Menu

Ancona vzkřísí trolejbusový prstenec

Momentálně trolejbusy jezdí jen v trase piazza IV Novembre (severně od bodu označeného jako Comuna di Ancona) – Piazza Cavour – pobřeží – vlakové nádraží (u pravého rohu) – Piazza Ugo Bassi – Tavernelle (západně od náměstí Ugo Bassi). V úseku Piazza Ugo Bassi – Piazza Europa je funkční jen jedna stopa (západní/pravá), která se na náměstí Europa stáčí jakoby zpět a míří do vozovny dopravce Conerobus, která je v pravém horním rohu snímku poměrně zřetelná. (foto: Comune di Ancona)
Momentálně trolejbusy jezdí jen v trase piazza IV Novembre (severně od bodu označeného jako Comuna di Ancona) – Piazza Cavour – pobřeží – vlakové nádraží (u pravého rohu) – Piazza Ugo Bassi – Tavernelle (západně od náměstí Ugo Bassi). V úseku Piazza Ugo Bassi – Piazza Europa je funkční jen jedna stopa (západní/pravá), která se na náměstí Europa stáčí jakoby zpět a míří do vozovny dopravce Conerobus, která je v pravém horním rohu snímku poměrně zřetelná. (foto: Comune di Ancona)
Stáhnout PDF
Nezařazené
11. 01. 2020 11:33
Redakce
2 minuty čtení

Ancona se má do počátku roku 2021 dočkat opětovného zatrolejování zhruba 600m úseku vedeného v tunelu Galleria Risorgimento, tj. mezi ulicí Antonio Giannelli a náměstím Libertà. Na tomto úseku bylo do roku 2013 zachováváno trolejové vedení, které bylo sice od 70. let používáno jen pro služební účely, ale po rekonstrukčních pracích na tunelu bylo v onom roce u obou portálů tunelu přerušeno, uvnitř tunelu sneseno a dosud nenavráceno. Nyní by se mělo dočkat obnovy. Tím by spolu s rovněž plánovaným doplněním potřebných výhybek a v minulosti “useknutých” úseků na náměstích Ugo Bassi, della Libertà a na ulici Via della Ricostruzione bylo možno obnovit tzv. anello filoviario (což se dá přeložit jako trolejbusový prstenec, případně kruh) Piazza Cavour – Galleria Risorgimento – Via della Ricostruzione – Piazza Ugo Bassi – Stazione RFI – Via Marconi – Via XXIX Settembre – Piazza Cavour a zavést na něm obousměrný provoz, který byl na tomto v průběhu času postupně přerušovaném prstenci naposledy k vidění někdy v první polovině 70. let.

Momentálně trolejbusy jezdí jen v trase piazza IV Novembre (severně od bodu označeného jako Comuna di Ancona) – Piazza Cavour – pobřeží – vlakové nádraží (u pravého rohu) – Piazza Ugo Bassi – Tavernelle (západně od náměstí Ugo Bassi). V úseku Piazza Ugo Bassi – Piazza Europa je funkční jen jedna stopa (západní/pravá), která se na náměstí Europa stáčí jakoby zpět a míří do vozovny dopravce Conerobus, která je v pravém horním rohu snímku poměrně zřetelná. (foto: Comune di Ancona) Červeně jsou vyznačeny troleje, které musí být kompletně obnoveny, mimo to se předpokládají ještě další lokální úpravy. Mimo tuto zobrazenou síť existují ještě tři úseky (jeden dvoustopý a jeden jednostopý) v blízkosti náměstí Ugo Bassi, které jsou od 70. let ponechávány bez užitku, snad v naději, že jednou budou také vzkříseny (viz plánek zde). Síť anconských trolejbusů, jejíž první trať byla otevřena roku 1949, dosáhla svého vrcholu v 60. letech, kdy zasahovala i k nádraží jednoho ze sousedních příměstských městeček Falconara Marittima (vlevo u moře mimo snímek, plánek zde), v 70. let ji ovšem čekal rychlý úpadek, který vedl k udržení provozu jen mezi náměstím IV Novembre a vlakovým nádražím. Roku 1983 se vrátily trolejbusy k náměstí Ugo Bassi, 20. prosince 2007 i na předměstí Tavernelle, nicméně počet vozidel je dlouhou dobu udržován na velmi nízké úrovni a v některá období se ani nejezdilo. (foto: Comune di Ancona)

