Menu

Trolejbusová Mekka – Peking má již 1.800 trolejbusů

Jeden z 1.800 čínských trolejbusů, zde od dodavatele Foton. (foto: Libor Hinčica)
Jeden z 1.800 čínských trolejbusů, zde od dodavatele Foton. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
20. 04. 2020 17:26
Redakce
1 minuta čtení

Čínský Peking po redukci trolejbusové dopravy v Moskvě převzal štafetu největšího provozovatele trolejbusů na světě. A jen tak mu ji asi nikdo nevezme. Trolejbusům se v čínské metropoli v posledních letech nebývale daří a zažívají boom především díky nasazování na nejvytíženější linky ve městě v rámci tzv. BRT koridorů.

Jeden z 1.800 čínských trolejbusů, zde od dodavatele Foton. (foto: Libor Hinčica)

Trolejbusy začaly v čínském hlavním městě sloužit od 26. 2. 1957 a do roku 1966 postupně nahradily původní tramvajovou síť. Významnou roli hrálo při zavádění trolejbusové dopravy také Československo, které do města dodalo v roce 1957 celkem 72 vozů Škoda 8 Tr (později se ve městě objevil i jeden vůz Škoda 14 Tr, sériové dodávky ale zahájeny nebyly). Trolejbusová doprava v Pekingu si prošla obdobími rozvoje i úpadku, nikdy ale nedošlo k jejímu zrušení. O smrákání nad trolejbusy v hlavním městě se začalo hovořit až v souvislosti s příchodem novodobých elektrobusů. Při olympijských hrách v roce 2008 byla elektrobusová flotila v Pekingu dávána za vzor moderního ekologického smýšlení v oblasti veřejné dopravy a vyspělosti čínské techniky. Padesátka představených elektrobusů sice během her zvládala odvážet cestující, pro podmínky pekingského provozu ale bylo jejich využití značně limitované. A tak se všech padesát elektrobusů v tichosti podrobilo přestavbě na… trolejbusy.

V roce 2010 bylo v Pekingu zhruba 148 km trolejbusových tratí a 525 trolejbusů. S ohledem na snahu zlepšit životní prostředí ve městě se ale začalo hovořit o možnosti jejich rozvoje a to v novodobé podobě parciálních trolejbusů, kdy část trasy absolvují  vozidla na baterie a část pod trolejí. I když by se dalo konstatovat, že rozlehlá infrastruktura sama o sobě poskytovala prostor pro vytvoření řady linek obsluhovaných parciálními trolejbusy, město hodlalo výrazně investovat i do nově budované infrastruktury, čímž by potenciál trolejbusů ještě více narostl.

Ulicím Pekingu vládnou auta, mezi nimiž si razí cestu trolejbusy. Na řadě tras ale mají trolejbusy již svůj vyhrazený koridor, anebo alespoň vyhrazené jízdní pruhy v části trasy. (foto: Libor Hinčica)

Zlomový byl pro rozvoj trolejbusů rok 2013, kdy byl schválen plán na jejich postupné rozšiřování. Do roku 2022 mělo být v ulicích až 2.200 vozidel, což se při pohledu na flotilu čítající necelých 600 vozů zdálo jako takřka nemožná meta. Nyní jsme o sedm let dále a Peking hlásí, že již má pro provoz na trolejbusových linkách k dispozici celkem 1.800 vozidel. Většina z nasazovaných trolejbusů je řešena jako článková. V provozu je celkem 30 trolejbusových linek, které mají souhrnnou délku 472 km (ne všechny úseky jsou ale zatrolejovány). Denně přepraví trolejbusy takřka půl miliónu cestujících (480.000) a najedou po ulicích asi 135.000 km. Trolejbusy se výborně osvědčily především na linkách ve vyhrazených koridorech, odkud postupně vytlačují autobusy.

S trolejbusy se počítá také do dalších let, a to nejen v Pekingu. V Číně se rozšiřují i další stávající sítě a vznikají i nové trolejbusové provozy. Tomu se přizpůsobují také výrobci, například společnost Foton si postavila i vlastní zkušební dráhu. K 1. listopadu 2019 byl poté zřízen také Národní úřad pro vývoj trolejbusů, který má na starosti další vývoj v oblasti moderních trolejbusů. Čína navíc zahájila i export trolejbusů – překvapivý úspěch minulý rok sklidila v Mexiku. 

Libor Hinčica  

Podobné články