Menu

Ostrava plánuje přesun tramvajové smyčky Výstaviště

Jediná ostravská tramvaj typu VarioLF2+ ev. č. 1411 vjíždí na smyčku Výstaviště. (foto: Petr Bystroň)
Jediná ostravská tramvaj typu VarioLF2+ ev. č. 1411 vjíždí na smyčku Výstaviště. (foto: Petr Bystroň)
Stáhnout PDF
Nezařazené
04. 05. 2019 18:25
Redakce
1 minuta čtení

Jedna z nejstarších ostravských tramvajových smyček se má dočkat přesunu. Dlouhodobě skloňovaný odsun smyčky z Moravy do Slezska se nyní přiblížil o další krok. Město podepsalo smlouvu na vypracování projektové dokumentace nové smyčky. Výběrové řízení vyhrála společnost Projekt 2010, která je jednou z nejúspěšnějších projektových kanceláří v Moravskoslezském kraji, jež opakovaně slaví úspěchy v městských zakázkách.

Jediná ostravská tramvaj typu VarioLF2+ ev. č. 1411 vjíždí na smyčku Výstaviště. (foto: Petr Bystroň)

Smyčka Výstaviště v samotném srdci Ostravy vznikla v roce 1953 (do provozu byla uvedena 7. 11. 1953) za budovou hlavní ostravské divadelní scény. Smyčka se stala náhradou za kusou konečnou u mostu Miloše Sýkory, k němuž tramvaje jezdívaly skrze centrální náměstí (normálněrozchodné tramvaje byly v dané relaci nahrazeny poprvé – a naposledy – tramvajemi úzkorozchodnými, ty zase později nahradily trolejbusy a trolejbusy pěší zóna). Na nové smyčce zpočátku končila linka číslo 7 z Hrabové, od roku 1955 využívaly smyčku také první ostravské čtyřnápravové tramvaje typu T1. V témže roce byla trať v centru Ostravy prodloužena až ke smyčce Hranečník, odkud vedla dále původně segregovaná trať k Nové huti Klementa Gottwalda.  Smyčka Výstaviště se tak stala pouze nácestnou.

Až do roku 1997 byla pouze jednokolejná, následně došlo k jejímu zdvoukolejnění, po pár letech se ale začalo hovořit o tom, že by měla smyčka z oblasti zmizet. Tyto úvahy měly souviset zejména s plánovanou výstavbou prodloužené ulice Sokolské, jejíž součástí měla být i stavba trolejbusové trati. Smyčka trolejbusů měla vzniknout právě na místě smyčky tramvají. Z tohoto plánu ale sešlo. Nově se o přesunu smyčky začalo intenzivně hovořit v posledních pěti letech. Lukrativní pozemky v centru se rozhodlo město poskytnout pro výstavbu nové Fakulty umění. Tramvaje se tak musí z centra odporoučet. Město si – opět u společnosti Projekt 2010 – nechalo vypracovat investiční záměr, který řešil dva možné scénáře budoucnosti konečné tramvají.

“Trojče” tramvají T3  vypravené pro ostravský Kroužek přátel MHD pózuje ve smyčce Výstaviště. Ač v srdci Ostravy, oblast působí jako periferie. (foto: Vojtěch Jandásek)

Jeden z nich počítal s tím, že smyčka bude zrušena bez náhrady, resp. že ztracená kapacita smyčky bude nahrazena úpravami obratiště na Hranečníku. Tato varianta ale byla zamítnuta, neboť smyčka Hranečník je dnes plně využita a s ohledem na řešení místního dopravního terminálu neposkytuje příliš prostoru pro rozšíření. Druhá varianta počítala s přesunem smyčky z moravského břehu Ostravice na slezský břeh, a to až za zastávku U Hradu. Tím by se zároveň zlepšila dostupnost ostravské renesančně-postmoderní zříceniny hradu (zámku).

Právě na druhou variantu nyní Projekt 2010 vypracuje projektovou dokumentaci nové dvoukolejné smyčky, a to za částku 2,68 mil. Kč (bez DPH). Projektová dokumentace v konečné podobě má být hotova do 20 týdnů od podpisu smlouvy s městem tak, aby ji bylo možné poskytnout objednavateli (Statutárnímu městu Ostrava) k připomínkování. Připomínky mají být po vyjádření ze strany objednavatele zahrnuty do 10 dnů.  

Libor Hinčica

Podobné články