Menu

Ostrava rozšiřuje působiště parciálních trolejbusů. Na jeden den se objeví i v Porubě

Dne 29. 8. 2018 fotograf zachytil odpočívající parciální trolejbus na smyčce pod areálem léčebny dlouhodobě nemocných. Konečná zastávka LDN je umístěna na nedaleké hlavní cestě, asi 300 m daleko. (foto: Vít Hinčica)
Dne 29. 8. 2018 fotograf zachytil odpočívající parciální trolejbus na smyčce pod areálem léčebny dlouhodobě nemocných. Konečná zastávka LDN je umístěna na nedaleké hlavní cestě, asi 300 m daleko. (foto: Vít Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
29. 08. 2018 15:25
Redakce
2 minuty čtení

Parciální trolejbusy se brzy objeví i v dalších částech Ostravy. V jednom případě dlouhodobě a v jednom pouze na jeden den. 

Dne 29. 8. 2018 fotograf zachytil odpočívající parciální trolejbus na smyčce pod areálem léčebny dlouhodobě nemocných. Konečná zastávka LDN je umístěna na nedaleké hlavní cestě, asi 300 m daleko. (foto: Vít Hinčica) Ujet 12 km bez trolejí, z toho částečně do kopce a ještě se zapnutou klimatizací, asi snadné nebude. Již nyní se cestující mohou na lince č. 101 setkat s klimatizací, která je vypnutá. Málokdo si ještě vzpomene, že se parciální trolejbusy pořizovaly se záměrem nasazení na úplně jinou trasu. 

Již s platností od 2. 9. 2018 bude prodloužena trolejbusová linka č. 101 Hlavní nádraží – Hranečník – LDN ze své stávající konečné LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), na kterou však dnes kvůli absenci trolejového vedení v úseku Hranečník – LDN zajíždí jen malé množství spojů, na konečnou Ludvíkova. Ta je od konečné LDN vzdálena vzdušnou čarou sotva 2 km, nicméně kvůli přítomnému hustému lesu a areálu bývalého dolu Ludvík, lidově zvaného Bučina, se k ní musí oklikou po západním okraji města Petřvald, který však není vůbec hustě osídlen. U samotné konečné Ludvíkova pak není téměř vůbec nic. Každopádně tak vznikne poměrně dlouhé vozební rameno bez trolejí mající v jednom směru délku něco málo přes 6 km a ostravské trolejbusy navíc vůbec poprvé opustí v pravidelném provozu hranice svého domovského města. 

Na konečnou Ludvíkova budou stejně jako v případě konečné LDN zajíždět od Hranečníku opět jen vybrané spoje linky č. 101, a opět jen v pracovní dny. Spojů linky č. 101 s parciálními trolejbusy však bude více než dosud (nabídka se zvýší asi o třetinu) a pojedou i ve večerních hodinách (poslední spoj dnes z LDN odjíždí krátce po páté hodině odpolední). Příchod linky č. 101 na Ludvíkovou bude znamenat seškrtání i přesměrování některých spojů autobusové linky č. 29, která Ludvíkovou spolu s noční autobusovou linkou 71 obsluhuje také. 

Trasa linky č. 101 od terminálu Hranečník s platností od 2. září 2018. V bodě č. 2 se nachází stávající konečná LDN. Původně se s parciálními trolejbusy počítalo v jižním směru dále po Těšínské, kde je osídlení o něco větší. Ve vzdálené minulosti však byl předpoklad táhnout po Těšínské troleje, výhledově až do Havířova. (zdroj: mapy.cz)  Je libo Ludvíkovou? U této konečné až na pár domků nic zajímavého není, důl je již přes 25 let zavřený. 

Poruba

Zavedení parciálních trolejbusů se odehraje už o den dříve i v Porubě, což je onen západní obvod Ostravy, ve kterém se už léta tolik diskutuje výstavba nové tramvajové trati. Parciální trolejbusy se ovšem v Porubě objeví pouze na jeden den, a to v rámci Dne ostravských dopraváků, který dne 1. září 2018 pořádá v dílnách Martinov Dopravní podnik Ostrava. Ten si jako jednu z atrakcí připravil i svezení se s parciálním trolejbusem po Porubě, paradoxně také kolem lokality zvané „Duha“, kudy má nová tramvajová trať vést. Výprava parciálního trolejbusu na 12 minut trvající trasu je možná, neboť v dílnách je pro zkušební účely umístěna jednostopá okružní trať, na které se může trolejbus dobít. Dopravní podnik ve své pozvánce neupřesnil, jak často bude trolejbus jezdit, respektive kolik jich nasadí, nicméně v případě jednoho nasazeného vozidla se s ohledem na nutnost nabíjení nedá předpokládat interval kratší než jednu hodinu. 

Není od věci připomenout, že se hlavně v dávné minulosti zavádění trolejbusů do Poruby diskutovalo, zůstalo ale maximálně jen u plánů. Momentálně by se DPO rád snažil v Porubě zavést elektrobusy, což není oproti zavádění trolejbusů o nic levnější počin, jak si ještě minimálně jednou na tomto webu ukážeme.

Závěrem

Zdá se, že se parciální trolejbusy Ostravě zalíbily. Jejich příchod má ale i stinnou stránku, neboť to vypadá, že se upustí od projektů na rozšiřování trolejového vedení, z nichž některé leží na papíře už desítky let. Nejnověji se již dle nedávné příslušné územní studie, na kterou se město Ostrava neobtěžovalo vypsat veřejnou soutěž, nepočítá s dotvořením zatrolejovaného okruhu po obvodu centra města. Chybějící úsek od nově budované čtvrti Karolina směrem k Černé louce a mostu Miloše Sýkory dnes sice není momentálně hustě osídlen, nicméně rezignace na trolej a celá studie, která ani nepočítá s novou tramvajovou tratí přes Karolinu do již proslulé oblasti Dolních Vítkovic, jakoby dávají tušit, že si stávající vedení města už ani neumí představit, že by se daná lokalita měla nějak razantněji rozvíjet, což je v naprostém nesouladu s tím, co se ostravským občanům tvrdilo v různých oběžnících a novinách centrálního obvodu i města předchozí minimálně dvě desítky let. Krom toho již bylo pár sloupů pro trolejbusy v dané trase vybudováno…

Zastávka také k posezení nevyzývá. Moderní vozidla ale Označníky už jsou na příchod trolejbusů do Petřvaldu připraveny. Zastávka Kaple už má dokonce i číslo linky vylepené. Čtvrť Karolina se šnečím tempem rozvíjí. Před budovou historického a již rekonstruovaného Trojhalí se měly prohánět trolejbusy pod trolejí. Nedávno vytvořená územní studie na tuto a přilehlou lokalitu již se zhruba 1,5 km trolejí vedeným z Karoliny směrem k mostu Miloše Sýkory nepočítá. Neschopnost natáhnout pár set metrů troleje nejen na tomto místě stojí v kontrastu k podivné ochotě nakupovat ne zrovna levné parciální trolejbusy či experimentovat s elektrobusy.  Zárodek trati kolem Trojhalí se už zřejmě dalšího rozvoje nedočká. Pohled směrem ke kruhovému objezdu, na kterém se dnes otáčí trolejbusová linka č. 105.  Tento pohled už bude brzy minulostí. Parciální trolejbus najíždí z obratiště směrem k výchozí zastávce LDN. (foto: Vít Hinčica)

Text a foto: Vít Hinčica

Podobné články