Menu

Ostrava poptává 37 plynových autobusů a 12 parciálních trolejbusů

Parciálních trolejbusů má Ostrava prozatím 10. Využívá je na linkách 101 a 106. (foto: Petr Bystroň)
Parciálních trolejbusů má Ostrava prozatím 10. Využívá je na linkách 101 a 106. (foto: Petr Bystroň)
Stáhnout PDF
Nezařazené
02. 07. 2019 05:07
Redakce
1 minuta čtení

Dopravní podnik Ostrava vypsal dne 1. 7. 2019 dvojici výběrových řízení na dodávky nových vozidel. Tendry počítají s dodáním 37 plynových článkových autobusů a až 12 sólo parciálních trolejbusů.

Parciálních trolejbusů má Ostrava prozatím 10. Využívá je na linkách 101 a 106. (foto: Petr Bystroň)

Předpokládaná hodnota zakázky na dodávku kloubových vozů je 330 mil. Kč (8,9 mil. Kč/vůz). Nabídky mají být předkládány do 29. 7. 2019. Financování vozů má z větší části zajistit opět Evropská unie, neboť ostravský DP byl úspěšný se svou žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu. Hodnoticími kritérii jsou vedle nejnižší nabídkové ceny (váha 70 %) také další kritéria, konkrétně náklady na pravidelnou údržbu po dobu záruky (váha 20 %), vybrané technické parametry a výhodnost servisních podmínek (váha u obou kritérií 5 %).

Připuštěna jsou 100% nízkopodlažní vozidla délky od 17,5 do 19 m. Dopravní podnik nově požaduje, aby kabina byla řešena jako tzv. velká (stejně jako u trolejbusů), což znamená, že pravé křídlo předních dveří bude sloužit výhradně řidiči. Novinkou je také požadavek na informační panely s LED diodami bílé barvy.

Až 168 mil. Kč je DP Ostrava připraven dát také za nové sólo parciální trolejbusy (14 mil. Kč/vůz). Zakázka na ně je pojata jako rámcová, takže dopravce nemusí odebrat všech 12 vozů, o nichž se v tendru hovoří. Také v tomto případě se počítá s financováním za využití prostředků EU. Doba na dodání vozů je 15 měsíců od podpisu smlouvy. Kvalifikační předpoklady výrobce splní tehdy, pokud dodal v posledních třech letech alespoň jeden trolejbus. Nabídky se mají také v tomto případě předkládat do 29. 7. 2019. Hodnoticí kritéria jsou nastavena stejně jako v případě tendru na autobusy. Dojezd na trakční baterie musí být min. 12 km.  

Libor Hinčica

 

Podobné články