Menu

Bratislava vypsala výběrová řízení na až 250 kloubových autobusů

Dodávka nových autobusů by měla mj. umožnit vyřadit z provozu autobusy Mercedes-Benz CapaCity, které byly dodány v letech 2010 až 2012. V provozu je stále i druhý prototyp vyrobený v roce 2005. (foto: Libor Hinčica)
Dodávka nových autobusů by měla mj. umožnit vyřadit z provozu autobusy Mercedes-Benz CapaCity, které byly dodány v letech 2010 až 2012. V provozu je stále i druhý prototyp vyrobený v roce 2005. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Autobusy
28. 09. 2022 17:27
Libor Hinčica
2 minuty čtení

DP Bratislava vyhlásil dvojici výběrových řízení na dodávku nových kloubových autobusů, jež by měly nahradit ve vozovém parku především nejstarší autobusy značek SOR a Mercedes-Benz. První ze soutěží počítá s dodáním až 150 článkových vozů s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG), druhá s max. 100 autobusy s dieselovým pohonem.

Oba kontrakty jsou pojaty jako rámcové, takže bratislavský DP může odebrat libovolné množství vozidel, u nichž počítá s možností spolufinancování z prostředků hlavního města, státního rozpočtu, vlastních zdrojů (což může představovat i úvěr) a fondů EU. Dodavatelé budou svou nabídkou vázáni po dobu 12 měsíců. Pakliže během této doby DPB podepíše rámcové smlouvy (či alespoň jednu z nich), jsou dodavatelé dále vázáni dodávat autobusy nejpozději do 12 měsíců od potvrzení dílčích objednávek, přičemž Dopravní podnik může tyto objednávky vystavovat po dobu 48 měsíců (tedy čtyř let) od doby podpisu rámcové smlouvy.

Takto pojaté podmínky jsou v současné situaci na trhu poněkud odvážné, neboť rámcová smlouva definuje možnost navýšení kupní ceny pouze v případě změny předpisů, jež mají vliv na zhotovení vozidel, a tudíž se prokazatelně propisují do celkové hodnoty vozidla. Možnost navýšení ceny o inflaci ale v publikovaném návrhu rámcové smlouvy chybí, přičemž predikovat vývoj materiálů, dílů i práce ve stavu, kdy je světová ekonomika ochromena válečným konfliktem na Ukrajině, je pro dodavatele vozidel pro dobu teoreticky až 6 let (při započtení vázanosti nabídky a lhůty na dodání) prakticky nemožné. Navíc výrobci nemají vůbec jistotu, zda v případě vítězství v soutěži dodají byť jen jeden jediný autobus, vzniká zde ale i opačné riziko z hlediska plánování výrobních kapacit, neboť DPB může naopak „vystřelit“ objednávku na všechna vozidla naráz.

Požadovaná technická specifikace obou typů autobusů je prakticky identická, liší se jen druh pohonu. DP poptává klimatizované článkové autobusy s délkou od 17,7 do 18,8 m, jež nabízejí obsaditelnost min. 120 osob. Za vozidla s CNG pohonem předpokládá dopravce zaplatit 52,5 mil. € (cca 1,286 mld. Kč/8,575 mil. Kč za vůz), za dieselové autobusy 33 mil. € (zhruba 808,5 mil. Kč/8,085 mil. Kč za vůz). Hodnoticími kritérii jsou (v obou soutěžích) cena za všechny autobusy s váhou 85 %, provozní náklady na spotřebu energie (6 %), provozní náklady na emise (3 %), kdy má dopravce možnost provést měření emisí po 20 000 ujetých kilometrech a ověřit udávané hodnoty, a dále dvojice kritérií související s klimatizací salónu cestujících. Jedním je chladicí výkon, druhým souhrnný objem kompresorů (oba mají váhu po 3 %).

Tato „chladicí“ kritéria použil bratislavský DP už v minulé soutěži na dieselové vozy s délkou max. 12,2 m, přičemž už tehdy bylo zřejmé, že s ohledem na konstrukční řešení svých vozidel a zástavbové prostory zde měl znevýhodněnou pozici SOR Libchavy, který vyhovoval jen minimálně stanoveným požadavkům. Zatímco Mercedes v soutěži z roku 2021 nabídl výkon 33 kW a objem 560 cm3, Solaris 32 kW a objem 460 cm3, SOR nabídl své standardní provedení s 30 kW výkonu a objemem 425 cm3. Přesto tehdy vzhledem k nižší nabídkové ceně celou soutěž vyhrál. I v nyní vyhlášené dvojici tendrů ale bude muset SOR, pakliže se hodlá soutěží účastnit, s nastavením hodnoticích kritérií bojovat.

Doplňme, že nabídky do obou soutěží mohou být podávány v nejkratší zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, tedy do 28. 10. 2022. 

Podobné články