Menu

Návrat tramvají do New Yorku?

Vizualizace tramvaje nově navrhovaného systému, pro nějž se používá zkratka BQX (zdroj: BQX)
Vizualizace tramvaje nově navrhovaného systému, pro nějž se používá zkratka BQX (zdroj: BQX)
Stáhnout PDF
Nezařazené
23. 08. 2016 07:50
Redakce
2 minuty čtení

Včera jsme si v našem článku představili zajímavou aktivitu spolku BHRA (Brooklyn Historic Railway Association), který se snažil od roku 1989 dostat do ulic Brooklynu v New Yorku tramvaje. Čtenáři, kteří si tento článek přečetli, již vědí, že se záměr nepodařilo realizovat, nicméně není jistě bez zajímavosti zmínit, že aktivita Roberta Diamonda a jeho spolku BHRA inspirovala další lidi, a tak vznikla nová iniciativa v podobě neziskové organizace Friends of the Brooklyn Queens Connector, tedy Přátelé spojení Brooklynu a Queensu (další z částí New Yorku).

Vizualizace tramvaje nově navrhovaného systému, pro nějž se používá zkratka BQX (zdroj: BQX)

V této organizaci není „náš starý známý“ Robert Diamond nijak aktivní, pomineme-li jeho poradenskou funkci. Nový projekt tramvajové trati ovšem do značné míry navazuje na ten původní, který byl v roce 2011 definitivně smeten ze stolu prostřednictvím diskutabilní studie. Také v tomto případě se počítá s vedením tratě v jižní části Brooklynu, která je nazývaná jako Red Hook (konečný Sunset Park). Trať by však měla pokračovat dál až do Queensu (konečná v části Adtoria) a mít délku 27 km. Náklady jsou odhadovány na astronomických 1,7 miliardy dolarů a roční náklady na provoz by podle studie uveřejněné v lednu 2016 měly být 26 mil. dolarů. Počet přepravených cestujících je ročně odhadován na 15,8 mil. Studii vypracovala firma Schwartz, která na ní pracovala přes rok. Skupina, která by tramvajovou dopravu v ulicích města ráda viděla, využila změny kurzu ve vedení New Yorku, které se k otázce tramvají nestaví tak negativně jako předešlá garnitura. 

Ambiciózní plán nové tramvajové trati rovněž počítá s napojením části Red Hook. Značně tak kopíruje původní plán spolku BHRA. (zdroj: BQX)

Nová tramvajová trať by již neměla být stavěna jako memento zaniklé éry newyorských tramvají, ale jako moderní systém, kterým bude cestovat okolo 53 000 lidí denně a který spojí velké množství stanic různých linek metra, čímž dostanou cestující možnost využívat zcela nové přepravní směry. Kromě tramvají byl jako náhradní varianta zvažován i provoz autobusů, jejich interval by ale s ohledem na předpokládané výkony systému musel být okolo 1 minuty. Na trati by mohlo sloužit až okolo 60 vozidel, které by měly mít k dispozici dvě vozovny. Systém by měl dát práci cca 140 lidem. 

Tramvaje by měly přinést zrychlení dopravy ve městě. Na rozdíl od metra by však měly mít častější zastávky. (zdroj: BQX)

Již 3. února 2016 oznámil starosta města Bill de Blasio, že město začne na projektu tramvajové tratě pracovat. V současné době se předpokládá, že stavební práce by mohly začít v roce 2019 a provoz by mohl být zahájen již v roce 2024. Oproti původnímu plánu byl ale pod taktovkou města koncept tramvaje mezi Brooklynem a Queensem předělán. Délka tratě byla zkrácena na 26 km (s 30 zastávkami) a náklady se zvýšily už na 2,5 mld. dolarů. To ovšem plyne ze skutečnosti, že by město chtělo tramvajovou trať stavět tak, aby 70 % její trasy bylo vedeno na samostatném tělese (což si mj. vyžádá výstavbu nových mostů). Průměrná rychlost by měla být 18,2 km/hod. Počet vozidel – 60 – zůstal zachován, stejně jako jejich odhadovaná cena (5 mil. dolarů za vůz). Město však nechce v ulicích vidět ani trolejové vedení, ale ani spodní přívod proudu. V současné době zkoumá, zda by tramvaje nemohly být poháněny palivovými články. Snížil se pak odhad počtu přepravených cestujících, a to na 45 000 denně. Organizace Friends of the Brooklyn Queens Connector i město spolu momentálně velmi úzce spolupracují. Zatím však stále není jasné, jak bude ambiciózní projekt financován.    

 

Podobné články