Menu

Stadler dodá antikolizní systém na tramvaje do Ostravy

Ostrava si pořídila celkem 40 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava. (foto: Jan Bernat)
Ostrava si pořídila celkem 40 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava. (foto: Jan Bernat)
Stáhnout PDF
Nezařazené
08. 03. 2020 19:31
Redakce
2 minuty čtení

Se společností Stadler Bussnang AG uzavřel ostravský DP dne 4. 3.2020 smlouvu počítající s dodávkou tzv. antikolizního systému (oficiálně systému včasného varování před kolizí) na čtyřicítku tramvají Tango NF2 Ostrava, které si ostravský DP zakoupil právě od švýcarského výrobce.

Ostrava si pořídila celkem 40 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava. (foto: Jan Bernat)

Ostravský DP vypsal soutěž na dodavatele antikolizního systému pro prostředky hromadné dopravy (i svou flotilu osobních aut) poprvé už v roce 2018. Do soutěže se přihlásil jediný účastník, jímž byla společnost totalTRANS s.r.o. z Prahy. Dopravce se však s odůvodněním, že se do tendru přihlásil právě jen jediný účastník, rozhodl tento tendr v květnu 2019 zrušit. Paralelně byl v listopadu 2018 vyhlášen tendr na instalaci antikolizního systému do dvou tramvají VarioLFR.E s odhadovanou hodnotou 800.000 Kč, který ale také skončil neúspěchem. V lednu 2019 byl zrušen s tím, že se o zakázku nikdo neucházel. A tak přišla v červnu 2019 další soutěž.

Ta již operovala s dodávkou pro až 40 tramvají Stadler Tango NF2 Ostrava. Jenomže ani do 10. 7. 2019 (fakticky napotřetí) nikdo nabídku v zadávacím řízení nepodal. Antikolizní systémy na tramvaje přitom nejsou až tak výjimečným zařízením a nabízí ji několik producentů. Problémem pro potenciální uchazeče v ostravském tendru však mělo údajně být nastavení požadavků ze strany dopravce na vlastnosti systému. Ty – třebaže dobře míněné – v některých směrech příliš nezohledňovaly fyzikální zákony (a tím reálné možnosti takového systému). V září 2019 poté přišla další soutěž. A zde se již podařilo dojít až ke zdárnému výsledku. Vítězem zakázky se stal přímo výrobce vozidel, tedy firma Stadler, která již má s podobným systémem zkušenosti (testoval jej například v Basileji a je součástí dodávky nových vozů pro Milán).

Původní odhadovaná hodnota zakázky byla 16 mil. Kč na všech až 40 vozidel. Výsledkem byla částka 4.880.000 Kč (bez DPH), avšak pouze za první dvě vozidla, u nichž má dojít k montáži do 6 měsíců od podpisu smlouvy (tj. do září 2020) a ke schválení provedené změny na vozidle do 12 měsíců od podpisu smlouvy. Další tramvaje, u nichž však může dopravce libovolně zvolit, zda je nechá systémem vybavit (tedy v rozsahu od 0 do 38 vozů) by měly být systémem vybaveny v období od 12 do 48 měsíců. Zohledňován je rozsah zkušebního provozu ze strany Drážního úřadu (v případě stanovení zkoušek například na 8 měsíců místo předpokládaných 6 by se doba dodávky u „sériových“ vozů prodlužovala o tyto dva měsíce). Instalace systému na každé další vozidlo by měla vyjít na 578.400 Kč (bez DPH). Pokud by tedy DP Ostrava přikročil k instalaci systému na všechna vozidla Stadler TangoNF2 Ostrava, byla by výsledná vynaložená suma 26.859.200 Kč, tedy o více než 10 mil. Kč vyšší, než byla předpokládaná hodnota celé zakázky.

A co by měl systém umět? Základem je detekce překážek pomocí kamery a radarového snímače bez ohledu na počasí ve vzdálenosti až 80 metrů, a to při rychlosti až 80 km/h. Pokud by hrozila srážka s jiným vozidlem či chodci, má dát systém akustický a optický signál řidiči, a pakliže řidič sám nezareaguje, spustí se automatické brzdění elektromagnetickou brzdou. Akustický signál musí mít jiný zvuk, než ostatní akustické signalizace na stanovišti řidiče. Řidič má kdykoli možnost do systému zasáhnout a brzdění zamezit. Zařízení může řidič také zcela vypnout, v takovém případě ale bude pořízen záznam o tomto úkonu v tachografu vozidla.

Libor Hinčica

Podobné články