Menu

Lanové dráhy v Lyonu

Vůz lanové dráhy F1 v hodní stanici Fourvière. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Vůz lanové dráhy F1 v hodní stanici Fourvière. (foto: Ing. Filip Jiřík)
Stáhnout PDF
Nezařazené
07. 01 2017 10:24
Redakce
2 minuty čtení

Při návštěvě města Lyon neuniknou pozornému dopravnímu cestovateli na plánku sítě MHD dvě krátké linky, označené jako F1 a F2. Jak lze tušit podle písmena F, jedná se o lanové dráhy (Funiculaire).

Vůz lanové dráhy F1 v hodní stanici Fourvière. (foto: Ing. Filip Jiřík)

Obě lanovky pochází z devatenáctého století a mají převážně tunelové trasy. Pokud se ohlédneme do historie, zjistíme, že podobných lanových drah bylo v Lyonu původně celkem pět s přestupními návaznostmi na rozsáhlou tramvajovou síť. Původní pětice lanovek obsluhovala v různých směrech náhorní oblasti Croix-Rousse a Fourvière. Jejich osudy byl spjaty s vývojem dalších systémů MHD. Význam lanových drah poklesl společně s rušením tramvají a zaváděním trolejbusů od čtyřicátých let minulého století. Tehdy byla jedna z lanových drah zcela zrušena bez dalšího využití. Další dráhy měly každá jiný zajímavý osud – jedna byla přes stavební změny víceméně zachována v původním stavu, druhá upravena pro provoz tramvají, třetí se se stala ozubnicovou drahou a posléze byla integrována do systému metra a poslední se stala silničním tunelem. Stručnou historii všech drah a fotografie současného stavu provozovaných drah přinese článek v ČSD 5/2016.

Dochované lanové dráhy F1 a F2 kříží mosty ulici poblíž spodní zastávky Vieux-Lyon. (foto: Ing. Filip Jiřík)

Neobvyklý osud postihl vůbec první lanovou dráhu v Lyonu Rue Terme – Croix-Rousse. Tato dvoukolejná dráha byla zprovozněna v roce 1862 v hlubokém zářezu s několika tunely pod komunikacemi a její délka dosahovala téměř 500 metrů při sklonu 17 %. V koncových stanicích byla čtyřkolejná nádraží, umožňující oddělit pohyb cestujících a plnění nákladních vozů. Za zrušením dráhy po více než sto letech provozu stál rozvoj trolejbusů, ale také rozvoj automobilismu. Těleso lanové dráhy bylo využito jako silnice pro automobily, vzhledem k velkému podélnému sklonu stísněným průjezdným poměrům zejména v prostoru bývalé spodní stanice je však na tuto silnici omezen vjezd pouze pro osobní automobily. V současném stavu jez bezpečnostních důvodů v tunelu pouze jednosměrný provoz ve směru do kopce, nicméně i tak se jedná pro místní obyvatele o vítanou dopravní spojku. 

Spodní stanice lanové dráhy Rue Terme – Croix-Rousse v 19. století (Zdroj: www.eltis.org) Pohled jen o pár metrů níže, než na minulém snímku – prostor bývalé spodní stanice Rue Terme v roce 2016 – vpravo v nové budově je vjezd do jednosměrného tunelu vedeného v trase bývalé lanovky, zcela vpravo je zřetelné i původní zdivo (foto: Google Streetview, 2016)

Podobné články