Menu

Další nízkopodlažní tramvaje T3 pro Liberec

Tramvaje T3 s nízkopodlažní částí nabízejí cestujícím jako přidanou hodnotu hlavně onu nízkopodlažní část, zbytek komfortu odpovídá standardu modernizací tramvají v ČR ve druhé polovině 90. let minulého století. (foto: Libor Hinčica) 
Tramvaje T3 s nízkopodlažní částí nabízejí cestujícím jako přidanou hodnotu hlavně onu nízkopodlažní část, zbytek komfortu odpovídá standardu modernizací tramvají v ČR ve druhé polovině 90. let minulého století. (foto: Libor Hinčica) 
Stáhnout PDF
Nezařazené
23. 05. 2018 08:05
Redakce
1 minuta čtení

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou uzavřel dne 21. 5. 2018 další smlouvu se společností Pragoimex, jejímž předmětem je nákup vozových skříní pro modernizace starších vozů T3. Produktem modernizace bude opět „té trojka“, avšak s nízkopodlažní částí.

Tramvaje T3 s nízkopodlažní částí nabízejí cestujícím jako přidanou hodnotu hlavně onu nízkopodlažní část, zbytek komfortu odpovídá standardu modernizací tramvají v ČR ve druhé polovině 90. let minulého století. (foto: Libor Hinčica) 

Liberec chtěl být na konci 90. let průkopníkem moderní tramvajové dopravy. Po modernizaci tramvajové sítě, opravě vozovny a výstavbě terminálu na Fügnerově ulici mělo dojít také k nákupu tramvají nejnovější generace z ČKD. Nízkopodlažní vozy řady LT ale vinou pádu ČKD Dopravních systémů nikdy dodány nebyly a Liberec žádnou moderní nízkopodlažní tramvaj nepořídil (pomineme-li jeden vůz EVO2). Namísto toho se vydal cestou modernizace vozů T3 s výměnou vozových skříní. Od roku 2005 začaly být dodávány nízkopodlažní skříně VarCB3LF z produkce Pragoimexu (potažmo Krnovských opraven a strojíren), které byly kompletovány buďto v Ostravě, v Krnově, anebo (od roku 2012) v Liberci. Výsledný produkt svým designem připomíná původní řešení vozidla T3 a je označován jako typ T3R.PLF (v případě užití elektrické výzbroje TV Progress z let 2005–07), anebo T3R.SLF (v případě elektrické výzbroje od Škody Electric, která je používána u vozů dodaných po roce 2011). Celkem má dnes Liberec již 22 nízkopodlažních vozů T3, přičemž by měl v souladu s dříve uzavřenou smlouvou dorazit ještě jeden vůz. Mimoto však zřejmě dojde k nákupu dalších sedmi tramvají.

Vyplývá to alespoň ze smlouvy uzavřené mezi liberecko-jabloneckým DP a firmou Pragoimex. Smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu tří let, přičemž lhůta tří let by měla začít plynout od dob dodání poslední (desáté) skříně z předchozího kontraktu uzavřeného v roce 2012, anebo (v případě, že by náhodou k dodání desátého vozu nedošlo) od 7. 6. 2019 do 7. 6. 2022.

Kontrakt je pojat jako rámcová smlouva, DP tedy nemusí teoreticky vzato objednat žádnou skříň. Jednotlivé dodávky budou plněny na základě písemných výzev ze strany zadavatele (DP), dodání musí následně proběhnout nejpozději do 8 měsíců.

Hodnota zakázky je 41,496 mil. Kč bez DPH (tj. 5,928 mil. Kč/vůz). Smlouva s Pragoimexem byla uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění, tedy jinými slovy napřímo s dodavatelem bez klasického tendru.  

Libor Hinčica

Podobné články