Menu

Tramvajová archeologie – v Ostravě odkryli starou výhybnu

Část bývalé výhybny U hřiště v Ostravě-Svinově. (foto: Libor Hinčica)
Část bývalé výhybny U hřiště v Ostravě-Svinově. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
11. 04. 2018 05:38
Redakce
2 minuty čtení

Při úpravách chodníků a silnic se tu a tam stane, že se pod vozovkou objeví část dlouhá léta nepoužívané tramvajové trati. V Ostravě se v těchto dnech v městské části Svinov ukázala část bývalé výhybny, která naposledy sloužila v provozu před 48 lety.

Část bývalé výhybny U hřiště v Ostravě-Svinově. (foto: Libor Hinčica)

Svinov byl původně samostatnou obcí, která byla v roce 1936 povýšena na město. V té době byl už dlouho významnou dopravní křižovatkou. Kromě páteřní Severní dráhy císaře Ferdinanda odtud odjížděly vlaky do Opavy, existoval zde přestup na Vítkovickou závodní dráhu a později přibyly také dvě místní dráhy vedené od menších výpravních budov, a sice dráha do Klimkovic (zprovozněná v roce 1911) a do Kyjovic (po etapách zprovozněná v letech 1925–27). Mimoto bylo nádraží napojeno již od roku 1907 na tramvaje z Ostravy (byť formálně šlo tehdy také o místní dráhu, byť s elektrickým pohonem). Zmíněné tratě do Klimkovic a Kyjovic byly později převzaty Společností moravských místních drah (SMMD), jež se stala základem budoucího ostravského DP. Klimkovická trať byla převzata již v roce 1926 a elektrifikována, ta kyjovická přešla do vlastnictví SMMD až ve válečném roce 1943, nicméně elektrifikace proběhla až po válce v letech 1947 (úsek Svinov – Vřesina) a 1948 (chybějící úsek Vřesina – Kyjovice).

Výhybna sloužila provozu pravděpodobně od roku 1954 a umožnila zkrácení intervalu na trati v úseku mezi Svinovem a Porubou. (foto: Libor Hinčica)

Jednokolejná trať po válce díky výstavbě nového sídliště Poruba nabírala na významu. Vzniklo několik úvah a plánů na celkovou rekonstrukci trati a její zkapacitnění, nicméně žádný z těchto návrhů se realizace nedočkal. Bylo však zapotřebí řešit zvýšenou frekvenci cestujících, což si vynucovalo snížení intervalu. Jedinou finančně nepříliš nákladnou možností, jak toho dosáhnout, bylo doplnit na jednokolejnou trať další výhybny. První přibyla již v roce 1953 a umožnila zkrácení intervalu na 16 minut, další pak patrně byly vybudovány na počátku roku 1954, neboť od března téhož roku došlo ke zkrácení intervalu na úseku mezi Svinovem a Porubou na pouhých 12 minut, později klesl špičkový interval dokonce na 6 minut, přičemž kromě dopravy osobní panoval na trati také čilý ruch nákladní dopravy (velká část stavebního materiálu pro nové sídliště byla navezena právě tramvajemi).

Koleje budou evidentně ukryty i v další části bývalé trati. (foto: Libor Hinčica)

Po zavedení tramvajové dopravy po dnešní ulici Opavské v roce 1958 význam původní kyjovické jednokolejky začal poněkud upadat. Od 3. 11. 1969 nakonec došlo k zastavení osobní dopravy mezi Svinovem a Porubou (oblastí dnešní smyčky Vřesinská), nicméně trať s vyloučenou dopravou ještě nadále sloužila potřebám nákladních tramvají. Jejich provoz byl zastaven 30. 9. 1970. Z původní tratě dlouhé 13 km zůstala zachována část z Poruby (od smyčky Vřesinská) směrem do Kyjovic (dnešní konečná Zátiší) o déle cca 8,7 km.

Osobní tramvaje jezdily po trati naposledy v roce 1969, ty nákladní ještě o rok dále. (foto: Libor Hinčica)

Jednou ze dvou nových výhyben, která vznikla zřejmě v roce 1954, byla výhybna s názvem U hřiště. Ta se nacházela nedaleko zastávky Svinov, škola. Právě tato výhybna byla v dubnu 2018 díky stavební činnosti v lokalitě částečně opět odkryta. Znovu se tak ukázal zhruba 70 m dlouhý úsek původní trati, a to včetně výhybky blíže Svinovu. V rámci stavebních prací by měla být předmětná část trati, jež byla ukryta před zraky veřejnosti téměř 50 let, vytrhána. „Objevení“ původní výhybny si vysloužilo velkou pozornost jak ze strany zájmové veřejnosti, tak občanů bydlících v nejbližším okolí. Ti se dnes musí spolehnout jen na služby autobusů.

Libor Hinčica

Podobné články