Menu

Plzeňský dopravní podnik spouští novou kampaň zaměřenou na neukázněné řidiče

Parkování v zastávkách není neobvyklé… (foto: PMDP)
Parkování v zastávkách není neobvyklé… (foto: PMDP)
Stáhnout PDF
Nezařazené
31. 08. 2016 16:21
Redakce
1 minuta čtení

V rámci kampaně „Na hulváta ne!“, která startuje 1. září, chtějí Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., upozornit na hlavní problémy, se kterými se jejich řidiči setkávají každý den a které komplikují život nejen jim, ale především cestujícím. Mezi ty nejzávažnější patří stání v zastávkách, blokování průjezdnosti komunikací a křižovatek, zkrátka situace, kdy jednotlivec svým bezohledným chováním omezuje mnoho jiných lidí.

Parkování v zastávkách není neobvyklé... (foto: PMDP)

Kampaň by měla kromě jiného poukázat na důsledky chování neukázněných řidičů, kteří si neuvědomují, že svým bezohledným jednáním ztíží odbavení nebo cestu až několika desítek cestujících. Například parkování v zastávce nebo její těsné blízkosti znemožní vozidlům městské veřejné dopravy správné najetí do zastávkového prostoru. „Jediným komfortně obslouženým je v takové situaci právě jen řidič osobního či dodávkového vozu. Kampaní Na hulváta ne! chceme apelovat na všechny, kteří se bez ohledu na příčiny chovají či v minulosti zachovali obdobným způsobem a věříme, že nejlepším výsledkem naší kampaně bude stav, kdy podobné obrázky z našeho města zcela zmizí,“ vysvětluje Michal Kraus, předseda představenstva PMDP, a.s., a dodává: „Řidič, který „na chvíli“ zaparkuje v zastávce, velmi ztíží nástup a výstup například maminkám s kočárky nebo lidem s pohybovým omezením.“

Plzeňská městská doprava se musí potýkat s přeplněnými ulicemi i neukázněnými řidiči. (foto: PMDP)

Mezi závažné problémy, s kterými se potýkají řidiči MHD, patří parkování v zákazech stání, zákazech zastavení a v místech určených pro zásobování. Řidiči osobních a dodávkových vozů neponechávají volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 metry pro každý směr jízdy. Tím výrazně prodlužují stanovenou dobu jízdy linek městské veřejné dopravy. „Intenzivně spolupracujeme s místními složkami policie, ale není v jejich silách ohlídat celé území města,“ říká Jiří Ptáček, dopravně provozní ředitel PMDP, a.s., a pokračuje: „Máme za to, že si často řidiči neuvědomují, že takto „nevinné“ přestupky vážně komplikují další dopravu a věříme, že tato osvěta přispěje k úbytku takových případů. Naším cílem není dosáhnout toho, že ostatní řidiči budou více pokutováni, ale připomenout ostatním účastníkům silničního provozu jejich povinnosti tak, abychom uvedeným nežádoucím a často i nebezpečným situacím v provozu předcházeli.“

TZ PMDP

Podobné články