Menu

Rozhodnutí o budoucnosti Ekovy Electric se blíží

Ekova Electric se pustila do vývoje vlastních elektrobusů. Na trhu je ale prakticky nenabízela. Všechny elektrobusy do ČR tak dosud dodala jen Škoda Electric v kooperaci se Solarisem a SOR Libchavy. V kategorii malých vozů zabodovalo slovenské Rošero, jeden vůz Škoda postavila na platformě francouzského výrobce Heuliez Bus. Ekova dodala na základě vítězství v tendru jen dva vozy ostravskému DP. (foto: Libor Hinčica)
Ekova Electric se pustila do vývoje vlastních elektrobusů. Na trhu je ale prakticky nenabízela. Všechny elektrobusy do ČR tak dosud dodala jen Škoda Electric v kooperaci se Solarisem a SOR Libchavy. V kategorii malých vozů zabodovalo slovenské Rošero, jeden vůz Škoda postavila na platformě francouzského výrobce Heuliez Bus. Ekova dodala na základě vítězství v tendru jen dva vozy ostravskému DP. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
02. 03. 2020 15:03
Redakce
3 minuty čtení

Do ostravského zastupitelstva míří dokument týkající se budoucnosti společnosti Ekova Electric. Ta je dceřinou společností ostravského DP, který je jediným akcionářem firmy. Společnost byla založena v roce 2010 a formálně začala existovat od 1. 1. 2011.

Ekova Electric se pustila do vývoje vlastních elektrobusů. Na trhu je ale prakticky nenabízela. Všechny elektrobusy do ČR tak dosud dodala jen Škoda Electric v kooperaci se Solarisem a SOR Libchavy. V kategorii malých vozů zabodovalo slovenské Rošero, jeden vůz Škoda postavila na platformě francouzského výrobce Heuliez Bus. Ekova dodala na základě vítězství v tendru jen dva vozy ostravskému DP. (foto: Libor Hinčica)

Vyčlenění původních ústředních dílen do samotného podniku mělo eliminovat realizaci komerčních aktivit ze strany subjektu financovaného z veřejných zdrojů (tedy DP Ostrava). Společnost se musela potýkat hned ze startu s vysoko nastavenou tržní hodnotou, která byla vypočtena na základě očekávaných tržeb, přičemž tato hodnota byla značně nadsazena. V roce 2012 proto došlo na základě znaleckého posudku k úpravě, která hodnotu společnosti částečně snížila.

Předpokládalo se, že do firmy vstoupí tzv. strategický partner, který převezme část podniku (66% podíl) a přinese do firmy potřebné know-how. Nabídka na odprodej Škodě Transportation v roce 2013 ale byla zamítnuta, neboť nabízená cena se zdála být příliš nízká. Ekova tak nadále působila a působí na trhu sama. Její výsledky jsou ale daleko za původními očekáváními. V letech 2011 až 2019 měly být očekávány tržby ve výši 467 mil. Kč, reálná suma je ale pouze 282 mil. Kč. U vyplacených dividend se počítalo se sumou dokonce 333 mil. Kč, avšak realitou bylo 49,5 mil. Kč. Uvedená prognóza neměla být naplněna ani pro jeden rok v uvedeném období.

Zajímavé je, že se od počátku mělo počítat s tím, že zhruba 60 % výkonů firmy bude tvořit obchod s mateřskou firmou, tj. s ostravským DP. Ten se měl týkat nejen realizace těžké a střední údržby, ale také dodávek vozidel. To je velmi zajímavé, neboť lze jen těžko předem počítat s tím, který výrobce bude dodávat nové tramvaje, trolejbusy a elektrobusy (zůstaneme-li u portfolia Ekovy) v rámci veřejných soutěží. Kalkulace s takovými údaji má asi podobnou výpovědní hodnotu, jako sestavovat finanční plán na základě telefonátu do pořadu Volejte věštce.

