Menu

Chomutov řekl trolejbusům ANO!

Trolejbusy by měly v Chomutově jezdit i nadále. V Jirkově bude jen viset trolejové vedení. (foto: Libor Hinčica)
Trolejbusy by měly v Chomutově jezdit i nadále. V Jirkově bude jen viset trolejové vedení. (foto: Libor Hinčica)
Stáhnout PDF
Nezařazené
12. 04. 2016 07:27
Redakce
1 minuta čtení

Naprosto opačný vývoj mělo včerejší jednání chomutovského zastupitelstva, které se zaobíralo budoucností trolejbusové dopravy ve svém městě. Zatímco sousední Jirkov v minulém týdnu odhlasoval, že na svém území trolejbusy nechce, Chomutov rozhodl ve prospěch trolejbusů, a to poměrně jednoznačně. Z 31 zastupitelů se 2 při hlasování zdrželi a zbylých 29 se vyslovilo pro zachování trolejbusů. Proti usnesení tedy nebyl ani jeden jediný hlas.

Trolejbusy by měly v Chomutově jezdit i nadále. V Jirkově bude jen viset trolejové vedení. (foto: Libor Hinčica)

Je zřejmé, že pro zachování trolejbusů tak hlasovali i zastupitelé, kteří v nedávné minulosti přínos trolejbusové dopravy zlehčovali a snažili se více či méně nápadně prosadit náhradu trolejbusů autobusy na CNG. Konkrétní znění usnesení schváleného dne 11. 4. 2016 je následující:

Zastupitelstvo statutárního města Chomutova

rozhoduje

v souladu s § 2 odst. 1 a § 35 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) o pokračování provozu trolejbusové městské hromadné dopravy ve svém územním obvodu a o financování ztráty plynoucí z provozování této veřejné osobní dopravy provozované dopravcem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v období od 1. 1. 2017, tj. poté kdy město Jirkov nebude trolejbusovou dopravu objednávat a hradit a

doporučuje

zástupcům statutárního města Chomutova v orgánech Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova a.s. maximalizovat podíl trolejbusové městské hromadné dopravy ve svém územním obvodu.

Stanovisko by mělo být pro Chomutov závazné do roku 2028, nicméně je zapotřebí varovat před přílišným optimismem. Zpráva i jednoznačný výsledek hlasování sice ukazují na to, že v Chomutově zdravý rozum ještě vládne, nicméně trolejbusy mohou být reálně dále ohroženy, například v případě, že se nepodaří získat dotaci na nákup nových vozidel (pakliže nebude existovat skutečný zájem ji získat). Odborná veřejnost by proto měla činnost v Chomutově nadále sledovat, šířit osvětu, a především se snažit zamezit v činnosti případným trojským koňům.

Podobné články