Menu

Tramvaje T2 v Košicích

Záplava tramvají T2 v tramvajové vozovně. Všechny vozy mají jeden čelní reflektor, u většiny je ale patrná absence ozdobné lišty (vousu). Změnil se i čelní transparent. (foto: DPMK)
Záplava tramvají T2 v tramvajové vozovně. Všechny vozy mají jeden čelní reflektor, u většiny je ale patrná absence ozdobné lišty (vousu). Změnil se i čelní transparent. (foto: DPMK)
Stáhnout PDF
Nezařazené
17. 06. 2019 17:29
Redakce
2 minuty čtení

Po tramvajích typu T1, kterých Košice odebraly v průběhu let 1956–57 celkem 11, byly v roce 1958 zahájeny dodávky nových tramvají nástupnického typu T2 (resp. původně správně psáno TII). Ty měly oproti „té jedničkám“, jež se udržely v provozu pouhých 9–10 let, o poznání delší životnost, a to i v náročných košických podmínkách. Dopomohlo tomu zlepšení znalostí o nové technologii vozidel a lepší vybavení vozovny a dílen v důsledku výstavby nového areálu.

Záplava tramvají T2 v tramvajové vozovně. Všechny vozy mají jeden čelní reflektor, u většiny je ale patrná absence ozdobné lišty (vousu). Změnil se i čelní transparent. (foto: DPMK)

První tři vozy T2 byly v Košicích uvedeny do provozu dne 8. 8. 1958. Další dva vozy z objednávky pro rok 1958 byly zařazeny do provozu až v lednu 1959. Evidenčními čísly navázaly tramvaje na vozy T1 (začínalo se tedy ev. č. 212). Dodávky tramvají poté pokračovaly až do roku 1962, kdy už docházelo k souběžné výrobě starších „té dvojek“ s nástupnickým typem T3. V roce 1960 byly do provozu uvedeny 3 vozy, v roce 1961 jedenáct vozů a v roce 1962 dvanáct vozů (poslední byl zařazen až v lednu 1963). Celkem bylo v Košicích zařazeno do provozu 31 tramvají typu T2 ev. č. 212–242.

Vozidla se objevovala v provozu zpočátku sólo a u některých vozů došlo dokonce k demontáži výbavy pro mnohočlenné řízení. Vypravování v soupravách bylo v průběhu 60. let výjimečné, teprve v 70. letech se začaly „té dvojky“ pravidelně spřahovat (takže zásuvky mnohočlenného řízení musely být obnoveny). Tramvaje nebyly nikdy nasazovány na známou rychlodráhu k Východoslovenským železárnám. Její obsluha byla vyhrazena jen vozům T3, zatímco „té dvojky“ jezdily po městě.

Ke výraznému zkvalitnění údržby vozidel pomohla nová vozovna na Bardejovské ulici. Těžkou údržbu ale DPMK dělal až do druhé poloviny 70. let v Ostravě. (foto: DPMK)

Zásadní pro prodloužení životnosti tramvají T2 bylo realizování těžké údržby, která byla zajišťována od počátku 60. let smluvně v Ostravě, kam byly tramvaje přepravovány po železnici. Po dokončení nové vozovny a dílen na Bardejovské ulici bylo možné realizovat řadu oprav i ve vlastních dílnách, kooperace s ostravským DP ale nedále pokračovala, a to až do druhé poloviny 70. let. Vozy opouštějící ostravské dílny po generálních opravách byly takřka identické s ostravskými tramvajemi téhož typu, byť například v interiéru byly používány u košických vozů laminátové sedačky známé z vozů T3 (s výjimkou zadní trojsedačky, která zůstala nezvykle původní). Zajímavostí je, že u některých vozů došlo ještě v Košicích k designové úpravě vozů, kdy byly na čele osazeny dva světlomety, později se ale (právě po generálních opravách) objevil na těchto vozech opět jen jeden světlomet.

Nepříliš kvalitní fotografie vozu ev. č. 100 by mohla svádět k tomu, že se čtenář dívá na vůz typu T3. Ve skutečnosti je ale před ním “té dvojka”, jen s novým čelem. Podobně bylo modernizováno celkem 5 košických vozů T2. (foto: DPMK)

Zajímavostí košických vozů T2 byly modernizace, které měly za cíl sjednotit tramvaje T2 co nejvíce s vozidly T3. Úpravy se týkaly i elektrické části, nejviditelnější ale byla změna vzhledu vozidel díky dosazení nových čel dle tramvají T3. Jako první byl takto modernizován vůz ev. č. 229, který byl ale po opravě přeznačen na ev. č. 100 a zařazen do stavu služebních vozidel jako cvičný (bylo u něj možné simulovat i některé závady). Po této tramvaji byly v průběhu roku 1986 uvedeny do provozu obdobně přestavěné vozy ev. č. 222, 226, 228 a 236. Společně s vozem ev. č. 100 šlo v té době už o poslední košické „té dvojky“. Pomineme-li vůz ev. č. 238, který byl po dopravní nehodě vyřazen už v roce 1970, byly všechny košické vozy T2 vyřazeny v průběhu let 1983–84. Výjimku představoval krátce ještě vůz ev. č. 224, který byl upraven v roce 1983 na brousicí (přeznačen na ev. č. 102), nicméně i v nové úloze se udržel v provozu jen do roku 1986.

Tramvaj T2 ev. č. 212 je původně ostravským vozem ev. č. 619 z roku 1960. (foto: František Šimčák)

Díky pokračujícím dodávkám nových vozů přitom ani provedení generálních oprav spojených s výměnou čel dle typu T3 nevedlo k zásadnímu prodloužení životnosti. Všechny tramvaje T2 (včetně služebního vozu ev. č. 100) byly vyřazeny z provozu v roce 1990. Nadále zůstal v Košicích zachován vůz ev. č. 234, který byl již v roce 1983 vyčleněn s tím, že bude historickým. Tramvaj ovšem zchátrala takovým způsobem, že ji bylo nutné v roce 2004 zlikvidovat. Neznamená to ale, že by Košice historickou „té dvojku“ neměly.

Už v roce 1983 byl vyčleněn jako historický vůz T2 ev. č. 234. Jeho stav se ale v důsledku dlouhodobého odstavení na venkovní ploše zhoršil do té míry, že jej již prakticky nebylo možné opravit. Posloužil tak alespoň jako zdroj některých náhradních dílů pro historický vůz ev. č. 212, který vznikl úpravou ostravského vozu T2 ev. č. 619. (foto: František Šimčák)

V roce 2001 byl totiž od ostravského DP odkoupen vůz ev. č. 619, jenž byl od svého vyřazení v roce 1998 deponován v areálu porubské tramvajové vozovny. Na tramvaji byly v Košicích provedeny vybrané úpravy s cílem přizpůsobit vzhled tramvaje zvnějšku původním košickým vozům T2. Ve druhém obsazení bylo tramvaji dáno opět ev. č. 212. S vozidlem bude možné se svézt na Košickém trolejbusovém dni dne 22. 6. 2019, a to na zvláštní lince E1 vedené v trase Havlíčkova – Trolejbusový cintorín. Společnost mu na této lince budou dělat ještě vozy T1 a VarioLF.     

Libor Hinčica

Podobné články