Menu

Trolejbusy v Mariánských Lázních zachráněny!

V Mariánských Lázních jsou dnes do provozu nasazovány trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus a jeden vůz Škoda 14 TrM původem z Plzně. (foto: Petr Bystroň). 
V Mariánských Lázních jsou dnes do provozu nasazovány trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus a jeden vůz Škoda 14 TrM původem z Plzně. (foto: Petr Bystroň). 
Stáhnout PDF
Nezařazené
24. 03. 2016 08:50
Redakce
1 minuta čtení

Jeden z nejhezčích trolejbusových provozů na světě – Mariánské Lázně – si svůj unikátní trolejbusový provoz ponechá. Rozhodlo o tom zastupitelstvo města na svém 15. zasedání dne 22. 3. 2016.

V Mariánských Lázních jsou dnes do provozu nasazovány trolejbusy Škoda 24 Tr Irisbus a jeden vůz Škoda 14 TrM původem z Plzně. (foto: Petr Bystroň). 

Trolejbusy v Mariánských Lázních byly v minulosti opakovaně vystavovány snahám o jejich zrušení. Zatímco v éře socialismu, kdy se zvažovala plošná likvidace prakticky všech trolejbusových systémů v Československu, měly Mariánské Lázně vlně likvidace uniknout, v období po roce 1990 se naopak staly jediným městem, kde se snažili význam trolejbusů zpochybňovat. V roce 2006 sice byla situace načas zažehnána díky nákupu nových trolejbusů Škoda 24 Tr Irisbus pomocí evropských dotací, přesto bylo již v roce 2011 navrhnuto provozovatelem (společností MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně), že by mohl být do budoucna provoz zajišťován výhradně autobusy. Nové vedení města, do nějž částečně nastoupili progresivní mladí lidé, naštěstí názory svých předchůdců na likvidaci trolejbusů nesdíleli. S elektrickou veřejnou dopravou v ulicích města nadále počítali, zvažovali však, jakým způsobem se bude dále rozvíjet.

V úvahu přicházely tři varianty – provoz kombinující trolejbusy a autobusy (stávající podoba), provoz s parciálními trolejbusy a provoz pouze s elektrobusy. Město se rozhodlo, že nechá tuto otázku prověřit pomocí nízkonákladové studie, kterou si nechalo zpracovat u společnosti Czech Consult, která si jako partnera přizvala společnost Ing. Jakub Slavík, MBA – Consulting Services, kterou mohou čtenáři našich stránek znát mj. jako organizátora akcí týkajících se mapování současného vývoje elektromobility, zejména elektrobusů. Tato studia doporučila městu zavedení elektrobusů s průběžným nabíjením. Jakmile ale byly její závěry zveřejněny, strhla se vlna zpochybňování uveřejněných dat. Město se proto i přes svízelnou časovou situaci (nákup nových vozidel má být financován skrze evropské fondy) rozhodlo, že nechá zadat ještě oponentní studii. Z té vzešlo jako nejlepší řešení pro město užití trolejbusů s bateriovým pohonem (parciálních trolejbusů). Právě k této variantě se pak město na svém zasedání dne 22. 3. 2016 přiklonilo a zastupitelé schválili žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Trolejbusy v Mariánských Lázních tedy mají před sebou zajištěnou budoucnost na další léta.

Komentáře redakce: Zvažována náhrada trolejbusů prostřednictvím elektrobusů v Mariánských Lázních mobilizovala velké množství lidí napříč celou Českou republikou i v okolních zemích. Také redakce našeho časopisu se připojila k boji za záchranu trolejbusů svým dopisem o výhodách trolejbusové dopravy (a nevýhodách elektrobusů), jenž jsme adresovali starostovi města. Podobně učinila řada dalších známých i neznámých osobností, kterým nebyl osud trolejbusové dopravy v nejmenším českém trolejbusovém provoze lhostejný. S řadou z nich jsme měli možnost být v uplynulých týdnech v kontaktu a alespoň zprostředkovaně pozorovat obrovský zápal a chuť bojovat pro správnou věc rozumnou a věcnou argumentací. Všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o zachování trolejbusové dopravy, bychom chtěli na tomto místě poděkovat. Poklonu je zapotřebí smeknout také současnému vedení města Mariánské Lázně, které postupovalo velice transparentně a uváženě.    

Podobné články