Menu

Trolejbusy ve Valparaísu zachráněny. Provoz bude rozšířen

Na setkání s ministryní Glorií Hutt, kterého se účastnili ředitel dopravce, hlava regionu Valparaíso či starosta Valparaísa. Zájem zachovat trolejbusy byl ze strany města i regionu vysoký. (foto: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones)
Na setkání s ministryní Glorií Hutt, kterého se účastnili ředitel dopravce, hlava regionu Valparaíso či starosta Valparaísa. Zájem zachovat trolejbusy byl ze strany města i regionu vysoký. (foto: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones)
Stáhnout PDF
Nezařazené
01. 02. 2020 10:53
Redakce
3 minuty čtení

Chilské Ministerstvo dopravy a telekomunikací ve středu 29. 1. 2020 potvrdilo, že na období dalších pěti let, s opcí na další dva roky, finančně podpoří provoz trolejbusů ve městě Valparaíso. Spolu s tím se dostane i na obnovu provozu na dlouhodobě opuštěné trati na ulici Pedro Montt (viz článek z prosince 2019), díky čemuž budou v provozu dvě linky na místo jedné, a sice 801 (obnovená) a 802 (současná).

Na setkání s ministryní Glorií Hutt, kterého se účastnili ředitel dopravce, hlava regionu Valparaíso či starosta Valparaísa. Zájem zachovat trolejbusy byl ze strany města i regionu vysoký. (foto: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones)

Dle dohody s dopravcem Trolebuses de Chile S.A. bude ročně stát přispívat maximální částkou 322.033.140 chilských peso, což je v přepočtu pouhých 9,147 milionů korun (dosud dostával dopravce o cca 2,5 mil. Kč méně). Dopravce má přitom nadále povinnost zachovat jízdné na již léta neměnných úrovních 300 CLP (základní jízdné; cca 8,52 Kč) a 100 CLP (snížené jízdné; cca 2,84 Kč). Příspěvěk od státu tedy de facto nesměřuje na hrazení nějakých ztrát, ale ke konzervaci tohoto tarifu. Na všechny ostatní aktivity, včetně například mezd a ztrát způsobených léta neměnnou výší jízdného, si dopravce musí vydělat. Dopravce navíc dostal za povinnost udržovat v provozu 30 vozidel, což znamená, že musí opravit i vozidla, která jsou už delší dobu odstavená (práce na obnově startují v tomto měsíci a budou otázkou jen několika týdnů). Jelikož na obnovu parku novými vozidly dopravce nemá prostředky, bude se nadále muset spoléhat na práci i více než 70letých vozidel. Valparaíský provoz si tedy zachová historický kolorit, jelikož nejmladší vozidla v provozu mají už 30 let života a průměrný věk vozidel činí 55 let. Dopravce nicméně ještě dostal za povinnost vozy do zhruba jednoho roku technologicky omladit o elektronické informační LED panely (ty už má zhruba polovina ex-švýcarských ojetin), systémy GPS a hlášení zastávek, což jsou vzhledem k nevelkému rozsahu místní sítě a častému provozu trolejbusů poměrně nepotřebné technologie a je to otázkou, jak nakonec budou do stařičkých vozidel instalovány.

Starosta Valparaísa, Jorge Sharp, na tiskové konferenci pořádané ve věci dosažené dohody (poněkud krkolomně) uvedl: “Řešíme jeden z nejcitlivějších problémů v oblasti dopravy našeho města, kterým je udržení trolejbusů, což je první systém veřejné dopravy v Chile na bázi elektromobility, historicky dědičný, turistický a část srdce Valparaísanů.” Zdůraznil ovšem také, že se nejedná o pouhou turistikou atrakci, ale také o “čistý” a “zelený” dopravní prostředek.

