Menu

Varšava opět prodloužila metro

Metro Siemens Inspiro na nové konečné Księcia Janusza. (foto: Martyn Janduła)
Metro Siemens Inspiro na nové konečné Księcia Janusza. (foto: Martyn Janduła)
Stáhnout PDF
Metro
04. 04. 2020 18:15
Redakce
2 minuty čtení

Síť varšavského metra se od 4. 4. 2020 opět rozrostla. Od 5:00 byly na lince M2 uvedeny do provozu tři nové stanice (Płocka, Młynów a Księcia Janusza) na prodlouženém úseku v západní části města o délce 3,4 km.

Metro Siemens Inspiro na nové konečné Księcia Janusza. (foto: Martyn Janduła)

Metro ve Varšavě bylo v minulosti několikrát rozestavěno, ale dokončení se ani jeden z projektů z období let 1925–59 nedočkal. Na počátku 60. let sice vznikl nový projekt, ten byl ale neustále odkládán a přepracováván. Nakonec došlo k finálnímu rozhodnutí postavit první linku podzemní dráhy až v roce 1982. O rok později se již začalo se samotnou stavbou, Polsko ale v té době procházelo rozkladem ekonomiky, a tak šla finančně náročná stavba jen velmi pozvolna. Ačkoli již v roce 1989 došlo k proškolení prvních strojvůdců varšavského metra v SSSR a dodání prvních desíti souprav jednotek 81-71 (známých i z pražského podzemí), k otevření alespoň prvního provozního úseku bylo daleko.

Vstup na nástupiště stanice Płocka. (foto: Witold Urbanowicz)

Zhoršující se finanční situace vedla k dalšímu ztenčování investic, takže na počátku 90. let stavba téměř stála. Nakonec se podařilo zajistit dokončení díla jen díky pomoci státní pokladny a dne 7. 4. 1995 se na 11,5 km dlouhém úseku linky M1 rozjely první vlaky ruského metra typů 81-71 a 81-57 (modifikovaná verze) s cestujícími. Linka M1 se v dalších letech postupně rozrůstala a dokončena byla v roce 2008. Dnes má délku 23,1 km. (Plánek varšavského metra naleznete pod tímto odkazem)

V roce 2006 bylo finálně rozhodnuto o podobě druhé trasy metra M2. Zatímco linka M1 prochází Varšavou v severojižním směru, linka M2 byla navržena v relaci východ-západ, včetně překonání toku Visly. Na východní straně města by se měla výhledově vydělovat z linky M2 ještě třetí navržená trasa M3.

Revitalizace se dočkala také prostranství na povrchu v blízkosti vstupů do stanic metra. (foto: Witold Urbanowicz)

První úsek metra linky M2 byl do provozu uveden 8. 3. 2015, měl sedm stanic a délku 6,1 km. Následně proběhla výběrové řízení na dostavbu dalších úseků, která vstoupila ve známost jako “rozšíření 3+3”. Jak si čtenáři patrně sami správně domyslí, mělo jít o prodloužení o tři stanice na každé ze stran linky M2 s předpokládaným dokončením stavby v průběhu roku 2019. Zatímco ve východním sektoru města se podařilo prodloužení Dworzec Wileński – Trocka uvést do provozu skutečně ještě loni, a sice 15. 9. 2019, západní sektor se dočkal prodloužení až od 4. 4. 2020.

Stanice metra na nově otevřeném prodloužení zaujmou také svou architekturou. Společným znakem jsou výrazné svítící názvy stanic. (foto: Martyn Janduła)

Smlouva se společností Gulermak, která vyhrála tendr na výstavbu západního prodloužení, byla podepsána na konci září 2016 a počítala s dokončením díla do 38 měsíců (tedy 3 let a dvou měsíců, což nás směřuje ke konci roku 2019). Náklady na stavbu byly vyčísleny na 1,148 mld. zlotých (cca 6,9 mld. Kč). Se samotnou stavbou se začalo v závěru listopadu 2016. K ražení tubusů tunelů nové trasy byly použity dva razící štíty (pojmenovány Maria a Krystyna), které v podzemí pobývaly 127 a 116 dnů. Během tohoto času prorazily štíty tunely o délkách 2.545 m (Maria) a 2.541 m (Krystyna). Zbytek z celkové délky 3,4 km nového úseky zahrnují hloubené úseky a stanice. S pokládkou kolejí se začalo v lednu 2019 a většina prací byla v listopadu 2019, tedy v termínu, dokončena. Nastalo ale zpoždění v důsledku komplikací při napájení. Proto došlo k posunu původně plánovaného termínu otevření až na duben letošního roku.

Konečná stanice Księcia Janusza. (foto: Witold Urbanowicz)

Na novém úseku je kolejiště od 12,3 m do 18,2 m pod povrchem (průměrná hloubka je 15,2 m). Přesná délka pravého tubusu je 3.481,6 m a 3.477,7 m má levý tubus. Nástupiště mají délku 120 m. Všechny nově vybudované stanice zaujmou také svým architektonickým provedením, které ostře kontrastuje s loni do provozu uvedenými stanicemi.

V souvislosti se stavbou metra byly provedeny tak změny v linkovém vedení povrchové dopravy, prozatím však pouze dílčí. Hlavní část změn byla odložena kvůli aktuální situaci okolo koronaviru. Plánované zkrácení autobusových spojů ke koncové stanici Księcia Janusza by totiž přineslo vysokou koncentraci lidí na jedno místo, čemuž se chce město vyhnout.

Připomeňme, že výstavba metra ve Varšavě nekončí. Na západě města se buduje již nyní pokračování, které by mělo přinést další dvě stanice, na východě města se buduje úsek dokonce se třemi stanicemi. Na poslední západní sekci zahrnující trojici stanic se momentálně připravuje projektová dokumentace a dokumentace zadávacího řízení.

Libor Hinčica
Spolupráce: Witold Urbanowicz

Podobné články