Protože park dopravce je tvořen jen pouhými 9 vozidly, která obsluhují jedinou přeživší linku 1/4 o délce 6,5 km z centra města k západní konečné Tavernelle, přičemž 3 z nich jsou kloubová typu Solaris Trollino 18 z let 2012 (2 ks) a 2013 (1 ks) a 6 zbývajících je reprezentováno šesti roku 2011 modernizovanými trolejbusy AnsaldoBreda F22 (původně ve francouzském Nancy, r. v. 2002, příchod do Ancony v roce 2014), bude potřeba zakoupit i nové trolejbusy. Počítalo se s nákupem 6 vozů v hodnotě 5,7 mil. eur, což by v přepočtu bylo cca 144 mil. Kč, neboli tučných 24 mil. Kč za jedno vozidlo. Později byla cena mírně snížena na 5,490 mil. eur, s tím, že se za tuto částku pořídí taktéž šest vozidel (23,13 mil. Kč/ks). Nebylo specifikováno, zda se bude jednat o kloubové trolejbusy nebo sólo, a zda budou parciální, zmíněn byl ovšem termín “poslední generace”, takže je možné, že se bude jednat o parciální trolejbusy. I tak je ale odhadovaná cena jednoho vozidla poměrně vysoká, tím více, pokud by se nejednalo o “kloubák”. Zatrolejování výše uvedených míst má naproti tomu vyjít na přijatelných 700 tisíc eur (17,7 mil. Kč) a dále se počítá s modernizací stávající trolejbusové infrastruktury za 500 000 eur (12,63 mil. Kč).

Trolejbus pro Anconu zachycený 1. října 2012 na smyčce Důl Heřmanice (foto: Radim Klement)

Aby Ancona projekt finančně utáhla, musela najít podporu pro tento záměr. Tu našla u tradičního zastánce trolejbusů, a to italského Ministerstva infrastraktury a dopravy, které předběžně přislíbilo přisypat z původně očekávaných 7 165 000 eur rovných 6 450 000 eur, takže Anconu by tato akce vyšla jen na 700 000 eur. Nakonec se očekávaná souhrnná cena za trolejbusy a infrastruktury dle posledních údajů snížila na 6,690 mil. eur, přičemž 1 200 000 eur připadá na obnovu trolejbusové infrastruktury a 5,490 mil. eur na nové trolejbusy. K tomu je ještě nutné připočíst utracených 350 tisíc na tzv. PUMS neboli “Městský plán udržitelné mobility” (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile), které musí každý žadatel o granty z výše uvedeného ministerstva vypracovat, takže by celková cena za všechny položky měla vyjít na necelých 7,1 mil. eur (přesných částek se je velmi obtížné z dostupných údajů dopočítat, není je tedy možné brát jako konečné, navíc ještě tak jako tak nejsou známy rozhodnutí ministerstva a výsledky vyýběrových řízení). U ministerstva Ancona žádá závazně o 6,4 mil. eur, sama by tedy doplácela zhruba oněch 700 tisíc. Pokud peníze připutují (projekty jsou již zpracovány), začne soutěžení na jaře 2020, přičemž stavební práce mají začít v září 2020 a dokončeny být na počátku roku 2021.

Cílem obnovy uváděného prstence, a tedy i rozšíření trolejbusového provozu je podle anconské radní Idy Simonellové “realizovat nový model veřejné dopravy”, v rámci kterého by na dvou vybraných místech u centra, a sice na náměstí Ugo Bassi a u vlakového nádraží, lidé přestupovali z autobusů na elektřinou poháněná vozidla. Jakkoli se nedá zpochybnit dlouhodobý ekonomický i ekologický přínos tohoto projektu pro město, je poněkud otázkou, zda se posilněním parku o pouhých šest trolejbusů dá takováto “díra do světa” opravdu udělat.

Text: Vít Hinčica

Poděkování: Radim Klement

Podobné články