Menu

Brno hledá zhotovitele technické studie tramvaje do Bosonoh

Tramvaj Škoda 45T ForCity Smart u brněnského hlavního nádraží. (foto: Dominik Konečný)
Tramvaj Škoda 45T ForCity Smart u brněnského hlavního nádraží. (foto: Dominik Konečný)
Stáhnout PDF
Tramvaje
13. 11. 2023 20:32
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Brno-Bosonohy by se mohly dočkat dlouho slibované tramvajové tratě. Město vypsalo dne 7. 11. 2023 výběrové řízení na zhotovitele technické studie, která má prověřit možnosti prodloužení tramvají od dnešní smyčky ve Starém Lískovci do šesté nejmenší (z 29) brněnské městské části.

V Bosonohách dnes žije jen okolo 2 600 obyvatel. Součástí Brna se staly až v listopadu 1971, přičemž přechodnou dobu si uchovávaly ještě určitou míru autonomie. Od roku 1976 do roku 1990 byly začleněny pod městský obvod Brno I, následně se staly opět samosprávnou městskou částí. Dlouhodobě se o Bosonohách uvažuje jako o lokalitě, kde by mohla vzniknout nová tramvajová vozovna. V roce 2006 byla vypracována dopravně-urbanistická studie tohoto areálu, na kterou o rok později navázala územní studie. Na ploše 16 ha se počítalo s vybudováním odstavné haly s veškerým potřebným údržbovým zázemím, která by byla v sousedství doplněná o školicí a rehabilitační středisko.

Návrh vozovny v Bosonohách z roku 2007. (zdroj: knesl kynčl architekti s.r.o.)

V roce 2009 se hovořilo o tom, že tramvajová trať nedorazí do Bosonoh dříve než za deset let. Problémem byla mj. absence základního strategického dokumentu zajišťujícího rozvoj města – územního plánu. Ten původní, z roku 1994, měl být po roce 2010 aktualizován, jenomže k tomu nedošlo, a tak druhé největší město ČR pracuje i dnes jen s návrhem nového územního plánu, do nějž se již bosonožská tramvaj (společně s dalšími tratěmi) včlenila (dokument ovšem stále není závazný).

Předmětem zájmu je vybudování 2,8 km dlouhé tramvajové tratě ze Starého Lískovce do Bosonoh, přičemž odhadované náklady na stavbu trati byly v minulosti vyčísleny na 98 mil. Kč (a na novou vozovnu na 300 mil. Kč). Je zřejmé, že v současných cenách jsou obě uvedené částky mimo realitu. Nabídky na zhotovení studie mají být doručeny nejpozději do 20. 11. 2023, přičemž město vyčlenilo na její vypracování max. 2 mil. Kč (bez DPH). Studie by měla být dokončena do tří měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Podobné články