Menu

Alstom a Kiepe dodají až 111 tramvají do Kolína nad Rýnem

První vizualizace vzhledu nových tramvají pro Kolín nad Rýnem. (foto: Alstom)
První vizualizace vzhledu nových tramvají pro Kolín nad Rýnem. (foto: Alstom)
Stáhnout PDF
Tramvaje
25. 11. 2020 19:42
Libor Hinčica
2 minuty čtení

Poměrně nečekaného vítěze na dodávku 64 nových tramvají (s opcí na dalších 47 vozů) má výběrové řízení v Kolíně nad Rýnem. Vítězem se stalo konsorcium společností Alstom a Kiepe Electric. První z nich bude zodpovědná za dodávku mechanické části, Kiepe Electric dodá kompletní elektrickou část a vybrané komponenty od sesterských společností.  

Jedná se o spojenectví bezpochyby výhodné pro obě strany. Kiepe Electric je dodavatelem elektrických výzbrojí, který může své produkty nabídnout prakticky jakémukoli výrobci, nicméně manipulační prostor se mu v tomto směru poněkud zužuje, neboť většina velkých výrobců kolejových vozidel má své vlastní elektrické zařízené, které logicky preferuje. Nejinak je tomu i u Alstomu, pro nějž bude spojenectví s Kiepe Electric novinkou. V zájmu proražení na německý trh se však francouzskému gigantu jistě vyplatí, když se elektrické části zřekne ve prospěch partnera, který je v oblasti dobře etablovaný a může mu s uvedením na trh pomoci.

Hodí se uvést, že Alstom v minulosti na tramvajovém trhu v Německu aktivně působil. Po převzetí firmy Linke-Hofmann-Busch v roce 1996 (většinový podíl 51% zde měl Alstom již od roku 1994) se Alstom dostal k produkci nízkopodlažních tramvají typu NGT8D, které dodal do čtveřice německých měst. Celkem vyrobil 145 vozů s otočnými podvozky, které nebyly řazeny do tradiční rodiny vozidel s obchodním jménem Citadis. Poté však produkci typu NGT8D opustil. O standardní Citadis – koncipovaný jako 100% nízkopodlažní vůz s neotočnými podvozky – však němečtí zákazníci nestáli.

V Německu sice dnes je možné se s „klasickým“ Citadisem svézt, ale jen díky tomu, že na německé území přejíždí tramvaje z francouzského Štrasburku. Mimoto byla v letech 2004 a 2005 dodána vozidla koncipována jako vlakotramvaj s názvem RegioCitadis do Kasselu (část z nich je řešena i s dieselovým pohonem), která se ale od tramvají Citadis značně odlišují a spojovacím prvkem je jen zvolené jméno. Totéž platí i pro vozidla, které od Alstomu kupuje Frankfurt nad Mohanem, jenž si objednal celkem 43 vozů, z nichž první byly dodány v letošním roce. I v tomto případě se sice hovoří oficiálně o Citadisech, avšak jedná se o vozidla uzpůsobená požadavkům zákazníka (a blízká koncepčně vozům NGT8D produkovaným v minulosti v někdejším podniku Linke-Hofmann-Busch; tj. s otočnými podvozky).    

Podobně tomu bude i u vozidel pro Kolín nad Rýnem. I ta sice Alstom (a Kiepe) označují jako Citadis, z pouhých vizualizací je však zřejmé, že vozidlo pro velký kontrakt pro Kolín nad Rýnem bylo navrženo jako zcela nové a že jde o koncepčně zcela jiný model tramvaje, než jaký mohou znát čtenáři například z návštěv ve Francii.

Tramvaje budou dodány v délkách 30 m a 60 m a uvažuje se i o možnosti jejich spojení do souprav, čímž by bylo možné vypravit na linky tramvajové vlaky o délce cca 90 m. (foto: Alstom) 

Dopravce KVB (Kölner Verkehrs-Betriebe AG) si objednal dne 24. 11. 2020 celkem 64 obousměrných vozů, z nichž 62 bude mít délku 60 m a dva mají být koncipovány jen jako 30m. Výroba bude zahájena předsériovými vozidly. Ta vzniknou 4 – dvě o délce 30 m a dvě o délce 60 m. Jejich dodání má proběhnout v roce 2023, načež se mají tramvaje testovat a sériové dodávky mají být zahájeny až s koncem roku 2024. Součástí kontraktu je i opce na dalších až 47 tramvají. Vozidla mají nahradit nízkopodlažní vozy K4000 (celkem 124 ks) z let 1995 až 2002 (i ta jsou mimochodem vybavena elektrickou výzbrojí od Kiepe). Nákup nových delších vozů má umožnit omezení nasazení souprav vozidel, ačkoli se počítá s možností, že by mohly 60m a 30m tramvaje být využívány i v soupravách na  páteřní lince číslo 9 (takový tramvajový vlak by měl tedy délku okolo 90 m). Základní kontrakt (tj. oněch 64 vozů) má hodnotu 363 mil. €, tedy okolo 9,5 mld. Kč.

V rámci konsorcia má Alstom funkci leadera, jenž má 60% podíl. Výroba vozidel proběhne ve Španělsku, kde Alstom využívá svůj závod v Barceloně. Podvozky budou pocházet z Francie (ze závodu Alstomu v Le Creusot), elektrická výzbroj od Kiepe poté z Německa. Kompletace všech komponentů se uskuteční v Barceloně. Kiepe Electric, které má v konsorciu zbylých 40 %, dodá kromě elektrické výzbroje také další komponenty od sesterských firem, které jsou součástí skupiny Knorr-Bremse. Konkrétně půjde o dveřní systémy od IFE, klimatizační jednotky MERAK a hydraulický brzdový systém přímo „od matky“, tedy od Knorr-Bremse. Tramvaje mají být vybaveny také doplňkovými systémy, jako je systém výstrahy před kolizí (detekuje překážky na vzdálenost 80 m), dešťové senzory, sensory pro preventivní údržbu atp.  

Podobné články