Menu

Brno vypsalo tendr na až 40 nových tramvají

Poslední nové obousměrné tramvaje v Brně představují vozidla KT8D5N. V letech 1998 a 1999 obdrželo Brno celkem 7 těchto tramvají a je jejich jediným provozovatelem. Na snímku je vůz ev. č. 1729 ve společnosti tramvaje Škoda 03T “Anitra” ev. č. 1816 v pisárecké vozovně v roce 2016. (foto: Libor Hinčica)
Poslední nové obousměrné tramvaje v Brně představují vozidla KT8D5N. V letech 1998 a 1999 obdrželo Brno celkem 7 těchto tramvají a je jejich jediným provozovatelem. Na snímku je vůz ev. č. 1729 ve společnosti tramvaje Škoda 03T “Anitra” ev. č. 1816 v pisárecké vozovně v roce 2016. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
09. 01. 2020 14:13
Redakce
1 minuta čtení

Brněnský DP vypsal dne 9. 1. 2020 výběrové řízení na dodávku až 40 obousměrných velkokapacitních tramvají, což podle požadavků brněnského tendru představuje vozidla o délce 29 až 31 m. Šířka tramvaje musí být od 2,40 do 2,55 m.

Poslední nové obousměrné tramvaje v Brně představují vozidla KT8D5N. V letech 1998 a 1999 obdrželo Brno celkem 7 těchto tramvají a je jejich jediným provozovatelem. Na snímku je vůz ev. č. 1729 ve společnosti tramvaje Škoda 03T “Anitra” ev. č. 1816 v pisárecké vozovně v roce 2016. (foto: Libor Hinčica)

Tramvaje mají mít minimální životnost 25 let v městském provozu při nájezdu 50.000 km ročně. Vozidla musí být 100% nízkopodlažní s tím, že musí být zachován bezbariérový průchod vozidlem. Podesty pod sedadly jsou tedy připuštěny. Obsaditelnost vozů bude min. 230 osob, z nichž 60 se minimálně musí posadit. Pro výpočet obsaditelnosti je brána hodnota 5 os/m2. Výměnu cestujících mají zajišťovat patery dveře na obou stranách vozidla, přičemž místa pro kočárek a invalidní vozíky nesmí být situována do prostoru dveří, neboť se počítá v provozu s využitím dveří na obou stranách. U prvních a posledních dveří je připuštěno jejich jednokřídlé provedení. Tramvaj musí být usazena na 4 podvozcích s pevnými nápravami, připuštěny jsou otočné podvozky i dynamicky otočné podvozky (používané aktuálně Siemensem u modelu Avenio). Všechny podvozky musí být řešeny jako hnací. Kola musí mít průměr min. 610 mm. Součástí výbavy vozidel bude také klimatizace salónu cestujících či kamerový systém.

Předpokládaná hodnota zakázky je 2,4 mld. Kč bez DPH (cca 60 mil. Kč/vůz), přičemž prvních 5 vozů má být dodáno do 24 měsíců od nabytí účinnosti rámcové smlouvy. V letech 2022–26 pak mohou být uzavírány dílčí kupní smlouvy až do celkové výše oněch 40 ks. Dodací lhůta pak bude omezena na 18 měsíců pro každou objednávku.

Referenční požadavky předpokládají mj. doložení dodávky min. 5 ks nových nízkopodlažních tramvají v posledních třech letech, přičemž u těchto tramvají postačuje délka 20 m. Lhůta pro podání nabídek je 19. 3. 2020. V rámci hodnoticích kritérií má nejvyšší hodnotu cena, a sice 80 %. 10 % si odnese tramvaj s nejvyšší obsaditelností (max. 250 osob). Každé místo pro cestujícího navíc je počítáno za 5 bodů. 5% váhu budou mít ceny vybraných náhradních dílů a dalších 5 % délka záruky (max. 60 měsíců). Se stoupajícím počtem míst k stání přitom patrně nemusí docházet k procentuálnímu nárůstu počtu míst k sezení, neboť ten je omezen jen min. 60 míst. Výrobci tedy budou zřejmě motivováni navyšovat celkovou kapacitu na úkor míst k sezení.

Libor Hinčica

Podobné články