Menu

Trolejbusová doprava v čínském Ťi-nanu

Trolejbus linky č. 102 v západním sektoru města, jmenovitě na ulici Nanxinzhuang. 
Trolejbus linky č. 102 v západním sektoru města, jmenovitě na ulici Nanxinzhuang. 
Stáhnout PDF
Nezařazené
04. 12. 2016 10:39
Redakce
1 minuta čtení

V Čínské lidové republice je momentálně v provozu 14 trolejbusových systémů a jeden z nich navštívíme právě nyní. Jmenovitě se podíváme do Ťi-nanu, tj. hlavního města provincie Šan-tung, která se rozkládá podél dolního toku Žluté řeky. Ťi-nan má momentálně okolo 7 milionů obyvatel a trolejbusy v něm byly zavedeny již roku 1977, přesně na 1. ledna, kdy došlo k otevření linky č. 1 (dnes 101). Ještě téhož roku zprovozněna linka č. 2 (dnes 102) a na konci 90. let se otevřely ještě dvě další linky.  

Trolejbus linky č. 102 v západním sektoru města, jmenovitě na ulici Nanxinzhuang.  I tyto dva výhledy se nabízí při jízdě ťinanským trolejbusem. 

I dnes jsou provozovány čtyři linky, které nesou čísla 101, 102, 103 a 104. Všechny jsou (s přimhouřením oka) vedeny v ose západ východ. Linka č. 102 je nejvýznamnější a v obou směrech je provozována ve stejné trase. Na svém východním konci je „stodvojka“ ukončena menší blokovou smyčkou vedenou přes oplocený areál, ve kterém jsou zřízeny tři stopy. Linka č. 101 je na tom podobně jako linka č. 102, avšak na svém východním konci je řešena větší blokovou smyčkou, zcela jednostopou (její části ale slouží i linkám č. 101 a 103). Při průjezdu centrem města navíc operují trolejbusy linky č. 101 na baterie, a to hned na dvou úsecích, přičemž na jednom z nich se jedná o řešení vynucené stavebními pracemi (ve druhém případě lze pak hovořit o estetických důvodech vzhledem k významu zóny, kterou trolejbus projíždí, ale také vzhledem k už tak vzrostlé zeleni, která by se musela citelně prořezávat). Linka č. 103 je řešena jako polookružní, na jedné z křižovatek v centru města ale musí trolejbusy použít baterie kvůli chybějící stopě, avšak původně byla její polookružní trasa delší a baterií využívat třeba nebylo. Linka č. 104 je taktéž polookružní a také používá baterie, a to aby se mohla přemístit z jedné zatrolejované ulice do jiné, nicméně původně byla její trasa kratší. Na některé spoje jsou vypravovány i autobusy, v tom případě se však k číslu linky přidává písmeno K. 

Přiložená mapka zobrazuje situaci v listopadu roce 2016. Nejsou vyznačeny stopy, které byly zřízeny v minulosti a byly již sneseny.

Pro vozy linek č. 102 a 104 slouží vozovna umístěná při jejich jihozápadní konečné a vozy linky č. 102 mají ještě menší zázemí i na východním okraji města. Pro vozy linky č. 101 je zřízena vozovna na západě města a pro vozy linky č. 103 existuje vozovna na východě města. 

Momentálně mají v Ťi-nanu okolo 140 vozidel různého stáří, nemalá část z nich je vybavena bateriemi. Jedná se o nové (novější) trolejbusy typů Zhongtong LCK6123GEV a Yutong ZK-6125BEVG5 a nejstarší typ JK-6120D.

Do budoucna se počítá s tím, že se záběr trolejbusů rozšíří, mimo jiné také na BRT koridory, které se ve městě postupně budují. 

