Menu

Dalších 15 tramvají Škoda 45T pro Brno

Tramvaje Škoda 45T byly prezentovány na několika vizualizacích v různě zajímavých zbarveních, požadavkem DPMB však bylo, aby tramvaj převzala barevné řešení poprvé uplatněné na vozech EVO2, a tak dnes vypadá tak, jak představuje tento snímek. (foto: Dominik Konečný)
Tramvaje Škoda 45T byly prezentovány na několika vizualizacích v různě zajímavých zbarveních, požadavkem DPMB však bylo, aby tramvaj převzala barevné řešení poprvé uplatněné na vozech EVO2, a tak dnes vypadá tak, jak představuje tento snímek. (foto: Dominik Konečný)
Stáhnout PDF
Ostatní
21. 03. 2023 18:42
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Dopravní podnik města Brna (DPMB) rozšíří flotilu tramvají Škoda 45T z rodiny ForCity Smart o dalších 15 vozů. Pomohou mu k tomu evropské dotace, z nichž se podařilo zajistit financování vozidel z dříve vysoutěženého tendru.

Připomeňme, že Škoda Transportation opanovala výběrové řízení z počátku roku 2020 na dodání až 40 obousměrných 100% nízkopodlažních tramvaj jako jediný uchazeč. Přestože brněnský DP tehdy spěchal na podání nabídek (odmítl žádosti ostatních potenciálních účastníků o prodloužení lhůty), k podpisu smlouvy došlo až v únoru 2021. Kontrakt byl pojatý jako rámcový s tím, že základní část představovalo dodání jen pěti vozidel, zbylých 35 je možné si zakoupit v rámci odvolávek opce, kterou lze využít až do roku 2026.

První z pěti objednaných tramvají byla do Brna dodána dne 12. 10. 2022 a v noci na následující den se již poprvé objevila v jeho ulicích, kdy úspěšně absolvovala technicko-bezpečnostní zkoušku. V dalších dnech zkoušky pod modročerným pláštěm noci pokračovaly, přičemž tramvaj se vypravila do všech koutků brněnské tramvajové sítě, čímž byla ověřena její průjezdnost.

Dne 18. 10. 2022 si prototyp, jenž byl označen ev. č. 1760 (interně během zkušebního provozu v rámci DPMB nese číslo 4995), odbyl slavnostní sprchování šampaňským za účasti novinářů a pozvaných hostů na konečné u vysokoškolského kampusu v Bohunicích, kam v té době tramvaje vyjma zkušebních jízd ještě nejezdily, neboť pravidelný provoz „brněnského metra“ byl zahájen až od prosincových změn jízdních řádů, tedy od 11. 12. 2022. Příhodně se do té doby podařilo s vozem 45T najezdit potřebnou porci kilometrů v rámci režimu zkušebního provozu bez cestujících, a tak právě 11. 12. 2022 svezla „nová šalina“ své první pasažéry na přetrasované lince číslo 8 (konkrétně na 20. pořadí), čímž zahájila etapu zkušebního provozu s cestujícími.  

V noci na 4. 1. 2023 se v Brně objevila i druhá tramvaj Škoda 45T (ev. č. 1761), která byla rovněž následně využívána k vybraným typovým zkouškám a svůj pasažérský křest si prožila dne 12. 2. 2023 (konkrétně na 6. pořadí linky číslo 12). Podle původního harmonogramu mělo být všech pět tramvají předáno do února 2023, což znamená včetně typového schválení. Nyní DPMB uvádí, že zbylé tři tramvaje (ev. č. 1762–1764) budou dodány v průběhu dubna letošního roku, takže projekt nabral pouze minimální zpoždění.

Moravská metropole se navíc může těšit na to, že se flotila vozů 45T značně rozšíří, což umožní odstavit z provozu další tramvaje KT8D5R.N2. Formálně byl sice z dříve 38kusové flotily „kačen“ vyřazen prozatím jen vůz ev. č. 1706 (již v polovině června 2021), dalších 6 vozů je však dlouhodobě odstaveno a s ohledem na přiklepnutí financí na nákup nových vozidel lze předpokládat, že půjde minimálně u části z nich o odstavení už definitivní.

Brněnský DP uvedl ve své tiskové zprávě z 20. 3. 2023, že obdržel dotace na celkem 15 vozů ve výši 630 mil. Kč. Financování má probíhat z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) spravovaného ministerstvem pro místní rozvoj, konkrétně z výzvy číslo 28 nesoucí název „Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu – SC 6.1 (PR)“. Žádost o finanční prostředky rozdělil brněnský DP do třech samostatných projektů, konkrétně:

  • Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají – I. etapa, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_028/0000388;
  • Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají – II. etapa, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_028/0000391;
  • Nákup obousměrných nízkopodlažních tramvají – III. etapa, registrační číslo projektu CZ.06.06.01/00/22_028/0000393.

Jak se patrně čtenář dovtípil, každá z oněch „etap“ zahrnovala vždy po pěti vozech, na něž žádal DPMB shodnou částku 209 753 250 Kč, jež pokrývá 70 % celkových způsobilých výdajů (299 647 500 Kč, tedy 59 929 500 Kč za vůz, což je identická cena, jaká byla nabídnuta v roce 2020). Všechny tři jmenované žádosti byly předloženy již 4. 10. 2022, ke schválení financování došlo ve dnech 10. 1. 2023 a 24. 1. 2023. Samotné písemné Rozhodnutí o poskytnutí dotace má prozatím vystaven jen projekt „II. etapy“, u zbylých dvou dojde k vydání příslušného dokumentu v nejbližší době.

První z opčních kusů by měly dle sdělení DPMB dorazit ještě v letošním roce, další dodávky mají být rozprostřeny do let 2024 a 2025.

Podobné články