Menu

O 21 vteřin rychleji. Ostrava zvyšuje rychlost na 80 km/h

Pohled na část úseku, který má projít rekonstrukcí. Tramvaj právě přijíždí od Svinovských mostů k zastávce Třebovice obchodní centrum. (foto: Libor Hinčica)
Pohled na část úseku, který má projít rekonstrukcí. Tramvaj právě přijíždí od Svinovských mostů k zastávce Třebovice obchodní centrum. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
15. 03. 2020 18:34
Redakce
2 minuty čtení

Ostravský DP vypsal dne 13. 3. 2020 výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce tramvajové trati v úseku zastávek Nová Ves vodárna – Třebovice obchodní centrum (do prosince 2019 „Zahrádky“). V rámci rekonstrukce za odhadovanou hodnotu 132 mil. Kč by mělo dojít k navýšení cestovní rychlosti v předmětném úseku na 80 km/h.

Pohled na část úseku, který má projít rekonstrukcí. Tramvaj právě přijíždí od Svinovských mostů k zastávce Třebovice obchodní centrum. (foto: Libor Hinčica)

Snaha o navýšení rychlosti v ostravské MHD není žádnou novinkou. Základem současného řešení tramvajových tratí v centru Moravskoslezského kraje se stal Dopravní generel města Ostravy dokončený v roce 1964. Právě díky jeho závěrům a doporučením vznikaly v dalších letech tramvajové tratě na samostatném tělese, přičemž se dlouhodobě řešilo vytvoření kvalitativně vyššího stupně v podobě tzv. rychlé tramvaje, což byla socialistická obdoba západoněmeckých Stadtbahnů. Některé úseky byly s ohledem na zvažovanou modernizaci tramvajové sítě již předem připravovány na to, že u nich bude možné navýšit cestovní rychlost a že budou sloužit potřebám kapacitních souprav rychlých tramvají. Nejviditelnějšími pozůstatky tohoto plánování jsou podchody a nástupiště na Náměstí Republiky (byť zde mělo při samotné realizaci ještě k dalším úpravám) a poté právě úsek mezi dnešními zastávkami Třebovice obchodní centrum a Nová Ves vodárna. Zastávka na Svinovských mostech byla jako jediná z celé sítě ostravských tramvají již od počátku dimenzována na provoz delších souprav rychlé tramvaje.

Z plánu na rekonstrukci tramvajové sítě do podoby rychlé tramvaje po revoluci sešlo. Po 30 letech se vrátily úvahy o tom, jak zrychlit dopravu alespoň na některých úsecích, a to navýšením cestovní rychlosti na 80 km/h, tedy tak, jak bylo plánováno v minulosti. Vytipovány byly celkem 4 úseky, kterých se má toto zrychlení týkat. Vedle zmiňovaného úseku zajišťujícího spojnici s Porubou se má jednat ještě o trasu Důl Zárubek – Hranečník ve východním sektoru města, Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko a na jižním městě o úsek Josefa Kotase – Václava Jiříkovského. Ve všech zmíněných případech se jedná o úseky, které měly být zrychleny již podle původních plánů, přičemž úsek Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko vznikal až po revoluci jako novostavba a v době výstavby tohoto úseku bylo na původní plán trati koncipované na rychlost 80 km/h v rámci úspor rezignováno.

Navýšení rychlosti by s sebou mělo přinést pozitivní efekt v podobě zrychlení tramvajové dopravy, na druhé straně z dostupných možností jak dopravu zrychlit se jedná o jednu z nejdražších cest, navíc v daných omezeních s poněkud diskutabilními výsledky. Původní systém rychlé tramvaje v Ostravě totiž počítal s delšími mezizastávkovými úseky a infrastrukturou přizpůsobenou v celé délce tras absolutní přednosti tramvajového provozu. Na rychlost 80 km/h je totiž nutné ujet při daném zrychlení patřičnou dráhu, do čehož pochopitelně vstupují také další parametry (oblouky, stoupavost, řešení trolejového vedení i napájecí soustavy atp.). Ze čtveřice vybraných úseků na modernizaci je nejdelší ten, na nějž DPO vypsal nyní výběrové řízení. Ve směru z centra do Poruby jde o úsek dlouhý 2.543 m, v opačném o 2.474 m (s jednou nácestnou zastávkou – Svinov mosty – pro oba směry). Ostatní zmiňované úseky jsou kratší: v případě trasy Dolní Vítkovice – Kolonie Jeremenko jde o necelých 2.000 m (se dvěma nácestnými zastávkami), v případě úseku Důl Zárubek – Hranečník o zhruba 1.200 m (bez nácestné zastávky) a v případě trasy Josefa Kotase – Václava Jiříkovského mezi Hrabůvkou a Dubinou taktéž o cca 1.200 m (s jednou nácestnou zastávkou).

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že by navýšením cestovní rychlosti, která se bude týkat pouze vozidel k tomuto účelu uzpůsobených (momentálně jen flotila vozů Stadler Tango NF2) mělo mezi Novou Vsí a Třebovicemi dojít ke zrychlení o 21 vteřin. Samostatně je rozepsána jízdní doba pro linky čísel 4, 7 a 17 a linku 8, která – byť s nasazením vozidel téhož typu – by měla být rychlejší (oproti současnosti má jít ale také o 21 vteřin, přičemž vyšší rychlosti linky má být dosaženo projížděním zastávky Nová Ves vodárna, za níž hned následuje nejvýznamnější ostravská světelná křižovatka). V opačném směru bude jízdní doba zkrácena o 20 vteřin.

Projekt zrychlení je spolufinancován EU. Na nabídky mají zájemci jen měsíc – podávat se mají do 15. 4. 2020. Samotná rekonstrukce by pak měla proběhnout během letních prázdnin. Hodnoticími kritérii jsou vedle ceny (85 %) také doba realizace (5 %) a celková délka výluky tramvají v kalendářních dnech (10 %). 

Libor Hinčica

Podobné články