav vozidel na vozech Škoda 13T.

Podobné články