Trolejbus linky č. 103 na ulici Lishan Lu. Ťinanské trolejbusy hýří barvami. Zde jeden z vozů na lince č. 102, a to na ulici Heping Lu.  Trolejbus linky č. 102 se blíží ke své východní konečné ležící blízko silničního okruhu Erhuan Donglu. Výjezd z oploceného areálu, který slouží jako útočiště pro vozy č. 102 poté, co dojedou na svou východní konečnou. Uvnitř je však možné zahlédnout i autobusy a auta. Kromě toho se v areálu nachází i jednoduché kryté zázemí pro lehčí údržbu.  A zde máme vjezd do areálu, ve kterém... ...to vypadá takto. Jak si lze povšimnout, jsou v něm tři stopy.  Trolejbus linky č. 101 má svou východní konečnou o několik set metrů více na sever než linka č. 102. Konečná linky č. 101 je na snímku schována za alejí stromů a je řešena jako obyčejná zastávka, jelikož v tomto místě opisuje trolejbus blokovou smyčku, avšak trolej této smyčky je částečně sdílena s linkami č. 102 a 103.  A přesuňme se ještě více na východ, kde se nachází konečná a vozovna pro trolejbusy linky č. 103. Za zády fotografa se nachází poslední zastávka, za ní se větví trolej do dvou stop, které pokračují právě do vozovny, jak ukazuje snímek níže. Vjezd do vozovny, ve které jsou deponovány hlavně vozy linky č. 103.  Výjezd z vozovny. Zde ještě trolejbus linky č. 103 při výjezdu na službu.  Je libo jízdné za necelé čtyři koruny (= 1 jüan)? Pak se svezte místním trolejbusem! Nástup se děje předními dveřmi, kde dochází také k platbě jízdného. Kdo nemá kartu, která může zakládat nárok až na poloviční slevu (tj. 0,5 jü anu), musí využít kasičky, do které vhodí jeden jü an. Jízdenky vydávány nejsou, tudíž je možné jet trolejbusem až na konečnou.  Interiér místních trolejbusů je vybaven několika kamerami, klimatizací salónu i samostatnou klimatizací stanoviště řidiče, které je řešeno jako otevřené. Pozornost si zaslouží také okna s velkou posuvnou částí, jež jsou praktická zejména v létě a jež potěší mnohé milovníky výhledů. Dále je v interiéru možné sledovat monitor (umístěný za stanovištěm řidiče), na kterém hrají různé pořady, a celou cestu se pak trolejbusem nese buďto doprovodný zvuk k těmto pořadům, nebo hudba z rádia. Jelikož je hlasitost přiměřená, je v trolejbusech vytvářena kulisa, která nemá na většinu cestujících výrazně obtěžující účinky a spíše jim cestu zpříjemňuje.  V Ťi-nanu je několik úseků, které jsou provozovány při užití baterií. Trolejbusy mohou stahovat sběrače kdekoli na síti a bez ohledu na to, jak daleko jsou sběrače od podélné osy vozidla. Stahování se nemusí dít za podmínky výrazného snížení rychlosti, tudíž přepnutí do bateriového módu probíhá zcela bez vlivu na okolní silniční provoz. Na stanovišti řidiče stačí přehodit příslušnou páčku (po levé ruce řidiče) a na monitoru umístěném pod volantem se tato změna promítne do vyobrazeného schématu trolejbusu (zelené sběrače v pracovní poloze se zobrazí jako sklopené a v červené barvě).  Vjezd do vozovny na jihozápadě města při ulici Nanxinzhuang Lu. Vozovna slouží primárně trolejbusům linek 102 a 104.  Tentýž vjezd ještě jednou.  Pohled na výjezd z vozovny.  Tatáž vozovna ještě jednou, tentokrát ovšem s výjezdem trolejbusu staršího typu na linku č. 104.  Po cestě trolejbusem linky č. 104 nebo 102 může člověk narazit na toto propojení stop.  A zde vozovna pro trolejbusy linky č. 101. Cestující mají výstupní zastávku netradičně za branami do vozovny.  Výše uveřejněné snímky ukazují tutéž vozovnu.  Trolejbus linky č. 103 po bezprostředním sklopení sběračů v centru města. Po překonání nedaleké křižovatky, kde chybí stopa ve směru jih/východ, jsou sběrače opět nasazeny na trolej. 

Text a foto: Vít Hinčica

Podobné články