Tento trolejbus a některé další se díky uzavřené dohodě velmi pravděpodobně dočkají 75 let nepřetržitého provozu. (foto: Vít Hinčica)

Juan Antonio Massai, ředitel Trolebuses de Chile S.A., uvedl: “Jsme šťastní, že se můžeme do budoucna dívat s optimismem a že víme, že máme pro náš provoz delší horizont a že budeme moci pokračovat ve vynikající práci pro naše město.”

Nejvyšší představitel regionu Valparaíso, Jorge Martínez, prohlásil pro změnu toto: “Jedná se o příspěvěk našemu emblematickému městu. Zotavení trolejbusů je základem naší podstaty, stejně jako výtahy, a je klíčové pro materiální a nemateriální dědictví města, a fundamentální pro turismus; turista chce vidět výtahy na kopcích a trolejbusy v ulicích.”

Na konferenci se dostavil také regionální radní, Manuel Millones, který za trolejbusy vehementně bojoval a, jak jsme informovali už v prosinci 2019, veřejně vyhrožoval tím, že vyrazí až do Paříže, aby si šel postěžovat k Unescu, že chilský stát neplní své povinnosti, neboť trolejbus je jednou z neodmyslitelných složek místního kulturně-historického dědictví, za které město dostalo od Unesca na počátku tohoto století příslušný titul. Jelikož se dohoda s ministerstvem dopravy a telekomunikací a ministerstvem kultury, která společně sestavila panel hodnotících expertů, ne a ne dostavit, svou hrozbu v lednu 2020 potvrdil a uvedl, že se tam vydá s několika dalšími lidmi v březnu nebo dubnu 2020. Nyní si tedy bude moci tuto cestu radní ušetřit.

Obnova linky 801 vedené po třídě Pedro Montt se očekává již 1. března 2020. Jestli se trolejbusy strategicky prodlouží i po třídě Argentina o necelých 500 m ke stanici metra Barón, tak jak jezdily kdysi (ještě před zavedením metra), uvedeno nebylo, právě tato část (místy ještě zachované) trati by přitom významně napomohla k přísunu dalších cestujících do trolejbusů. Nebylo také uvedeno, jestli si nutné investice do stále zachované trolejbusové infrastruktury na třídě Pedro Montt bude muset hradit dopravce sám, nebo mu na to přispěje zvláštním příspěvek také stát, nebo to bude například město či region. Řečeno bylo pouze to, že výše uvedená roční dotace může být na základě schváleného matematického vzorce pracujícího s více proměnnými upravena.

Obě linky, 801 a 802, budou v provozu denně od 7:00 do 21:59. Momentálně je ale provoz trolejbusů ve večerních hodinách narušován pouličními nepokojemi, které dopravce nutí preventivně zatahovat vozy do vozovny předčasně. Masové sociální protesty registrované v Chile od října 2019 stály trolejbusového dopravce nemalé ztráty způsobené ušlým ziskem, obecným pádem poptávky po přepravě a ještě nutností chránit si vozidla i tratě před hmotnými škodami. Zatímco první týdny byly chilské protesty kombinací pokojných shromáždění i radikálních činů a postupně spíše slábly, ve Valparaísu situace poslední dobou dospěla do stádia, kdy se rozmohlo prakticky už jen vandalství, které nelze téměř předvídat. Na tom se má přitom dle oficiálních odhadů podílet jen něco okolo 200 až 300 osob. Celý trolejbusový provoz ovšem na rozdíl od některých vážně poškozených ulic, domů i náměstí nezaznamenal zázrakem žádné hmotné škody a dopravce zjistil na svém majetku prakticky jen několik málo škrábanců či čmáranic.

Tisková konference ve věci uzavřené dohody přilákala na dvě desítky novinářů, kteří se ovšem, jak bývá v dnešní době zvykem, na technické a provozní detaily příliš neptali. Z projevu ministryně jsou nejpodstatnější tato slova, na která ovšem nikdo z přítomných nereagoval: “Očekáváme, že budeme moci pokračovat v zavádění spojů trolejbusů…”

Text: Vít Hinčica

Podobné články