Menu

Obří rozvoj trolejbusové dopravy v čínském Ťi-nanu: první ze 735 trolejbusů začaly přicházet

První nové trolejbusy dodává výrobce Zhongtong Bus Holding Co. z provincie Šan-tung, jejímž hlavním městem je právě Ťi-nan. (zdroj: sina.cn)
První nové trolejbusy dodává výrobce Zhongtong Bus Holding Co. z provincie Šan-tung, jejímž hlavním městem je právě Ťi-nan. (zdroj: sina.cn)
Stáhnout PDF
Nezařazené
10. 01. 2020 12:58
Redakce
2 minuty čtení

První nové trolejbusy dodává výrobce Zhongtong Bus Holding Co. z provincie Šan-tung, jejímž hlavním městem je právě Ťi-nan. (zdroj: sina.cn)

Před více než třemi lety jsme přinesli reportáž z trolejbusového provozu v čínském Ťi-nanu, který se nachází v severní polovině země, v provincii Šan-tung. Toto velké, více než 8milinové město, které momentálně registruje 121 trolejbusů obsluhujících čtyři linky, patří mezi nejznečištěnější v Čínské lidové republice. Aby s tímto stavem, na kterém se nemálo podílí i intenzivní autobusová doprava, skoncovalo, rozhodlo se město v souladu s přijatými strategiemi i mezinárodními závazky před nedávnem odstartovat masivní rozvoj trolejbusové dopravy.

Cílem právě se rozbíhajícího ťi-nanského projektu, který v angličtině nese jen obtížně přeložitelný název „Shandong Spring City Green Modern Trolley Bus Demonstration Project“, je zavést trolejbusovou dopravu na celkem 111,2 km BRT koridorů, přičemž 61,9 km budou představovat zcela nové BRT úseky a 49,3 km budou představovat BRT úseky již existující, na kterých jsou momentálně provozovány jenom autobusy. BRT koridory mělo dle návrhu z roku 2017 z menší či větší části využívat celkem 39 linek MHD (z toho 3 zcela nové) o celkové délce 750,9 km (v jednom směru), z toho jich 30 mělo být trolejbusových o celkové délce 614,1 km. Zbývajících 9 linek mělo být obsluhováno nízkoemisními hybridními autobusy poháněnými CNG. Mimochodem, Ťi-nan byl prvním městem, které v Číně metrobusové koridory zřídilo. Podle aktuálních informací bude délka BRT koridorů 111,2 km zachována, některé údaje ale byly oproti prvotnímu návrhu z roku 2017 pozměněny. Došlo k redukci nových trolejbusových linek, které budou koridory nějakým způsobem využívat, na 21, nicméně jejich délka má být jen o něco málo menší než výše uváděných 614,1 km.

Namísto dvou stávajících trolejbusových vozoven bylo navrhováno nově vozoven 16, přičemž osm mělo vzniknout jako zcela nových a šest vzniknout úpravou autobusových garáží, nakonec ale bude zřízeno vozoven jen 15, přičemž původní 2 vozovny a původních 6 garáží má sloužit primárně jako odstavné plochy s dobíjecími stopami.

Troleje, které budou pod napětím 750 V, mají být instalovány na celkem 111 km tras (většina na BRT koridorech, případně mimo ně), převážně s pomocí sloupů, neboť toto řešení představuje minimální zásahy do zdí okolních objektů a navíc umožňuje, aby sloupy plnily dvě funkce zároveň, a sice nosnou a osvětlovací. Životnost trolejí je vypočítána na 35 let. Projekt mj. počítá s implementací nových trolejových křižovatek, které umožní průjezd trolejbusů za rychlostí 50 až 70 km/h, a odpadne tedy nepříjemné zpožďování okolní silniční dopravy v důsledku nutnosti zpomalovat při průjezdu křižovatkami.

Dále bude zřízeno 33 měníren, byť původně se zvažovalo 40. I tak se jedná na první pohled o velký počet, který je ovšem nutný, neboť musí umožnit hustý provoz trolejbusů a zároveň dobíjení jejich baterií. Trolejbusy, jak sólo, tak kloubové, mají být vybaveny bateriemi, které umožní jejich bezproblémový provoz mimo trolejové vedení na průměrnou vzdálenost 10 km. Tím bude možné z koridorů zajíždět i do oblastí, které ještě nejsou pokryty trolejovým vedením a kde by se momentálně stavba trolejí nedala realizovat z různých důvodů, nebo by zatím byla neospravidlnitelná ekonomicky (nedostatek prostoru, nárazová poptávka, složité křižovatky).

Zde vidíme plánek ukazující BRT koridory současné, zatím neelektrifikované (zeleně), a nově budované (žlutě), které budou elektrifikované rovnou při své stavbě. Drátovat se nebude jen na vybraných místech těchto koridorů. Celková délka BRT koridorů je, jak již bylo řečeno, 111,2 km. Kromě toho má být také zachována stávající trolejová síť (viz plánek zde), která však zčásti poslouží jako základ koridoru H2. (zdroj: Asijská rozvojová banka) Nové trolejbusy na slavnostní prezentaci. (foto: město Ťi-nan / www.jinan.gov.cn)

Uveďme, že s masivním příchodem trolejbusů má dojít nejen ke snížení emisí, ale také k provozním úsporám a dále k úbytku hlučnosti v dopravě. Autobusy spolu s rapidně rostoucí automobilovou dopravou uši místních obyvatel značně zatěžují a příchod trolejbusů na podstatnou část městských linek MHD by tak mohl stávajícímu neutěšenému stavu pomoci ulevit.

Očekáváné náklady na zavedení projektu činí 377,1 mil. USD, což je zhruba 8,5 mld. CZK, z toho 150 mil. USD zafinancuje Asijská rozvojová banka. Plné dokončení tohoto projektu je plánováno na rok 2022. Momentálně probíhá výstavba prvních nových BRT úseků, hromadný příchod trolejbusů je očekáván na pozdější dobu.

Z výše uvedeného počtu 735 vozů jich má být 292 kloubových, zbývajících 443 bude krátkých. První série 25 vozidel už ale dorazila a je postupně nasazována na linku 103 (v Ťi-nanu jezdí trolejbusové linky 101 až 104), která už zčásti kopíruje budoucí koridor H2. Dne 28. prosince 2019 proběhla v Ťi-nanu slavnostní prezentace prvních 8 z těch 25 trolejbusů, přičemž dva byly kloubové (kolik je kloubových vozů v první 25kusové sérii, není zatím známo). Nová vozidla nemají dveře při krajích skříně.

Jedna z prvních studií k projektu je k dispozici zde.

Text: Vít Hinčica

Podobné články