Menu

Česká odnož Iveca obdrží podporu na vývoj vodíkového Crosswaye

Vodíkový pohon by se měl stát součástí i příměstského autobusu Iveco Crossway. (foto: Iveco Bus)
Vodíkový pohon by se měl stát součástí i příměstského autobusu Iveco Crossway. (foto: Iveco Bus)
Stáhnout PDF
Autobusy
31. 07. 2022 17:49
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Evropská komise schválila v souladu s pravidly EU pro udělování státní podpory projekt tzv. společného evropského zájmu (IPCEI) na podporu vývoje a implementace vodíkové technologie. Projekt společně iniciovalo patnáct zemí EU, mezi nimi i Česká republika.

Členské státy EU mají ze svých prostředků poskytnout podporu vybraným výrobcům v celkové hodnotě 5,4 mld. € (cca 133 mld. Kč), přičemž z prostředků 35 společností se očekává přisypání dalších 8,8 mld. € (přibližně 216 mld. Kč). Celkem by měly peníze putovat na 41 projektů, přičemž drtivou většinu z nich realizují velké společnosti (z 35 firem je pouze 8 řazeno do kategorie malých a středních podniků). V případě velkých projektů se počítá s možností, že pokud by se jejich projekty ukázaly následně jako velice úspěšné a generovaly mimořádné čisté příjmy, vrátí firmy část obdržené podpory zpět příslušnému členskému státu.  

Česká republika je zastoupena projektem společnosti Iveco Czech Republic, tedy české odnože nadnárodní firmy Iveco Bus. Program podpory je rozdělen na čtyři větve, a sice: (1) technologie výroby vodíku, (2) technologie palivových článků, (3) skladování, přeprava a distribuce vodíku a (4) aplikace pro koncového uživatele, přičemž zde jsou zahrnuty i aplikace technologií do vybraných výrobků, zejména co se mobility týče. Právě zde Iveco Czech Republic uspělo, a to hned v rámci dvou zmíněných větví – technologie palivových článků a aplikace pro koncové uživatele. Kromě českého Iveca se ke státním penězům dostanou ve svých zemích i italské a španělské Iveco, obě v rámci „aplikací pro koncové uživatele“.

Předmětem programu má být vývoj inovativní platformy pro příměstský vodíkový autobus, tedy na základě modelu Iveco Crossway. Iveco současně připravuje podle dřívějších vyjádření i městský vodíkový autobus, jenž by měl být postaven na modelu Urbanway (ten prošel v souvislosti s příchodem emisní normy EURO VIe inovacemi, jež již mají budoucí možnou aplikaci vodíkového pohonu zohledňovat). V červenci 2022 bylo navíc oznámeno, že Iveco Bus bude ve svých vodíkových autobusech palivové články od Hyundai Motor Group (s obchodním jménem HTWO). Ty byly na trh uvedeny oficiálně v prosinci 2020. S ohledem na to, že by mělo jít podobně jako u dalších výrobců vodíkových autobusů o převzetí technologie již zaběhlé a aplikované na již existující model autobusu, je otázkou, v čem vlastně bude platforma pro příměstské autobusy inovativní a jaký přínos z podpory projektu plyne pro stát, potažmo další zúčastněné subjekty. Program IPCEI totiž předpokládá sdílení informací z vývoje jednotlivými aktéry, aby došlo k minimalizaci poškození otevřeného trhu. Jakou povahu však tyto informace mají mít a zda z nich reálně mohou mít další účastníci (potažmo země) nějaký užitek, se již komuniké Evropské komise nezmiňuje. Rovněž prozatím nebyly uveřejněny informace o výši podpory v jednotlivých zemích, ani o časových plánech projektů.

Podobné články