Menu

Varšava opět odložila termín podání nabídek na obří tramvajovou zakázku

V posledních letech dodávala do Varšavy nové tramvaje polská PESA. Na snímku vidíme vůz Pesa Jazz Duo 128N. (zdroj. Wikipedia.pl)
V posledních letech dodávala do Varšavy nové tramvaje polská PESA. Na snímku vidíme vůz Pesa Jazz Duo 128N. (zdroj. Wikipedia.pl)
Stáhnout PDF
Nezařazené
10. 05. 2017 07:46
Redakce
1 minuta čtení

Polské hlavní město opět odložilo termín pro podání nabídek v tendru na dodávky nových tramvají. Původně měly být nabídky předloženy již do 27. 3. 2017, nicméně množství doplňujících otázek od výrobců a úpravy zadávací dokumentace z nich plynoucí vedly k tomu, že Varšava musela termín odevzdání nabídek posunout, a to původně na 9. 5. 2017.

V posledních letech dodávala do Varšavy nové tramvaje polská PESA. Na snímku vidíme vůz Pesa Jazz Duo 128N. (zdroj. Wikipedia.pl)

Posléze byl ale termín znovu posunut, a to na 16. 5. 2017. Důvodem tentokrát byla skutečnost, že někteří výrobci poukazovali na to, že 8. květen je v řadě evropských států státním svátkem, takže producenti z těchto zemí měli fakticky kratší čas na přípravu nabídky. V rámci transparentnosti tak bylo rozhodnuto, že dojde ještě k jednomu posunu.

Varšavská zakázka je lákavá pro všechny výrobce tramvají. Počítá totiž s dodáním až 213 vozů, což představuje momentálně největší vypsaný tendr na nové vozy v Evropě a jeden z největších kontraktů na nové tramvaje obecně. Výherce bude mít jistotu, že dodá celkem 123 vozů, z toho 85 obousměrných délky do délky 33 m, dále 18 jednosměrných do délky 33 m a 20 jednosměrných kratších vozů do délky 24 m. V rámci opce si pak může dopravce pořídit dalších až 90 vozů délky do 33 m, a to 45 v jednosměrném a 45 v obousměrném provedení. Celková odhadovaná hodnota zakázky je 1,9 mld. zlotých (bez DPH), tedy zhruba 12 mld. Kč. Varšava věří, že se jí podaří minimálně část nových tramvají financovat za využití prostředků EU.

Vozidla přitom nemají posloužit jen pro obnovu stávajícího vozového parku, ale také pro jeho doplnění v souvislosti s plánovaným budováním nových tramvajových tratí. Pokud se podaří vystavět všechny plánované úseky, stoupne potřeba tramvají oproti současnému stavu až o 85 vozidel. Právě proto Varšava počítá s opcí 90 vozů.

Zadávací dokumentace je velice obsáhlá – zahrnuje zhruba 500 stran textu, samotný návrh smlouvy má pak okolo 50 stran. Největší váhu má nabízená cena vozidel, která ale i tak činí jen 53 %. Další procenta jsou rozdělena v různém poměru například za podíl nízké podlahy, sklon podlahy v interiéru, hluk vně i uvnitř vozidla, spotřebu elektrické energie, nápravové tlaky či náklady na provoz.

První tramvaje by měly být dodány již v roce 2019, všech 123 vozů by mělo být ve Varšavě nejpozději do 20. 4. 2021, v případě, že bude využita i celá opce, měly by být tyto tramvaje dodány nejpozději do 30. 6. 2023.

Doplňme, že ačkoli tendr ještě nebyl ukončen, objevil se již první vážný protest proti jeho podmínkám, a to konkrétně od Alstomu Konstal. Ten poukazuje na to, že návrh smlouvy předpokládá, že cena za vozidla v rámci opce nesmí být nižší než 7 % v porovnání s výchozí cenou za 123 vozů. Alstom Konstal ovšem uvádí, že takové kritérium je diskriminační, neboť by mohl nabídnout i cenu nižší (s ohledem na to, že již není nutné do této ceny rozpouštět jednorázové náklady vyplývající z přípravy projektu a výroby).      

Podobné články