Menu

Tramvaje ano a trolejbusy ne?

Tramvaje na konečné Mašinostroitělej na severu města. Základem místního vozového parku jsou i po více než čtvrtstoletí od rozpadu SSSR vozy z produkce ČKD, jmenovitě typy T3SU a T6B5SU. Povšimněte si exteriéru obou tramvají a hádejte, jak jsou staré. Odpověď: ta vlevo typu 71-403 má sotva deset života, když byla uvedena do provozu v prosinci 2006, ta druhá typu T3SU letos slaví své 40. narozeniny! 
Tramvaje na konečné Mašinostroitělej na severu města. Základem místního vozového parku jsou i po více než čtvrtstoletí od rozpadu SSSR vozy z produkce ČKD, jmenovitě typy T3SU a T6B5SU. Povšimněte si exteriéru obou tramvají a hádejte, jak jsou staré. Odpověď: ta vlevo typu 71-403 má sotva deset života, když byla uvedena do provozu v prosinci 2006, ta druhá typu T3SU letos slaví své 40. narozeniny! 
Stáhnout PDF
Nezařazené
08. 08. 2017 16:37
Redakce
2 minuty čtení

Čtvrté největší ruské město, Jekatěrinburg, má na svém kontě nejen téměř 1,5 milionů obyvatel, ale i poměrně hustou síť tramvají (185 km) i trolejbusů (168 km). Zatímco u té druhé se letos rozvířily dohady o možném rušení, u té první se hovoří v poslední době jen o rozvoji. Ostatně už na tento měsíc bylo naplánováno otevření nového cca 2km úseku, který zajistí lepší obslužnost fotbalového stadionu, na kterém bude v příštím roce odehráno hned několik zápasů světového šampionátu. 

Tramvaje na konečné Mašinostroitělej na severu města. Základem místního vozového parku jsou i po více než čtvrtstoletí od rozpadu SSSR vozy z produkce ČKD, jmenovitě typy T3SU a T6B5SU. Povšimněte si exteriéru obou tramvají a hádejte, jak jsou staré. Odpověď: ta vlevo typu 71-403 má sotva deset života, když byla uvedena do provozu v prosinci 2006, ta druhá typu T3SU letos slaví své 40. narozeniny!  Konečná na jihovýchodě města u místního parku kultury a oddechu. 

Nové tratě

Jekatěrinburg má jako jedno z mála ruských měst svou tramvajovou sít ve velmi slušném stavu, a to i mimo centrum. Vozový park je sice obecně velmi starý, nicméně základem jsou stále vozy československé produkce, které slouží dobře, a není pochyb o tom, že kdyby byl vhodně modernizován, mohl by sloužit i další dekády bez úhony. Kromě investic do stávající infrastruktury rozjel Jekatěrinburg hned několik projektů, které mají celou síť rozšířit. Tím prvním je již trať zmíněná v úvodu článku. Tato trať bude tvořit jakousi jižní, nijak daleko vzdálenou (500 m) paralelu k již existující tramvajové trati, která směřuje z centra, jmenovitě od Leninovy třídy, na západ. Nová trať bude plnit roli spojnice, když bude vycházet ze stávající sítě a po zhruba 2 km se do ní zase opět zapojí. 

Jmenovitě má nová trať svůj počátek umístěn na západním konci Leninovy třídy, odkud přes konec této třídy a poté ulicí Tatiščeva směřuje západním směrem až ke křižovatce s Krásnouralskou ulicí. Trať usnadní přístup k fotbalovému stadionu, neboť od něj bude vzdálena ani ne 200 m, a o něco i zrychlí cestu při cestě z centra na západ města. Pokud by nová trať nebyla vybudována, museli by cestující z nejbližší tramvajové zastávky šlapat ke stadionu asi 400 m navíc.

Druhým projektem, který je zatím v intenzivní přípravě, je necelých 6 km dlouhá trať mající podobu rychlodráhy a směřující ze severní konečné Frezerovščikov do od Jekatěrinburgu severně ležícího města Verchňaja Pyšma (skoro 60 tisíc obyvatel). Bude se tedy jednat o trať meziměstskou, která si vyžádá nákup okolo 30 kapacitnějších tramvají (pro 250 osob), které umožní nastavit špičkový interval 4 minuty. Realizace projektu se má odehrávat ve dvou na sebe navazujících etapách a očekává se již v následujících dvou letech. 

Jedna z rekonstruovaných tratí na západě města letos v létě.  Tramvaj na konečné Volgogradskaja dne  1. 8. 2017.  Na východně ležící konečné zvané nezvykle Mají trolejbusy v Jekatěrinburgu stejnou šanci na rozvoj jako tramvaje? 

A co trolejbusy?

Zatímco tramvaje se mají těšit rozkvětu, nad trolejbusy se možná smráká. Vozový park nejenže také není nijak mladý (většina z cca 120 provozních vozidel byla vyrobena v 90. letech a na počátku tohoto století, poslední nový vůz přišel roku 2013), ale o další obnově novými vozidly, natož pak jakékoli expanzi sítě, se mlčí. Letos na počátku roku se objevila zpráva, že by měla v létě proběhnout optimalizace sítě MHD, v rámci které by byl počet trolejbusových linek výrazně snížen (z 19 na 11), což by ale vedlo k tomu, že by některé úseky (celkem o délce 18 km) přestaly být zcela obsluhovány a trolejbusová síť by tak byla de facto rozdělena na severní a jižní. Aktivisté ale vyrazili na internetu do boje s heslem „Zachraňme trolejbusy“ a ukázali, jak by síť po optimalizaci/reformě, což jsou klasická slova řady pozdějších rušitelů trolejbusů známá z minulosti, vypadala (vizte zde). Zatím se podařilo reformu akorát oddálit o dva roky a předběžně řešit zatím nejistý příchod 50 vozů z Moskvy, kde už trolejbusy pomalu vyklízejí pole. Nicméně Jekatěrinburg poslední léta nakupoval nové autobusy, ale do trolejbusů neinvestoval ani korunu, tudíž se zdá, že smrákání je realitou a bude pokračovat. 

Text a neoznačené foto: Vít Hinčica

Podobné články