Menu

Projekty nových tramvajových tratí v USA jsou ohroženy

Tramvaj United Streetcar ve Washingtonu, D. C. Tramvaj byla postavena za využití licence české společnosti Škoda Transportation. (foto: Libor Hinčica)
Tramvaj United Streetcar ve Washingtonu, D. C. Tramvaj byla postavena za využití licence české společnosti Škoda Transportation. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
20. 03. 2017 07:19
Redakce
1 minuta čtení

Města v USA při realizaci náročných dopravních projektů, jako jsou například výstavby nových tramvajových tratí, prodloužení těch stávajících, případně výstavba metra, spoléhají zejména na dva zdroje financování. Jedním z nich jsou peníze získané dočasným navýšením daní ve vybraných oblastech, kterými má nová infrastruktura procházet, druhým pak státní rozpočet, v posledních letech zejména programy TIGER a New Starts.

Tramvaj United Streetcar ve Washingtonu, D. C. Tramvaj byla postavena za využití licence české společnosti Škoda Transportation. (foto: Libor Hinčica)

Po vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách na podzim roku 2016 se zdálo, že pro tramvaje (metro, městské rychlodráhy atp.) bude nový muž v čele USA zárukou dalšího rozvoje. Pozornost se upínala zejména k ohlášenému záměru nového prezidenta investovat do dopravní infrastruktury v nadcházejícím období okolo bilionu amerických dolarů.  

Do návrhu programu s názvem „Emergency & National Security Projects“, tedy mezi projekty soustředících se na národní bezpečnost (který pod jménem Donalda Trumpa vyšel v prosinci 2016), bylo zařazeno i několik projektů, které s názvem tohoto dokumentu na první pohled příliš nesouvisí – například výstavba druhé a třetí etapy Second Avenue Subway v New Yorku nebo projekt linky M1 v Detroitu. Nyní se však zdá, že zájem o podporu investic do veřejné dopravy nová administrativa ztrácí.

V návrhu rozpočtu na rok 2018, který byl zveřejněn v březnu 2017, se předpokládá, že bude pro dopravu vyčleněno 16 miliard dolarů, což však představuje snížení objemu finančních prostředků o 13 % v porovnání s rokem 2017. V dlouhodobém horizontu se předpokládá, že profinancovány budou ze státních zdrojů jen ty projekty, které již dříve získaly všechna potřebná povolení a peníze jim již byly přiklepnuty.   

Úspory by mělo být dosaženo tím, že se řada projektů (týkajících se nejen městské dopravy, ale i železnice) zkrátka nedočká prostředků, s nimiž původně počítala. To může (a patrně i povede) k tomu, že některá města své projekty přehodnotí a do výstavby připravených kolejových systémů se nakonec nepustí. Richard White, který stojí v čele Asociace americké veřejné dopravy APTA (American Public Transportation Association), uvedl, že je návrhem „překvapen a zklamán“, neboť předpokládal, že v souladu s původními prohlášeními amerického prezidenta budou obdobné projekty naopak podporovány více. „Pro americkou ekonomiku a města všech velikostí bude prohrou, pokud se uskuteční navrhované škrty v rámci FTA Capital Investment Grants, v programu TIGER a v Amtraku,“ uvádí tisková zpráva APTA.  Ta připomíná, že stát pokrývá již dnes pouze 43 % veškerých výdajů na veřejnou dopravu (včetně železnic) a že veřejná doprava v USA je dlouhodobě podfinancovaná, takže plánované přiškrcení rozpočtu tuto situaci ještě zhorší.

Díky omezení rozpočtu se očekává, že by mohlo být ohroženo až 50 projektů souvisejících s veřejnou dopravou ve 23 státech USA. Asociace americké veřejné dopravy APTA s návrhem rozpočtu kategoricky nesouhlasí a doporučuje před hlasováním kongresu i senátu, aby se volení zástupci postavili proti tomuto záměru.

Podobné články