Menu

Vývoj moderních tramvají v Polsku zaplatí polský stát

Hned s dvojicí projektů na vývoj moderních tramvají uspěla společnost PESA. Na snímku vidíme její vůz PESA Twist (vlevo) při míjení s modernizovaným vozem Moderus Alfa (Konstal 105N-HF11AC) v Katowicích. (foto: Libor Hinčica)
Hned s dvojicí projektů na vývoj moderních tramvají uspěla společnost PESA. Na snímku vidíme její vůz PESA Twist (vlevo) při míjení s modernizovaným vozem Moderus Alfa (Konstal 105N-HF11AC) v Katowicích. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
14. 01. 2017 09:20
Redakce
2 minuty čtení

Polské národní centrum pro výzkum a vývoj, které je státní organizací soustředící se na zvyšování inovačního potenciálu našeho severního souseda, rozdělilo finanční prostředky na nové vybrané projekty, u nichž existuje naděje na to, že by v jejich vývoji a prodeji mohly být polské společnosti úspěšné. Jeden z programů – nazvaných INNOTABOR – se soustředí na podporu kolejové techniky. Celkem 157 mil. zlotých (zhruba 973 mil. Kč) bude rozděleno mezi vybrané projekty, které mají za cíl zvýšit konkurenceschopnost polských výrobků do roku 2023.

Hned s dvojicí projektů na vývoj moderních tramvají uspěla společnost PESA. Na snímku vidíme její vůz PESA Twist (vlevo) při míjení s modernizovaným vozem Moderus Alfa (Konstal 105N-HF11AC) v Katowicích. (foto: Libor Hinčica)

O grant usilovalo celkem 14 společností, které požadovaly prostředky ve výši 160,3 mil. zlotých (cca 993 mil. Kč). Všechny předložené návrhy byly hodnoceny kladně z hlediska formy, nicméně v následujícím individuálním posouzení byla jedna hodnocena negativně, takže se ve výsledku dostalo na 13 žádostí. Na ty bylo uvolněno již zmíněných necelých 157 mil. zlotých, nicméně celková hodnota výzkumných projektů (která počítá i s přispěním jednotlivých žadatelů) je zhruba dvojnásobná – přesně 317 717 453,38 zlotých (necelé 2 mld. Kč). Projekty se soustředí obecně na kolejovou dopravu, takže v ní jsou zahrnuty v nemalé míře vývojové práce na vozidlech pro železniční dopravu. Velké zastoupení ale mají také vybrané tramvajové projekty.

Z uvedené částky cca 157 mil. zlotých by měla konkrétně přibližně jedna třetina – 59,8 mil. zlotých (zhruba 370,7 mil. Kč) putovat k vybraným polským firmám na vývoj vozidel či zařízení souvisejících s tramvajovou dopravou. Ty si nyní blíže ve stručnosti představíme.

Hned s dvěma svými projekty uspěla PESA Bydgoszcz, která obdrží 13,6 mil. zlotých (cca 84 mil. Kč) na vývoj moderní nízkopodlažní tramvaje, která by měla přinést značné úspory hmotnosti díky použití nových plastových a kompozitových materiálů (celkové náklady projektu jsou odhadovány na 26,9 mil. zlotých/166 mil. Kč). Druhý projekt, na který PESA obdržela necelých 11 mil. zlotých (cca 68,2 mil. Kč, celkové náklady jsou pak odhadovány na 22,9 mil. zl/142 mil. Kč) předpokládá vytvoření prototypu tramvaje, která bude vybavena zásobníkem elektrické energie pro umožnění jízdy vozidla mimo trolejové vedení.

Podobným projektem se bude zabývat také tradiční polský strojírenský podnik FPS Cegielski, který se v nedávné minulosti potýkal s určitými finančními problémy. Zdálo se, že sektor tramvajové dopravy firma po předešlých neúspěších v tendrech na dodávky nových vozidel opustila. Nyní ji však byla přiklepnuta dotace ve výši 10,3 mil. zlotých (63,8 mil. Kč; celkové náklady projektu 21,6 mil. zlotých/134 mil. Kč), která počítá s vývojem 100% nízkopodlažní tramvaje se zásobníky elektrické energie.

Finanční prostředky obdrží také firma Solaris Bus & Coach, která nyní na výrobě tramvají participuje se švýcarským Stadlerem. Projekt Solarisu byl podpořen 10,4 mil. zlotých (64,5 mil. Kč; celkové náklady 21,3 mil. zlotých/132 mil. Kč) a počítá s vývojem nové generace tramvají s inovativním vybavením na palubě vozidla.

Další finanční prostředky by neměly putovat k finálním zhotovitelům vozidel, ale k firmám zabývajícími se vývojem různých součástí. Velkou dotaci v poměru k celkové hodnotě projektu – 14,5 mil. zlotých z celkových předpokládaných nákladů 18,3 mil. zlotých (90 mil. Kč/113,5 mil. Kč) by měla získat firma MLabs na vývoj diagnostiky pro tramvaje, která bude sledovat například stav infrastruktury. Společnost GOVENA CONCEPT by se měla zabývat palubním systémem 100% nízkopodlažní tramvaje, která bude mj. využívat fotovoltaiku a bude umožňovat jízdu mimo trolejové vedení za využití zásobníku elektrické energie. Firmě byla přiklepnuta podpora projektu ve výši 3,6 mil. zlotých (22,3 mil. Kč; celkové náklady jsou odhadovány na 6,6 mil. zlotých/41 mil. Kč).  

Podobné články