Menu

Basilej odmítá podmínky Alstomu na nákup opčních tramvají

Tramvají Flexity 2 z produkce Bombardieru bychom napočítali v Basileji 61. 23 dalších již s logem Alstomu do města patrně nedorazí. (foto: Markus Eigenheer)
Tramvají Flexity 2 z produkce Bombardieru bychom napočítali v Basileji 61. 23 dalších již s logem Alstomu do města patrně nedorazí. (foto: Markus Eigenheer)
Stáhnout PDF
Tramvaje
08. 04. 2023 20:22
Libor Hinčica
1 minuta čtení

Švýcarská Basilej v roce 2012 uzavřela výběrové řízení, na jehož základě mohlo být pořízeno až 84 tramvají. Vítězem soutěže se tehdy stal Bombardier, jehož sekce výroby kolejových vozidel byla v mezičase (definitivně od 29. 1. 2021) pohlcena francouzským Alstomem.

Dosud bylo dopravci BVB (Basler Verkehrs-Betriebe) předáno 61 tramvají z rodiny Flexity (konkrétně Flexity 2), a to ve dvou délkových modifikacích. V letech 2014 až 2017 proběhla dodávka 44 sedmičlánkových tramvají o délce 43,2 m, která se v závěru prolínala s nakupováním kratších pětičlánkových vozů o délce 31,8 m, kterých bylo dodáno mezi léty 2016 a 2018 celkem 17. Nadále měly BVB možnost využít opci na pořízení dalších 23 tramvají, o což projevily zájem.

Alstom, který se mezitím stal vlastníkem rozviklaného impéria Bombardieru, měl podle informací v médiích už v roce 2021 avizovat, že z jeho strany nebude možné dodržet původně smluvenou cenu a že bude nucen přistoupit ke zdražení, nemělo však zaznít, o jak velký procentuální nárůst by se mělo jednat. BVB v mezičase začaly podnikat kroky pro zajištění financování třiadvacítky tramvají, a to víceméně v souladu s původní smlouvou. Již 29. 6. 2022 schválila vláda kantonu poskytnutí půjčky ve výši 91,3 mil. švýcarských franků (cca 2,157 mld. Kč), kterou měl být nákup vozidel kryt. Tato suma přitom byla vyšší, než sjednaná cena ve smlouvě (85,8 mil. franků; tj. přibližně 2,026 mld. Kč), takže dopravce s určitým navýšením při žádosti o půjčku počítal, nicméně pouze o 6 %.

V říjnu 2022 se dění okolo nákupu nových tramvají začalo výrazně komplikovat. Alstom totiž předložil BVB nové podmínky, za nichž byl ochoten tramvaje dodat, o čemž dne 26. 10. 2022 musel dopravce informovat poskytovatele předschválené půjčky. Alstom požadoval nejen prodloužení lhůty pro dodání, a sice z 26 na 33 měsíců, ale také navýšení plateb. Původní cena za 23 tramvají vzrostla z 85,8 mil. franků na 119,1 mil. franků (zhruba 2,817 mld. Kč), tedy o 38,8 % (!). Podle vyjádření výrobce mají za enormním navýšením ceny stát změny norem u mimosmluvních úkonů a služeb. Bližší popis, jenž by odhaloval, co se má pod tímto souslovím ukrývat, nebyl s veřejností sdílen.

BVB se snažily s Alstomem o jeho nových podmínkách vyjednávat, záhy se však ukázalo, že jde spíše o ultimátum než o nabídku k jednání. S ohledem na to, že podle BVB nová cena odpovídá cenové úrovni nových vozů, navrhly v únoru 2023, aby k využití opce nedošlo a namísto nákupu 23 tramvají od Alstomu byl upřednostněn nákup zcela nových vozů. Předschválená půjčka by tedy neměla být využita.

Podobné články