Menu

Přispívejte do časopisu!

Stáhnout PDF
Nezařazené
01. 07. 2019 08:22
Redakce
2 minuty čtení

Časopis Československý Dopravák dlouhodobě nabízí možnost podílet se přímo na jeho obsahu. Od 1. července 2019 je tato možnost nově odměňována.

Poptáváme aktuality i středně dlouhé články z minulosti i současnosti, které se věnují tématu veřejné dopravy, především dopravy městské, tj. trolejbusům, tramvajím, autobusům, elektrobusům, metru, lanovkám a dalším druhům, které kdy našly v hromadné dopravě osob uplatnění. Geografický záběr není předem ohraničen, byť je Československý Dopravák orientován primárně na ČR, SR a Evropu.  

Dlouhodobým záměrem časopisu je přinášet zajímavé a původní texty, které budou kvalitní a které se budou zakládat na ověřených informacích i osobně zdokumentovaných událostech. Pokud máte informace (a k nim nejlépe i relevantní fotografie), Váš text není komerční povahy a chtěli byste přispět, máte jedinečnou šanci. Na Vašem věku či vzdělání vůbec nezáleží, a pokud nejste v psaní kvalitních textů zatím zběhlí, nevadí – důležité jsou Vaše podklady, chuť psát a ochota se zlepšovat. U všech potenciálních přispěvatelů ovšem předpokládáme, že bude text, který od nich obdržíme k posouzení, s minimem gramatických chyb a bude mít „hlavu a patu“, a že si tedy autoři svůj text opakovaně překontrolují před tím, než jej do redakce odešlou.  

Po obdržení Vašeho textu posoudíme, zda je pro náš časopis zajímavý a má potenciál být uveřejněn. Pokud si nejste jisti tématem, rovnou nás kontaktuje s návrhem. Pokud Váš text uveřejníme, získáte pevně danou odměnu.  

Za každou jednu plnou stranu textu ve formátu A4 a v písmu Times New Roman 11 nabízíme 250 Kč. Plnou stranou se při daném formátu rozumí text o minimálně 570 slovech, u poslední strany textu je tolerována i hranice okolo 400 slov (toto číslo je jen orientační – přesná hranice není udána a bude se spíše odvíjet od celkové úrovně a zajímavosti textu či se bude přihlížet k dodaným doprovodným materiálům, aby ze strany autorů nedocházelo k umělému natahování vět). Tabulky či grafy připojené k textu, které nebudou původním dílem autora (bude se jednat např. jen o pouhou kopii z internetu), nebudou při výpočtu honoráře brány na zřetel. Pokyny pro autory jsou uveřejněny zde a je nutné je respektovat (při použití jiného fontu písma bude konvertováno na TNR 11). 

Maximálně je možné pro Československý Dopravák vytvořit text o osmi stranách A4, počet dodaných textů není omezen. Mimořádně kvalitní texty (např. zpracované s pomocí návštěvy archivu) odměníme 500 Kč navíc/text. Upozorňujeme, že pro publikování textu je nutná pravidelná součinnost autora s redakcí do doby, než bude plně text připraven do tisku (ačkoli se redakce snaží do textů autorů zasahovat jen v nezbytně nutné míře, zejména začínající autoři musejí počítat s tím, že jejich text může podlehnout významným zásahům ze strany redakce). Redakce dává na vědomí, že nemíní snižovat úroveň časopisu nedopracovanými články, a tedy nepublikuje žádný text, dokud nejsou všechny záležitosti s autorem vyřešeny – redakce autorům, kteří se redakci odmlčí nebo nebudou ochotni případné dotazy, návrhy na změny či další úpravy konzultovat a vyjadřovat se k nim, nebude moci být text přijat a nebude s ním počítáno ani do budoucna. Redakce Československého Dopraváka se snaží pracovat seriózně a efektivně a v případě součinnosti autora bude moci být text přijat k publikování rychle.  

Výplata honoráře neproběhne dříve, než bude text autora uveřejněn, nejpozději však do konce toho čtvrtletí, ve kterém byl časopis vydán.  

Autoři mohou být v případě nejasností některých informací vyzváni, aby své zdroje řádně doložili. Anonymní texty redakce nepřijímá – autor je povinen uvést své plné jméno, adresu, platný emailový kontakt a také nejlépe i telefonický kontakt.

Děkujeme všem, kteří se rozhodnou rozšířit informační pestrost časopisu, a těšíme se na návrhy i příspěvky.

Podobné články