Menu

Výprodej plzeňských Aster pokračuje. Další vůz míří do Ostravy

Plzeňský vůz ev. č. 308 je prozatím stále v provozu, dopravce jej však již nabízí zájemcům ke koupi. Zatím možnosti pořídit si ojeté Astry využily dopravní podniky z Ostravy a Brna. (foto: Libor Hinčica)
Plzeňský vůz ev. č. 308 je prozatím stále v provozu, dopravce jej však již nabízí zájemcům ke koupi. Zatím možnosti pořídit si ojeté Astry využily dopravní podniky z Ostravy a Brna. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
25. 04. 2020 14:35
Redakce
2 minuty čtení

Dopravní podnik Ostrava sledoval příkladu Brna a pořídil si od Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) jeden vyřazený vůz Škoda 03T (Škoda Inekon LTM 10.08) známý pod obchodním jménem Astra. Podobně jako v Brně bude i v Ostravě tramvaj využita jako zdroj cenných náhradních dílů.

Plzeňský vůz ev. č. 308 je prozatím stále v provozu, dopravce jej však již nabízí zájemcům ke koupi. Zatím možnosti pořídit si ojeté Astry využily dopravní podniky z Ostravy a Brna. (foto: Libor Hinčica)

Plzeňské městské dopravní podniky zakoupily v letech 1997 až 2000 celkem 11 vozů Škoda 03T, které začaly být vyřazovány (pomineme-li prototyp odstavený již v roce 2006 a zlikvidovaný o dva roky později) v souvislosti s objednávkou nových tramvají EVO2 z produkce Krnovských opraven a strojíren (potažmo Pragoimexu, resp. obecně Aliance TW Team). Vyřazená vozidla byla nabídnuta k odprodeji, nicméně na první nabídku počítající s minimální kupní cenou od 710 do 830 tisíc Kč nikdo nereflektoval. Teprve po výrazném snížení ceny si dvě vozidla (ev. č. 306 a 310) zakoupil v únoru letošního roku brněnský DP.

Nadále pak byly nabízeny vozy ev. č. 302, 304 a 305. Z nich si první jmenovaný vybral Dopravní podnik Ostrava. Ten si první tramvaje Škoda 03T (Astra), tehdy ještě pod původním pojmenováním Škoda Inekon LTM  10.08, objednal v roce 1998. Nejprve se v Ostravě pod ev. č. 1201 zkoušel prototyp (později provozovaný v Plzni pod ev. č. 300), načež byl dodán a v září 1998 zařazen první již ostravský vůz pod stejným evidenčním číslem. Do prosince 2001 bylo dodáno do Ostravy celkem 14 tramvají (ev. č. 1201–1214).

Následovat měla dodávka ještě dalších 10 vozů, neboť poslední kontrakt na škodovácké tramvaje z roku 2000 počítal s dodáním celkem 15 vozů. Z nich však bylo přebráno v průběhu roku 2001 jenom 5 kusů, načež  se DP Ostrava dohodl formou několika dodatků se společností Inekon (která figurovala ve smlouvě jako dodavatel tramvají) na úpravě kontraktu, jenž umožnil dodat namísto tramvají Astra již novou generaci vozidel Inekon Trio 2001 (Trio 01), která byla vyráběna ve společném podniku Inekonu a ostravského DP (podnik nesl název DPO Inekon, později se jeho 100% vlastníkem stal jenom Inekon). Nakonec bylo dodáno jen 9 těchto tramvají (ev. č. 1251–1259), Škoda se navíc proti postupu DP bránila úspěšně u soudu, který došel k závěru, že mělo dojít k vypsání standardního výběrového řízení a že prostá změna dodávaného typu vozidel nebyla možná. Rozhodnutí soudu však přišlo až v roce 2008, tedy čtyři roky po skončení dodávek vozů Trio, takže na charakteru objednávky a dodávek nic změnit nemohlo.

Čtyřiadvacet vozů Škoda 03T tak v Ostravě nikdy nejezdilo, nyní se však Ostrava dočká alespoň svého 15. vozu, a to v podobě vozu ev. č. 302 od PMDP z roku 1998 (v Plzni zařazen 22. 4. 1999). Během 20leté služby najel vůz v Plzni celkem 745.370,74 km. Ostravský DP tramvaj koupil za 300.001 Kč (bez DPH). K podpisu smlouvy došlo dne 22. 4. 2020, k odvozu vozidla má dojít do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V Ostravě by měla tramvaj posloužit jen jako zdroj náhradních dílů pro provozovaná vozidla.

Plzeň nadále nabízí k prodeji zbylá dvě vozidla (ev. č. 304 a 305) z loňské várky, k nimž v únoru nabídla ještě vozy ev. č. 303, 307, 308 a 309 s tím, že cena je tentokrát k jednání. Všechny letos nabídnuté vozy jsou prozatím ještě v provozu. Jejich nabídnutí k odprodeji bylo nicméně jasnou předzvěstí, že PMDP hodlají uzavřít smlouvu na nákup dalších 5 tramvají EVO2, které si mohl dopravce objednat v rámci opce. K tomu podle očekávání skutečně došlo a dne 24. 4. 2020 byla zveřejněna smlouva v hodnotě 163,75 mil. Kč s Krnovskými opravnami a strojírnami, která předpokládá dodání 5 vozů v termínu od 31. 10. 2020 do 31. 12. 2020. Flotila tramvají EVO2 v Plzni tím dosáhne celkového počtu 14 kusů.

Libor Hinčica

Podobné články