Menu

Mnichov potřebuje novou vozovnu a depo metra

Mnichov řeší problémy s kapacitou vozoven tramvají i dep metra. (foto: Libor Hinčica)
Mnichov řeší problémy s kapacitou vozoven tramvají i dep metra. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
23. 06. 2016 07:50
Redakce
1 minuta čtení

Do svízelné situace se dostává dopravce Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), který zajišťuje provoz městské dopravy v metropoli Bavorska. S rostoucím počtem pasažérů se rozhodla společnost pořizovat stále delší a delší nová vozidla, aby bylo možné nabízet komfortní a ekonomickou dopravu. Důsledkem je však nedostatek technického zázemí na údržbu vozidel.

Mnichov řeší problémy s kapacitou vozoven tramvají i dep metra. (foto: Libor Hinčica)

Současné vozovny, depa a odstavné plochy pro tramvaje a metro se nyní pohybují již na hranici svých možností. Tramvajová vozovna na ulici Einsteinstraße může pojmout maximálně 110 tramvajových vlaků, jenomže Mnichov jich má již dnes více, takže část flotily musí vždy přenocovat na venkovních kolejích před halou. To však značně znesnadňuje pravidelnou údržbu vozidel a jejich čištění. V příštím roce by přitom v souvislosti s dodávkami tramvají Siemens Avenio měl počet tramvají dále narůst, a to již na 125. V důsledku tohoto nárůstu bude podle MVG nevyhnutelné, že se přikročí k operativnímu odstavování části vozidel na vyhrazených místech v tramvajové síti. Podobně například Olomouc využívá svou tramvajovou smyčku Nová Ulice. Stejně jako v Olomouci přitom nelze stávající vozovnu v Mnichově rozšířit a pro tramvaje je zapotřebí nalézt novou lokalitu.

Momentálně se počítá s tím, že by nová vozovna mohla vzniknout na Ständlerstraße, kde se již dnes nacházejí podnikové dílny a muzeum MVG. Díky rozsáhlému prostoru se zde už v minulosti uvažovalo o možnosti, že by zde mohly vzniknout dílny pro Bayerische Oberlandbahn (tj. místní železniční dopravce), pro odpor obyvatelstva k tomu ale nedošlo. Nyní dopravce MVG předpokládá, že by prostor mohl využít pro vlastní účely a vystavět zde vlastní zázemí. Lze však předpokládat, že ani tentokrát nebudou obyvatelé v oblasti skákat nadšením a budou se snažit snahu MVG zablokovat. I kdyby však šlo vše hladce, nezačne se se stavbou vozovny dříve než v roce 2019.

Také v případě metra je situace složitá. Podobně jako u tramvají bychom napočítali celkem 110 vlaků, každý má však 6 vagónů, takže celkem je zapotřebí deponovat a udržovat 660 vozů. Současná kapacita dep a odstavených ploch pro tento počet sice postačuje, s ohledem na plánovaná rozšíření provozu metra by však mělo dojít k vyčerpání kapacity už v roce 2021. Problém panuje především v případě těžké údržby, která se provádí pouze v jedinému depu metra (Fröttmaning). Kapacita pro údržbu dílen by měla být podle prognóz MVG překročena nejpozději v roce 2019, takže dříve, než dojde ke zprovoznění nových úseků metra nebo nahuštění intervalů mezi spoji je nezbytně nutné co nejdříve vytvořit potřebné opravárenské zázemí. Ze zvažovaných lokalit se zdá být jediným vhodným kandidátem lokalita jihovýchodně od zastávky Neuperlach Süd.

U autobusů se sice také očekává vyčerpání dosavadní kapacity odstavných ploch, nicméně práce na zahájení výstavby nových garáží v části Moosach na ulici Georg-Brauhcle-Ring již běží a uvedení do provozu se očekává v roce 2019. Garáže budou mít dostatečnou rezervu pro navýšení počtu vozidel a měly by pohltit i současné garáže West na ulici Hans-Thonauer-Straße.

Podobné články