Ve spolupráci se Cegelecem a Solarisem probíhala v Ekově výroba trolejbusů (finální montáž) pro rakouský Salzburg. Trolejbusy přímo pro Ostravu dodávané Škodou Electric se již vyráběly v případě poslední série v Plzni. (foto: Libor Hinčica)

Paradoxní na celé situaci je navíc i skutečnost, že ostravský DP coby mateřská firma stanovením kvalifikačních kritérií v posledním tendru na trolejbusy nastavil požadavky na reference takovým způsobem, že se Ekova coby dceřiný podnik nemohl tendru vůbec účastnit. Dotaz, v němž firma žádala o změnu referencí s ohledem na zájem se tendru účastnit, byl ze strany DPO zamítnut. Těžko si pak představit, jak by mohla firma plnit předpoklady dodávek nových vozidel pro mateřskou firmu, když jí ze strany této mateřské firmy není ani umožněno podat v těchto tendrech nabídku. Výsledkem každopádně je, že objem prací v Ekově pro mateřský DP se pohyboval v posledních letech mezi cca 31–41 %.

Podle materiálu připraveného pro ostravské zastupitelstvo, v němž jsou však některé klíčové pasáže začerněny, uvádí, že Ekova Electric je v současné době prakticky bez zakázek. Údržba pro ostravský DP je zasmluvněna jen do konce roku 2021, generální opravy tramvají pro Göteborg by měly být ukončeny v letošním roce, byť se má údajně jednat ještě o možnosti repasí dalších 6 vozidel. Další krátkodobé zakázky jsou v řádech pouze jednotek miliónů korun. Tendr na opravy tramvají pro polskou Wrocław Ekova sice v loňském roce vyhrála, nepřistoupila ale k podpisu smlouvy a z tendru bez dalších komentářů vycouvala.

Zajímavostí je, že dokument pro zastupitelstvo hovoří také o vývoji nových produktů, do nějž se Ekova na vlastní triko již v minulosti pustila a zahájila výrobu vlastních elektrobusů a trolejbusů, která ale začala rychle skomírat. Ačkoli už v době vzniku projektu bylo mnohými poukazováno na to, že jde pro společnost typu Ekovy o příliš velké sousto, firma se tímto směrem přesto vydala. Dnes zpráva pro zastupitelstvo uvádí: „S ohledem na zrychlující se technologický vývoj je představa úspěšného vývoje nových kompletních vozidel iluzorní. Předchozí strategické plány rozvoje e-mobility podcenily skutečnost, že malá společnost s malými kapacitami produkce nemůže cenově konkurovat velkovýrobcům s kapacitou stovek e-busů ročně.“ Je otázka, zdali toto prozření nebylo možné realizovat již dříve. Na druhou stranu se firma do veřejných tendrů v ČR na dodávky elektrobusů s patrně jedinou výjimkou kontraktu na dva vozy pro DP Ostrava nepouštěla, přičemž bez podání nabídky se ani konkurovat nedá.  

Ekova Electric hodlala vyrábět také vlastní trolejbusy. Vznikl jediný, který je dnes zkoušený v Praze. Až na drobné závady vykazuje prototyp výbornou spolehlivost. Do tendru na dodávku 12 parciálních trolejbusů pro mateřskou firmu - DP Ostrava - se však společnost kvůli nastavení kritérií (požadavků na reference) nemohla přihlásit… (foto: Libor Hinčica)

Ekova v loňském roce snížila počet zaměstnanců z 216 na konci roku 2018 na 188 na konci roku 2019. K úsporám jí pomohlo i teplé počasí, kdy se podařilo snížit výrazně náklady na energie.

V klíčové části je dokument (ke stažení zde) dále začerněn, nicméně navrhovány mají být pro Ekovu dále 3 scénáře, a sice útlumová varianta, zachování současného stavu a kapitálový vstup do společnosti ze strany dalších subjektů. O ten prý projevily zájem dva subjekty – hovoří se o Škodě Transportation a skupině CZECHOSLOVAK GROUP podnikatele Strnada. Předběžné cenové nabídky již byly podány.  

Libor Hinčica

Podobné články