Menu

Ekova má zamířit pod Škodu Transportation

Trolejbus Ekova Electron 12T během zkoušek v Plzni. (foto: Ing. Zdeněk Kresa)
Trolejbus Ekova Electron 12T během zkoušek v Plzni. (foto: Ing. Zdeněk Kresa)
Stáhnout PDF
Ostatní
16. 05. 2020 08:19
Redakce
2 minuty čtení

Rada města Ostravy na svém zasedání rozhodla, že by další jednání o budoucnosti společnosti Ekova Electric mělo proběhnout formou vstupu strategického partnera, přičemž příprava transakční dokumentace má být zpracována se Škodou Transportation coby investorem. Dokument nyní míří do zastupitelstva města.

Trolejbus Ekova Electron 12T během zkoušek v Plzni. (foto: Ing. Zdeněk Kresa)

Ekova Electric začala samostatně na trhu působit od 1. 1. 2011 a již od počátku se předpokládalo, že dojde k jejímu prodeji, nicméně nabídka konsorcia Škoda Transportation a Krnovské opravny a strojírny byla nakonec v roce 2013 shledána jako příliš nízká a k prodeji nedošlo. V loňském roce se však o opětovném prodeji Ekovy začalo hovořit znovu. Nabídku na prodej firmy měly podat letos v únoru dvě společnosti, a sice Škoda Transportation a Czechoslovak Group podnikatele Strnada. Mimo prodeje samozřejmě zůstávaly ve hře ještě další dvě varianty, a sice ponechání současného stavu, anebo zpětné sjednocení s ostravským DP.

Předseda představenstva společnosti Ekova Electric, Ing. Miroslav Mareš, uvádí ve svém úvodním slově v závěrečné zprávě auditora, že z hlediska úspěšnosti získávání nových obchodních případů dolehly na Ekovu nastupující změny na trhu dopravy, přičemž těmito změnami mají být míněny masivní investice do vozového parku, a s tím související dočasný útlum po poptávkách servisních a opravárenských kapacit, což má způsobovat propad výroby, s nímž se Ekova potýká. Ve skutečnosti však nelze generalizovat, že by se Evropa ze dne na den stala kontinentem, kde se přestaly opravy a rekonstrukce starších vozidel realizovat – ostatně jen v EU je přes 18.000 tramvajových vozidel, u nichž rozhodně nelze konstatovat, že by byly vyměňovány za nové v tempu, které zcela ruší trh modernizací a generálních oprav vozidel, což ostatně ukazují i aktivity dalších společností, které se na modernizace starších tramvají soustředí.

Mezi změnami trhu a neschopností získat nové zakázky rozhodně nelze klást rovnítko. Na druhé straně to Ekova skutečně nemá jednoduché. Ve zprávě auditora se sice hovoří o tom, že byl úspěšně dotažen proces homologace trolejbusu Ekova Electron 12T, už se ale nezmiňuje, že se s trolejbusem Ekova nemohla ani přihlásit do výběrového řízení vlastní mateřské společnosti (DP Ostrava), neboť podmínky tendru účast Ekovy znemožňovaly (v oblasti požadavků na reference). Firma navíc nepodepsala smlouvu na modernizaci tramvají pro Wrocław, kde přitom byla se svou nabídkou nejúspěšnější, a neúčastnila se ani tendrů na dodávky elektrobusů v České republice a zahraničí (s výjimkou kontraktů, které získali partneři Ekovy, například švédský Hybricon, byly dodány jen dva vozy pro DP Ostrava).

Představenstvo Dopravního podniku Ostrava na svém zasedání ze 4. 5. 2020 schválilo záměr vstupu strategického partnera. A jelikož pro budoucnost by mělo být zachováno, jací aktéři v té době za návrhem prodeje stáli, je vhodné zmínit, že z pěti členů představenstva pro tuto variantu hlasovalo všech pět lidí, tj. jmenovitě: Ing. Daniel Morys, MBA, Ing. Martin Šula, MBA, Ing. Martin Chovanec, Ing. Aleš Hladký a Bc. Michal Otava. Rada města Ostravy se následně dne 12. 5. 2020 na svém zasedání shodla na tomto závěru a pro zasedání zastupitelstva, které se má konat dne 20. 5. 2020, byl zařazen bod s názvem: „Rozhodnutí o dalším vývoji společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.“, přičemž materiál je předkládán primátorem města Ing. Tomášem Macurou, MBA (ANO 2011) a jako jeho autor je označován předseda představenstva DPO Ing. Daniel Morys, MBA. Ostravská městská rada je momentálně tvořena 11 osobami, konkrétně jde o:

Ing. Tomáš Macura, MBA (ANO 2011), primátor města
Mgr. Radim Babinec (ANO 2011), náměstek primátora
Ing. Vladimír Cigánek (ODS), náměstek primátora
Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. (Česká pirátská strana), náměstkyně primátora
Ing. Zbyněk Pražák, Ph.D. (KDU-ČSL a nezávislí kandidáti), náměstek primátora
Mgr. Kateřina Šebestová (ANO 2011), náměstkyně primátora
Mgr. Zuzana Bajgarová (ANO 2011), náměstkyně primátora
Bc. Martin Bednář (ANO 2O11), člen rady města
Ing. Karel Malík (ANO 2011), člen rady města
Ing. Michaela Roubíčková, Ph.D. (ODS), členka rady města
Ing. David Witosz (Česká pirátská strana), člen rady města 

Znění návrhu do zastupitelstva na 20. 5. 2020 je poté následující:

„Zastupitelstvo města k usnesení č. 03850/RM1822/58 (č. usnesení) (zn. předkl.) 35

1) rozhodlo o řešení aktuální situace společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. formou vstupu strategického
partnera dle předloženého materiálu

2) rozhodlo o zpracování návrhu transakční dokumentace s investorem ŠKODA TRANSPORTATION a.s.“

Libor Hinčica

Podobné články